Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2017 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 12.2.2017

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová,  Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach, 

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer 


Zápis č. 1/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS) 

Datum:  12.února 2017 od 10:00 hod

Místo:  kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová,  Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach, 

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer 

Termín příštího zasedání:  26.3.2017 od 10 hod, Zbraslav u Brna  

 

 Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Kontrolní komise

V. Areál Zbraslav

VI. Sjezd 2017

VII. Různé 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.  

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Nebyl předložen rozpočet. 

T: do příštího zasedání

Z: V. Staniová 

Ostatní úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

 Požadavek na hodnocení TSB

S účinností od 11.2.2017 bylo P MSKS schváleno hodnoceni TSB, které provádí rozhodčí při hodnoceni oddílu C a zapisuje do VK, vyjadřuje povahové vlohy psa s ohledem pro jeho použití v chovu. 

* jednohlasně schváleno 

IV. KONTROLNÍ KOMISE

 Pan Venhauer vznesl dotaz, zda by bylo možné získávat informace z pracovní komise FCI, údajně se nikde neobjevují. Tajemnice zašle žádost na ČMKU.

T: ihned

Z: Fiala, Boleslavová 

V. AREÁL ZBRASLAV

 Pan Kratochvíl seznámil P MSKS s opravami , které je třeba v blízké době realizovat – jedná se zejména o opravu kotle na ubytovně, v kanceláři administrativní budovy a přichycení radiátorů v pokojích na ubytovnách. 

VI.  XI. SJEZD MSKS

Termín XI. Volebního sjezdu MSKS byl přesunut na 8.4.2017 z důvodu nedostatečného počtu delegátů. Do konce měsíce února budou mít možnost organizace delegátky změnit, popř.ty organizace, co neposlaly, mohou tak učinit také do 28.2.2017. Informace zašle tajemnice mailem a budou vyvěšeny na webu.

Rovněž písemně osloví kandidáty, kteří byli navrženi do jednotlivých funkcí, zda s tímto souhlasí. Podklady ke sjezdu budou rozeslány delegátům nejpozději do 8.3.2017.

* jednohlasně schváleno

Z: Boleslavová

T: 3/2017 

VII.  RŮZNÉ

1. Tajemnice předložila žádost o registraci spolků u MSKS:

1. FM-DOG Jihlava – přijat

2. KK Strmilov, z.s. – přijat

3. KK Divišov, z.s. – přijat

4. Moravia Dog Club, z.s. – nelze přijmout jako pobočný spolek. Opraví žádost a bude projednáno na příštím zasedání.

5. Záchranný kynologický tým, z.s. – nepřijat 

2. Žádost o ukončení činnosti k 31.12.2016 KK Nezamyslice – přijato 

3. Žádost o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,-Kč na mistrovství světa od KCHK – odloženo až po zpracování rozpočtu. 

4. Nákup počítače pro tajemnici do celkové výše 20.000,-Kč  

- všechny čtyři body jednohlasně schváleny

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 12.2.2017

Partneři