Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 7/2017 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 3.9.2017

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, David Polzer, Mgr. Tereza Baselová 


Zápis č. 7/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 3. září 2017 od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, David Polzer, Mgr. Tereza Baselová 

Termín příštího zasedání: 28.10.2017 od 10 hod, Zbraslav u Brna

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. MM MSKS

- Je třeba oslovit 2 psovody (předpes)

- Web není dostatečně aktualizován

- Stopy v kategorii IPO1 i IPO3 budou na hlíně (terény nafotí tajemnice)

- Tabulku pro zapisování výsledků vytvoří Stanislav Kubálek, sčítací komise

- Všichni pořadatelé příjezd do 16 hod!

- od 17 hod školení kladečů, od 17:30 hod porada rozhodčích, kladečů a figurantů

- 18:30 hod zkušební pes a ve 20:00 hod slavnostní losování a zahájení mistrovství

- Tisk pamětních listů, katalogů a výsledkových listin (Z: K. Boleslavová)

- Rezervace pokojů pro pořadatele

- Pozvat výcvikáře na slavnostní vyhlášení

2. Školení rozhodčích proběhne začátkem roku 2018 –termín bude upřesněn

3. Zvýšení ceny za dodatečně hlášenou akci – o částce bude rozhodnuto na příštím zasedání.

4. Výběrový závod MSKS s udělením titulu CACIT se uskuteční ve Zbraslavi u Brna 14.-15.4.2018

– jednohlasně schváleno

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Zákaz parkování automobilů u ubytoven a na cestách – musí byt zajištěna BOZP a průjezd IZS!

Opatření: správce tyto plochy opatří řetězy.

 

V. RŮZNÉ

1. Sdružení sportovních svazů – jednání se zúčastní MVDr. Široký

2. Víceboj mládeže, na které bude MO poskytovat dotace, mohou mít v kompetenci pouze lektoři výcviku a rozhodčí z výkonu.

3. Žádosti o pořádání výstav předložené v řádném termínu byly schváleny. Jedná se o krajské výstavy:

Nord Coursing club, z.s., Kynologický klub Černčín, 17. Krajská výstava psů KK Zetor.

 

4. Propad zisků z pronájmu na tř. Kpt. Jaroše. Budova byla nabídnuta k prodeji.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 3.9.2017

Partneři