Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2017 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 22.7.2017

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, David Polzer


Zápis č.6/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 22.července 2017 od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, David Polzer

Termín příštího zasedání: 3.9.2017 od 10 hod, Zbraslav u Brna

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Na zasedání P MSKS byli přizváni členové VK:

Josef Šesták, Milan Mnich

Předseda seznámil předsednictvo se zápisem z jednání VK, které proběhlo 5.7.2017 – viz. zápis z VK na webu.

Komise pro výcvik při ČMKU se dohodla na úpravě zkušebního řádu.

Úkol č.1:

Zajištění aktualizovaného MZŘ v elektronické podobě na web

Z: Vávra

T: ihned

 

Mezinárodní mistrovství MSKS:

- Školení kladečů proběhne 22.9.2017- hodina bude upřesněna (Koráb, Černý, Pánek, Šlejtr)

- ved.stop: Jiří Štěpař, ved.poslušnosti a obrany: Anna Klusáčková a Jindřich Klusáček

- závoz na stopy: Ing. Miloš Burian

- plán rozmístění maket, před pes, Z: J. Šesták

- zvýšit počet personálu pro občerstvení, Z: Boleslavová

- lavičky okolo celé plochy pro diváky, Z: J. Kratochvíl

- prodloužit stojny u metrové překážky žluté kvůli stabilitě, Z: K.Lipus

- od začátku září fotit terény, Z: Boleslavová, Kratochvíl

- pořádající organizace KK Babice (zástupce pozván na příští zasedání)

- hudba na večírek, Z: M.Vávra

- FB profil s informacemi pro závodníky, Z: T.Baselová

- bodovací karty budou mít rozhodčí vlastní

- sponzoring, poháry Z: Boleslavová

- ukázku psovodů se služebními psy PČR, Z: Boleslavová

- předběžný rozpočet mistrovství, Z: J.Šlejtr

 

Informace pro závodníky:

Po poslušnosti bude u každého psa provedena kontrola čipu nebo tetování!

Před stopou bude každému závodníkovi přeměřena stopovačka!

 

Prezentace závodníků + oficiální trénink: pátek 22.9.2017 od 14:00 hod do 18:00 hod

Tréninky budou probíhat na ploše v areálu dle tohoto rozpisu:

14:00 – 15:00 hod POSLUŠNOST

15:00 – 16:00 hod OBRANA

16:00 – 17:00 hod POSLUŠNOST

17:00 – 18:00 hod OBRANA

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Dne 26.6.2017 od 10:30 hod byla provedena inventura v areálu. Komise K. Boleslavová, J.Kratochvíl, J.Jašková, M. Mrázek. Inventarizační zápis byl komisí odsouhlasen a bude předložen P MSKS.

2. Restauraci v areálu nově provozuje p. Arnošt Berger, tel. 775 702 444.

3. Nákup bazénového čerpadla v hodnotě 5000,- Kč

- jednohlasně schváleno

4. Pomocná síla na úklid ubytoven - zejména při výměně turnusů a na velké víkendové akce

- jednohlasně schváleno

 

V. RŮZNÉ

1. Předseda svazu se zúčastnil 27.6.2017 jednání u kulatého stolu na Ministerstvu obrany. Byl probírán zákon o branných spolcích. Ministerstvo bude dotovat pouze brannou činnost. VK vypracuje směrnici pro branný boj kynologů.

2. V pondělí 24.7.2017 proběhne schůzka s hejtmanem JmK JUDr. Bohumilem Šimkem ohledně námi podané žádosti o dotaci.

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 22.7.2017

Partneři