Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2015 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 12.12.2015

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek

* omluveni: Ing. Radim Fiala, Jan Strach, Veronika Staniová


Zápis č.

5/2015

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 12.12.2015 od 8:30 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek

* omluveni: Ing. Radim Fiala, Jan Strach, Veronika Staniová

 

 

Termín příštího zasedání: zatím nebyl určen

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů na X.sjezd MSKS

III. Nové úkoly

IV. Výcviková komise

V. Různé

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ NA X. sjezd MSKS

 

Z důvodu pracovních povinností předsedy svazu Ing. Radima Fialy, který se omluvil a sjezdu se nezúčastní, povede X.sjezd místopředseda svazu PhDr. Ester Trčalová, která zároveň přednese jeho zprávu.

Dále budou prezentovány zprávy:

* Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

* Za výcvikovou komisi: Mgr. Hana Radovesnická

* Ekonomická zpráva: Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Mandátová komise: předseda Jiří Kratochvíl + 4 členové zvolení přítomnými delegáty sjezdu

Návrhová komise: předseda Mgr. Naděžda Střalková + 2 členové zvolení přítomnými delegáty sjezdu

 

Pokyny k Usnesení X. sjezdu – PhDr. Ester Trčalová

 

* Jednohlasně schváleno

 

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 14/2015

Blíží se termín podání žádostí o výstavu a pořádání závodů na FCI. Zpracovat žádost a zaslat na ČMKU.

KK Hartvíkovice požádalo o pořádání Hanácké národní výstavě psů pro rok 2018 a to v termínu 13.-14.1.2018.

MSKS zažádalo o závody se zadáváním titulů CACT a CACIT

* Výběrový závod (KK Ostrava –Kunčice), termín:23.-24.4.2016

* Mezinárodní mistrovství MSKS (Zbraslav u Brna),termín: 1.-2.10.2016

Z: Boleslavová, Mgr. Radovesnická

T: ihned

-jednohlasně schváleno.

 

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Výcvikové komisi byla předložena stížnost na chování rozhodčího od paní Cahové a dále pak stížnost paní Fuchsíkové na zkušební komisi u zkoušek rozhodčích. Výcviková komise se těmito případy bude zabývat a navrhne na svém zasedání komisi pro prošetření obou případů.

- jednohlasně schváleno

VK předložila návrh z jejího zasedání na zvýšení odměn kladečům vrcholových akcí– větší motivace pro vykonávání této funkce + větší účast na školení kladečů. Odměny dle stop: FH 2 – 150,-Kč; IPO 3 – 100,-Kč; FPr 2 – 50,-Kč; křížení – 50,-Kč.

-jednohlasně schváleno

Pan Venhauer informoval P MSKS o jednání VK ČMKU dne 1.12.2015 v Praze

-rozhodčí-do budoucna provádět školení rozhodčích MSKS a ČKS jednou komisí z obou svazů.V roce 2016 se zúčastní školení MSKS zástupce ČKS a školení ČKS zástupce MSKS.

-mládež – pořádání společného mistrovství mládeže,v roce 2016 uspořádat společné soustředění družstev mládeže MSKS a ČKS pod záštitou VK ČMKU na Zbraslavi

Na školení ČKS byl delegován VK pan Jaroslav Venhauer -jednohlasně schváleno

V. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost o registraci zapsaných spolků u MSKS k 1.1.2016:

1. Kynologický spolek Velké Albrechtice

2. Hanácký kynologický spolek, Dřevnovice

P MSKS oba zapsané spolky přijímá a budou u MSKS zaregistrovány pod svým IČ.

 

* jednohlasně schváleno

 

Předsedovi KK Rapotice byly předány 2 ks návleků na rukáv, jako odměna při organizaci MM MSKS.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 12.12.2015

 

 

 

Partneři