Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 17.2.2019

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Tereza Baselová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

* za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: David Polzer


Zápis č. 1/2019

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 17.2.2019 od 11:00 hod

Místo: restaurace Harmonia, Zastávka u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Tereza Baselová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

* za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: David Polzer

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Kontrolní komise

V. Areál Zbraslav

VI. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Zhodnocení a informace o společném školení rozhodčích (MSKS a ČKS) v Pardubicích. Náklady na školení - lektoři, pronájem sálu, strava, parkovné : 41.334,- Kč

2. Mládež MSKS – vedoucí mládeže Tereza Baselová zpracuje návrh na úpravu plateb akcí pro mládež a juniory.

 

USNESENÍ 1/2019:

Zvýšení příspěvku na soustředění mládeže platný od 17.2.2019:

- mládež (do 18 let) … 500,- Kč/osoba/víkend

- junior (18 – 21 let) … 700,- Kč/osoba /víkend

Odsouhlaseno – pro: 4, proti: 1

 

3. V souladu s doporučením Sdružení sportovních svazů bude Mistrovství mládeže přejmenováno na Otevřené mistrovství mládeže a juniorů 2019

4. Tajemnice během měsíce března vystaví nové průkazky pro rozhodčí, které jim budou zaslány doporučeně na adresu.

5. ZKO Moravská Brána (ČKS) v zastoupení paní Lasíkové požádala o sponzoring na 25. Mistrovství světa stopařů 2019,které se bude konat 10. – 14.4.2019 v Horní Bříze. P MSKS schválilo částku 5.000,- Kč, za předpokladu, že pořadatel zajistí umístění loga sponzora na stránkách a v katalogu.

– jednohlasně odsouhlaseno

IV. KONTROLNÍ KOMISE

1. Do konce února jsou všechny organizace povinné zaslat Evidenční karty. V souladu s platnými předpisy GDPR je pro veškerou agendu zpracování a kontroly pověřena tajemnice svazu.

 

V. AREÁL ZBRASLAV

1. Na místo správce areálu ve Zbraslavi byla přijata paní Jana Jašková na HPP. Telefonní kontakt zůstává stejný – 602 786 005.

2. Realizace opravy vrat u haly proběhne začátkem měsíce března.

3. Proběhla kolaudace administrativní budovy v kynologickém areálu. Po dodání elektro revize bude vydáno Rozhodnutí a následně bude budova s číslem popisným zapsána do Katastru nemovitostí.

 

VI. RŮZNÉ

1. Schválení termínů Hanácké národní výstavy psů v Brně:

- 11 .- 12. 1. 2020

- 9. – 10. 1. 2021

- jednohlasně odsouhlaseno

2. Letošní HNVP v Brně přinesla zisk pro svaz 120.080,- Kč.

 

4. KK Svatobořice – Mistřín (ZO 10514) ukončil ke dni 1.1.2019 na vlastní žádost svoji činnost.

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 17.2.2019

Partneři