Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 30.8.2019

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, David Polzer


Zápis č.5/2019

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 30.8.2019 od 14:00 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

 

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, David Polzer

 

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

Ing. Kašný se k podání vysvětlení opět nedostavil, omluvil se v den zasedání.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Tereza Baselová podala k 26.8.2019 rezignaci, jak na funkci člena P MSKS, tak na vedoucí mládeže.

Ve funkci vedoucí mládeže ji nahradí Ing. Renata Hejčová.

- Jednohlasně schváleno

2. Sdružení sportovních svazů- schválena dotace na Branný víceboj.

Nákup kriketových míčků, vzduchovky a diabolek zajistí R. Hejčová

3. Mistrovství mládeže i Mistrovství stopařů se bude konat beze změny, pořadatelskou organizaci zajistí KK Kralice a zpracované propozice budou vyvěšeny na webu.

4. MM MSKS – rozeslat pozvánky hosté, rozhodčí, figuranti, kladeči.

- Po uzávěrce bude zveřejněn seznam závodníků.

5. Schváleny žádosti : výcvikář I.tř.: Andrea Eliášová, výcvikář II.tř.: Stanislav Šlejtr, Denisa Zimová a výcvikář III. tř.: Pavlína Řežábková. Slavnostní vyhlášení se bude konat při vyhlášení výsledků u příležitosti MM MSKS.

 

V. AREÁL ZBRASLAV

1. Schválené opravy v areálu:

- Střecha nad kotci a dělící stěny

- Jímka u vodoměru

2. Úprava ceníku od platná od roku 2020 – zvýšení cen

Pes v kotci … 100,- Kč/den

Pes na pokoji (jednotná cena) … 120,-Kč/den

Stan … 50,- Kč/den

Karavan … 100,- Kč/den

Ubytování nečlen … 270,- Kč/den

 

VI. RŮZNÉ

Dle Stanov zajistí tajemnice výmaz člena předsednictva Terezy Baselové ve spolkovém rejstříku.

Po poradě s právním zástupcem P MSKS rozhodlo, že nebude kooptován další člen předsednictva.

- Jednohlasně schváleno

 

USNESENÍ 4/2019 zvýšení ceny členských příspěvků

S platností od 1.1.2020 bude cena členských příspěvků zvýšena na 160,- Kč/rok.

 

KS Brenegee, z.s. se odvolává proti nepřijetí do MSKS, které bylo paní Muclingerové e-mailem písemně doručeno – předsednictvo trvá na svém zamítavém stanovisku z 8.7.2019, nicméně předloží toto odvolání Sjezdu, který se bude konat v řádném termínu v roce 2021.

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 30.8.2019

Partneři