Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 30.11.2018

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

* za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Tereza Baselová


Zápis č. 6/2018

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 30. listopadu 2018 od 14:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

* za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Tereza Baselová

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Zhodnocení MM MSKS.

2. Odsouhlasené termíny mistrovství MSKS na rok 2019

- Otevřené mistrovství mládeže 28. - 29.9.2019

- MM MSKS 5. – 6.10 2019

- Otevřené mistrovství mládeže stopařů 19. – 20.10.2019

3. Dle nového zkušebního řádu IGP je třeba přepracovat veškeré formuláře (Potvrzení o vykonané zkoušce vč. Soupisky). Na webu budou k dispozici ke stažení 2/2019.

Z: Vávra

T: do 2/2019

4. Oslovit KK Babice jako pořadatelskou organizaci MM MSKS 2019 současně se zajištěním terénů na stopy.

Z: Boleslavová

T: ihned

5. Žádost KK Ostrava - Kunčice o pořádání VZ se zadáním titulu CACT

- jednohlasně zamítnuto.

6. Žádost KK Čermná ve Slezsku o pořádání Mistrovství stopařů MSKS 2019

- jednohlasně schváleno

7. Ing. Renata Hejčová dokončila hospitace a splnila tak podmínky ke jmenování rozhodčí z výkonu MSKS.

8. Všem rozhodčí budou vydány nové průkazky. Je třeba zaslat tajemnici 1x foto!

9. Termín soustředění mládeže s přípravou na branný víceboj 14. – 15.9.2019

Z: Hammer

T: 4/2019

 

10. Předsednictvo stanovilo minimální počet účastníků na akcích mládeže. V případě, že se stav nenaplní, bude akce zrušena.

Mistrovství mládeže: min. 10 startujících

Mistrovství mládeže stopařů: min. 10 startujících

Soustředění mládeže: min. 10 účastníků

LVT mládeže: min. 20 účastníků.

-Jednohlasně schváleno

11. Rozeslat řády IGP – zdarma rozhodčí, figuranti svazoví+1.tř., členové P MSKS. Organizace si mohou objednávat na e-mailu tajemnice – cena 30,-Kč/ks + poštovné.

Z: Boleslavová

T: ihned

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Se stávajícím správcem Ing. Lipusem byl rozvázán pracovní poměr na vlastní žádost k 31.12.2018. Z těchto důvodů hledáme nového pracovníka na uvolněné místo. Více info u tajemnice.

2. Výběrového řízení na opravu střechy nad restaurací v areálu ve Zbraslavi se zúčastnilo 5 firem a předložilo nabídky ve výši:

Klempířství Karel Skokan – 347.244,-Kč

LOMA Stavby s.r.o. – 522.256,-Kč,

Staněk-Střechy s.r.o. – 562.926,- Kč

Josef Vala Dřevostavby – 564.597,-Kč

Maxistav s.r.o. – 566.425,-Kč

P MSKS vybralo firmu Klempířství Karel Skokan, která nabídla nejnižší cenu.

- Jednohlasně schváleno

 

VI. RŮZNÉ

1. Předseda seznámil předsednictvo s probíranými tématy na zasedání Sdružení sportovních svazů, kde mimo jiné byla odsouhlasena změna Stanov v souvislosti se zápisem pod MŠMT.

2. Žádost pana Lukáše Slowioczeka o příspěvek za reprezentaci na Mistrovství světa kníračů ISPU 2018 konané v Itálii – jednohlasně odsouhlasen příspěvek ve výši 3000,- Kč.

3. Chihuahua klub ČR jako člen MSKS a KK Hartvíkovice navrhli jako kandidáta za MSKS do předsednictva ČMKU na XV. Valnou hromadu ČMKU pana MVDr. Lubomíra Širokého. Zároveň bylo předsednictvem navrhnuto 13 delegátů, kteří budou za MSKS delegováni.

- Jednohlasně schváleno

 

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 10.12.2018

Partneři