Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2015 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 18.9.2015

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Hana Radovesnická

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Jan Strach, PhDr. Ester Trčalová


Zápis č.4/2015

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 18.9.2015 od 16:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Hana Radovesnická

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Jan Strach, PhDr. Ester Trčalová

Termín příštího zasedání: zatím nebyl určen

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Stanovy, sjezd

III. Mezinárodní mistrovství MSKS

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. Stanovy, sjezd

 Úkol 5/2015 – Stanovy, sjezd

Dr. Šlauf zapracoval připomínky předsednictva do návrhu nových stanov MSKS. V tomto znění budou 30 dnů vyvěšeny na webu MSKS k připomínkování organizacím. Veškeré připomínky musí být podány písemně na e-mail: tajemnik@msks.cz. Po té budou organizacím měsíc předem zaslány veškeré materiály ke sjezdu. Sjezd se bude konat 12.12.2015 v sále kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

Jednohlasně schváleno.

Z: PhDr. Trčalová, Boleslavová

T: ihned

III. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MSKS

Úkol 12/2015 Mistrovství MSKS

VK upravila propozice k MM MSKS:

Ředitel závodu: Mgr. Hana Radovesnická

Tech. ředitel: Jaroslav Venhauer

Vedoucí obran a poslušnosti: Jiří Kratochvíl

Vedoucí stop: Milan Mnich (Ing. Jiří Bechný)

Sčítací komise, prezence: Petr Brhel, Petra Hrušková, Kateřina Boleslavová

Veterinární dozor: MVDr. Lubomír Široký

Ubytování , strava: Martin Mrázek

Pořádající organizace: KK Miroslav

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Venhauer

Rozhodčí pro posuzování stop: Ing. Miroslav Vávra

Rozhodčí pro posuzování poslušnosti: Jan Strach

Rozhodčí pro posuzování obrany: Jozef Adamuščin (SK)

Náhradní rozhodčí+ pro IPO: Miroslav Kašpar

Figuranti:

Jaroslav Josefík, Vojtěch Konečný, Lukáš Slowioczek

Kladeči:

Ing. Jiří Šlejtr, Zdeněk Černý, Pavel Baroš.

Časový harmonogram zpracuje p. Venhauer.

Tisk katalogu, kancelářské potřeby zajistí tajemnice.

Sponzoři mistrovství: GAPPAY, FITMIN, poháry BAUER

* Jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 18.9.2015

Partneři