Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 7.9.2018

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

* omluveni: PhDr. Ester Trčalová , Mgr. Tereza Baselová

pozván: Ing. Miloš Burian za KK Rapotice-pořadatelská služba MM MSKS


Zápis č. 5/2018

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 7.září 2018 od 14:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

* omluveni: PhDr. Ester Trčalová , Mgr. Tereza Baselová

pozván: Ing. Miloš Burian za KK Rapotice-pořadatelská služba MM MSKS

 

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Mezinárodní mistrovství MSKS

Počet závodníků : IPO 3 …34, IPO1 …14

Harmonogram na čtvrtek 27.9.2018:

Od 14:00 hod - prezentace

14:00 – 18:00 hod - trénink

18:30 hod - Zkušební pes

19:00 – 20:00 hod - porada rozhodčích, figurantů a kladečů

20:00 hod - losování a zahájení

Harmonogram na celý víkend rozdá M.Vávra závodníkům při losování.

 

Zajištění pořadatelské služby: KK Rapotice

Ředitel akce: Jiří Hammer

Hlavní rozhodčí: Miroslav Vávra

Rozhodčí pro posuzování stop: Milan Mnich

Rozhodčí pro posuzování poslušnosti: Miroslav Kašpar

Rozhodčí pro posuzování obrany: Ondrej Bihari (SK)

Rozhodčí pro IPO1: Jan Strach

Technický vedoucí: Jiří Kratochvíl

Závoz na stopy: Miloš Burian

Vedoucí stop: Radek Severin

Vedoucí poslušnosti a obrany: František Matějek

Figuranti: David Polzer, Jiří Bravenec, Matěj Petrnek

Kladeči: Zdeněk Černý, Ladislav Pánek

Sčítací komise: Kateřina Valešová, Pavla Fialová

Prezence: Monika Lučná

 

2. Objednávka pohárů u firmy Bauer v hodnotě cca 10.000,- Kč

– jednohlasně schváleno

Z: Boleslavová

T: ihned

3. Ocenění vzorných výcvikářů proběhne při slavnostním vyhlášení MM MSKS

Ing. Renata Hejčová, František Kosmák, Renáta Chytilová – rozeslat pozvánky

4. Zapůjčení laviček od OÚ Rapotice – cena 3000,-Kč, odvoz zajistí Ing. Burian

- Jednohlasně schváleno

-

IV. AREÁL ZBRASLAV

Správce zajistí a připraví areál na mistrovství včetně řádného úklidu ubytoven.

 

VI. RŮZNÉ

KK Ajax Únanov – zástupci organizace budou pozváni na 28.9. do Zbraslavi a předloží materiály z volební schůze.

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 7.9.2018

Partneři