Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 8/2017 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 28.10.2017

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, David Polzer, Mgr. Tereza Baselová

· Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Ing. Jiří Šlejtr

· Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 8/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 28.října 2017 od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, David Polzer, Mgr. Tereza Baselová

· Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Ing. Jiří Šlejtr

· Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

 

Termín příštího zasedání: 17.12.2017 od 10 hod, Zbraslav u Brna

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny mimo bod III./3. - Zvýšení ceny za dodatečně hlášenou akci – o částce bude rozhodnuto na příštím zasedání.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. MM MSKS: Ing. Vávra předložil P MSKS zprávu hlavního rozhodčího, kde celou akci zhodnotil jako velmi zdařilou. Závod proběhnul v pohodové a přátelské atmosféře.

2. VK ČKS požádala o vyjádření VK MSKS, zda souhlasí s rozšířením zkouškových dnů o pátky. Předseda VK obeslal rozhodčí MSKS, kteří se vyjádřili 11 x ANO, 3x NE. Předsednictvo odsouhlasilo platnost od II. pololetí roku 2018 – jednohlasně. Do té doby budou páteční zkoušky delegovány jako mimořádné akce za předpokladu, že bude k dispozici rozhodčí.

3. Návrh na změny ve zkušebním řádu bude rozhodčím předložen na školení rozhodčích, které se bude konat na přelomu února a března příštího roku.

- jednohlasně schváleno

4. Figuranti, kteří se omluvili z prolongace svazových figurantů – L. Slowioczek ( reprezentace na Mistrovství světa kníračů) a J. Bravenec (figuroval prestižní závod v Rakousku) budou přezkoušení na školení rozhodčích. Do té doby budou bráni stále jako svazoví figuranti.

5. P MSKS ustanovilo kárnou komisi ve složení: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra a MVDr. Lubomír Široký. Tato komise bude řešit porušení předpisů, kterých se dopustili: J. Boleslav, V. Staniová, J. Barát.

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. V garážích proběhne oprava a likvidace staré elektroinstalace.

 

V. RŮZNÉ

1. Sdružení sportovních svazů – volba předsedy SSS se uskuteční 15.11.2017 v Praze. Za MSKS se zúčastní předseda Jiří Hammer.

2. Webové stránky MSKS: množí se stížnosti na neaktuálnost webu. Předsednictvo pověřilo V. Timkovou, která převezme administraci webových stránek a postupně bude web aktualizovat. Začátkem příštího roku, kdy tajemnice obdrží evidenční karty, bude aktualizován i seznam ZO. Prosíme, abyste v evidenčních kartách uváděli aktuální údaje!!!

3. Mistrovství mládeže stopařů – doplnit odměnu rozhodčího ve výši 1.000,-Kč/den v sekci odměn v kalendáři akcí.

Z: Boleslavová, T: kalendář akcí na 1.pololetí

- jednohlasně schváleno

4. Budova tř. Kpt. Jaroše - odměna v celkové výši 5.000,-Kč správci Ing. Kratochvílovi, který opravil havarijní část střechy, kterou do budovy zatékalo.

- jednohlasně schváleno

5. P MSKS obdrželo stížnost KK Křepice na nefunkčnost KKR Jihomoravského kraje v rámci JM ligy. Bude vypracována nová směrnice pro KKR. Její předsedové budou pozváni na společné zasedání, kde budou seznámeni se změnami.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 28.10.2017

Partneři