Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis ze schůzky zástupců ČKS a MSKS dne 26.4.2012 na ČMKU

Přítomni:
ČMKU:
 A. Karban, L. Široký do 10:15
ČKS: J. Šmolík – předseda ČKS, J. Šiška – tajemník ČKS
MSKS: Venhauer Jaroslav, Strach Jan


Zápis ze schůzky zástupců ČKS a MSKS dne 26.4.2012 od 9.30 na ČMKU

Schůzka byla svolána A. Karbanem, garantem pro výcvik, na žádost Moravskoslezského kynologického svazu ohledně reprezentace pro MS FCI.

Přítomni:
ČMKU:
 A. Karban, L. Široký do 10:15
ČKS: J. Šmolík – předseda ČKS, J. Šiška – tajemník ČKS
MSKS: Venhauer Jaroslav, Strach Jan

Schůzku zahájil A. Karban a přítomné seznámil s důvodem společného setkání. Poté vyzval zástupce MSKS, aby přednesli důvod setkání. J. Venhauer se dotázal proč VS (výběrové soutěže) na MS posuzují pouze rozhodčí ČKS a ne také zástupce - rozhodčí MSKS J. Šmolík odpověděl dotazem, co za posledních mnoho let udělal MSKS pro reprezentaci? Veškeré materielní, ale i finanční zajištění bylo z prostředků ČKS a MSKS se o to nezajímal. Dále připomněl, že nejsou narovnané letité vztahy, kdy MSKS dluží ČKS a zatím nevyrovnal 2/3 dlužné částky z doby, kdy oba svazy poměrnou částkou financovaly státní reprezentaci. Dále uvedl, že není stejná kvalifikace rozhodčích pro výkon v ČKS a MSKS. Zatím co se v MSKS stane rozhodčím po splnění zkoušky (je jmenován) a může ihned posuzovat zkoušky. V ČKS je dvoustupňový systém, kdy rozhodčí může zkoušky posuzovat až po získané dvouleté praxi na určeném počtu závodů bez zadávání výcvikové značky. A až po té je jmenován rozhodčím 1. třídy. Dále uvedl, že v ČKS na závodech nelze zapsat splněnou zkoušku, kdežto na závodech pořádaných MSKS ano. Byly přesně vysvětleny a uvedeny důvody, proč to v ČKS nejde. Viz sborník. Dále uvedl, že členství v MSKS, ale i jiných organizacích, které jsou zastřešeny ČMKU, opravňuje při splněném bodovém limitu účast na VS pro MS pořádaných ČKS. Dále uvedl, že i přijímání nových členů je rozdílné. V MSKS vydávají čl. průkazy ZKO, v ČKS jsou vydávány až po ověření přímo sekretariátem ČKS, kdy lze snadno členskou základnu ověřit. J. Venhauer potvrdil, že zapisují zkoušky i na závodech a že nemají rozhodčí 2. třídy jen rozhodčí 1. třídy. K finanční otázce řekl, že se nemůže vyjádřit, že o tom nic neví a s ničím takovým nebyl seznámen. J. Šiška uvedl, že je vše uvedeno ve smlouvě. J. Šmolík uvedl, že ČKS plně hradí státní reprezentaci. Zástupci obou svazů se dohodli, že školení ke zkušebnímu řádu pořádané FCI se zúčastní zástupci obou svazů. Do t.r. to byl pouze zástupce ČKS, který dále školil rozhodčí MSKS. J. Šmolík uvedl, účast zástupců pro pracovní plemena FCI hradí převážně ČKS. L. Široký uvedl, že ČMKU přispěje částkou 5000,- na zasedání. J. Šiška řekl, že požaduje pro plemennou knihu výsledky zkoušek pořádaných MSKS a slíbil, že kompletní výsledky (včetně ČKS) poté dodá MSKS. Vysvětlil, že je to nutné do evidence psa, popř. jeho potomků. J. Venhauer by chtěl, aby se scházeli zástupci VK ČKS a zástupci VK MSKS. Schůzka ukončena 11:15 hod.

Zapsal: A. Karban

Doplnění zápisu ze setkání zástupců ČKS a MSKS dne 26.4.2012 v sídle ČMKU.

Ke kvalifikací rozhodčích MSKS bylo p.Venhauerem řečeno:

Adept na rozhodčího z výkonu MSKS musí mít splněné dané podmínky týkající se počtu splněných zkoušek,úspěšné absolvování zkoušek a splnění daného počtu hospitací,což představuje většinou posouzení 50 účastníků a z toho musí být dvě třetiny zkoušek 300 bodových.To vše je samozřejmě pod dohledem zkušeného rozhodčího,který provádí hodnocení adepta a hned ho upozorní na případné nedostatky.

K zápisu splněné zkoušky na závodě bylo p. Venhauerem řečeno:

Provádění zápisu splněné zkoušky na závodě zavedl MSKS na základě provádění zápisů na závodech v ČKS. Následně bylo také uvedeno v NZŘ,že zkoušku lze splnit na soutěži se zápisem výcvikové značky a nebo na samostatné výcvikové akci-zkouškách. Po čase však ČKS toto ustanovení zrušil a upravil NZŘ. Členům MSKS možnost složení zkoušky na závodech vyhovuje a tak MSKS tuto možnost ponechal.

K vydávání čl.průkazů novým členům bylo p. Venhauerem řečeno:

Od roku 2012 provádí vydávání čl.průkazů sekretariát MSKS na základě požadavku a splnění daných ustanovení ze strany ZO.

K dlužné finanční částce mezi ČKS a MSKS bylo p. Venhauerem řečeno:

Nemohu nyní reálně posoudit výši částky,kterou dluží MSKS ČKS. Vím,že MSKS určitou část dluhu splatil, ale v současné době nemám přesné údaje o výši dlužné a splacené částky.

K posuzování výběrových závodů na MS p.Šmolík řekl,že jestli chce MSKS ,aby jeho rozhodčí posuzovali VS, tak je to možné.Ale MSKS si vezme na starost celou problematiku reprezentace na starost –financování a organizaci VS a družstva na MS.

Zápis doplnil: Jaroslav Venhauer

Partneři