Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 20.7.2019

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, David Polzer


Zápis č.4/2019

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 20.7.2019 od 14:30 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, David Polzer

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Kontrolní komise

IV. Výcviková komise

V. Areál Zbraslav

VI. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. KONTROLNÍ KOMISE

P MSKS bude požadovat po Ing. Kašném vysvětlení jednotlivých bodů zápisu z KK. Bude pozván na příští zasedání P MSKS dne 30.8.2019 v 15 hod.

 

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Výcviková komise zpracovala propozice na MM MSKS:

Podmínky účasti pro kategorii IGP3 – splněný bodový limit minimálně 250 bodů z výběrového závodu, mistrovství plemen nebo složené zkoušky v letech 2018 – 2019. Minimální počet závodníků v kategorii IGP3 je 12.

Mezinárodní mistrovství MSKS bude doplněno o závodníky v doplňkovém závodu mistrovství MSKS v kategorii IGP1 tak, aby byl splněn maximální počet všech startujících závodníků obou kategorií 54. Minimální počet závodníků v kategorii IGP1 je 6. Pro účast je nutná splněná zkouška IPO1 nebo IGP1.

Minimální věk závodníků obou kategorií je 18 let.

Psovod může startovat pouze s jedním psem!

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2019

Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet 134 233 0389/0800 (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno). Kopii o zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady (kopie průkazu psa,

výkonnostní knížka). Startovné bude vráceno pouze v případě, že závodník nebude přijat pořadatelem z důvodu velkého počtu přihlášených závodníků. Pořadí závodníků IGP3 se hodnotí podle nejvýše dosaženého bodového limitu a data odeslané přihlášky. U IGP1 pro účast v závodě rozhoduje datum podání přihlášky. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM MSKS 2019.

Pořadatel MSKS si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu !!!

Generální sponzoři: GAPPAY, Mister Mix

Pořadatelská organizace: KK Babice

Ředitel závodu: Jiří Kratochvíl

Hlavní rozhodčí: Jiří Hammer

Rozhodčí: stopy dle IGP1 a IGP3 – Miroslav Kašpar

poslušnost dle IGP3 – Jiří Barát

obrany dle IGP3 – Ondrej Bihári (SR)

Figuranti IGP3: Lukáš Slowioczek, Matěj Petrnek

Rozhodčí IGP1: poslušnost + obrana Milan Mnich

Figurant IGP1: Marek Klement

Přihlášky zasílejte na tajemnik@msks.cz

 

Terény na stopy budou v katastru Říčany na podmítané půdě. Pole má cca 30 ha, stopy IGP3 i IGP1 budou tudíž na jednom místě.

 

Oficiální tréning bude probíhat v pátek 4.10.2019 od 14:00 hod do 18:00 hod.

Předpes od 18:30 hod

Losování ve 20:00 hod

 

2. Aktualizovat seznam figurantů svazových a 1 tř.na webu – David Polzer zašle seznam Ester Trčalové

3. Porovnat seznam organizací s organizacemi zařazenými pod fungujícími KKR

 

V. AREÁL ZBRASLAV

1. Na příštím zasedání projednat opravy kotců

 

VI. RŮZNÉ

1. Tajemnice pozve na MM MSKS hejtmana JMK JUDr. Bohumila Šimka

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 20.7.2019

Partneři