Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 27.7.2018

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, PhDr. Ester Trčalová , David Polzer, Mgr. Tereza Baselová

pozván: Ing. Miloš Burian za KK Rapotice-pořadatelská služba MM MSKS


Zápis č.4/2018

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 27.července 2018 od 13:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, PhDr. Ester Trčalová , David Polzer, Mgr. Tereza Baselová

pozván: Ing. Miloš Burian za KK Rapotice-pořadatelská služba MM MSKS

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol č. 1 stále trvá.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Mezinárodní mistrovství MSKS

Max. počet závodníků byl stanoven na 54.

Harmonogram na čtvrtek 27.9.2018:

Od 14:00 hod - prezentace

14:00 – 18:00 hod - trénink

18:30 hod - Zkušební pes

19:00 – 20:00 hod - porada rozhodčích, figurantů a kladečů

20:00 hod - losování a zahájení

Zajištění pořadatelské služby: KK Rapotice

Ředitel akce: Jiří Hammer

Hlavní rozhodčí: Miroslav Vávra

Rozhodčí pro posuzování stop: Milan Mnich

Rozhodčí pro posuzování poslušnosti: Miroslav Kašpar

Rozhodčí pro posuzování obrany: Ondrej Bihari (SK)

Rozhodčí pro IPO1: Jan Strach

Technický vedoucí: Jiří Kratochvíl

Závoz na stopy: Miloš Burian

Vedoucí stop: Radek Severin

Vedoucí poslušnosti a obrany: František Matějek

Figuranti: David Polzer, Jiří Bravenec, Matěj Petrnek

Kladeči: Zdeněk Černý, Ladislav Pánek

2. Členové P MSKS se vzdali fin.odměn za placené funkce na MM MSKS, bude jim vyplaceno pouze cestovné.

3. LVT mládeže – schválen rozpočet. Radek Mráček bude pomocným figurantem a proto mu bude svazem proplacena strava i ubytování.

Odsouhlasen drobný nákup pro děti za soutěže do výše 2000,- Kč.

- Jednohlasně schváleno

Úkol č.1: Kontrola a vybavení lékárničky.

Z: Boleslavová

T: ihned

4. Systém řízení výcviku bude M.Vávrou rozeslán všem rozhodčím k případnému připomínkování.

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Dne 27.7.2018 proběhla inventura majetku v areálu ve Zbraslavi u Brna ve složení Inventurní komise: Jiří Kratochvíl, Kateřina Boleslavová, Karel Lipus, Jana Jašková.

2. Při kontrole areálu byly paní Jaškovou ( členkou KK) zjištěny nedostatky, které sepsala a budou vyvěšeny v zápisu z kontrolní komise. Nedostatky budou správcem odstraněny co nejdříve.

Úkol č.2: Úklid sálu a přísálí, odvoz rozbitých a nepotřebných věcí po bývalém provozovateli hospody.

Z: Lipus

T: do 9/18

 

VI. RŮZNÉ

1. Společné školení rozhodčích ( ČKS a MSKS) na nový zkušební řád IGP se uskuteční v Hradci Králové nebo Pardubicích – dle počtu účastníků. MSKS se bude podílet 50% úhradou nákladů za pronájem sálu a lektorů.

- Jednohlasně schváleno

2. Žádosti o registraci organizací do MSKS:

- Kynologický klub Dobšice, z.s. - PŘIJAT

- Občanské sdružení Agility Velké Meziříčí – PŘIJAT

- Kynologický spolek Přerov – PŘIJAT

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 27.7.2018

Partneři