Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 9/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 23.11.2012

Přítomni:

 • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
 • za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera

Zápis č. 9/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: 23. 11. 2012 v 15,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

 • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
 • za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera

Příští termín zasedání P MSKS: neděle 16. 12. 2012, v 10.00 hodin ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů
III. Nové úkoly
IV. Zbraslav
V. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 12. 2012

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
Z: J. Kratochvíl, A. Salgová
T: 31. 12. 2012 - Všechny revize související s kolaudačním řízením splněny, odeslány na stavební úřad v Rosicích a nyní se čeká na jejich vyjádření.
Splněno - restaurace je zkolaudována (vyřadit ze seznamu úkolů)

23/2012 Spotřeba elektřiny
Změřit množství protopené energie v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu energie čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá - p. Kratochvíl sleduje stavy elektroměrů a na základě nich provede vyhodnocení – zjistit, zda M. Mrázek bude místnost využívat i přes zimu
Splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Usnesení 34/11/2012 doplnit dodatek do smlouvy o pronájmu restaurace (energie, kterou nájemce restaurace p. Mrázek využije na vytápění místnosti ve správní budově je kompenzována úhradou spotřebované energie na údržbu bazénu a vody na toaletách ve správní budově – jednomyslně odsouhlaseno.

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše
- Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy – R. Fiala schůzka na Ministerstvu kultury
Z: R. Fiala
T: 31. 12. 2012

51/2012 odklizení suti ve Zbraslavi
- připravit nabídky k odklizení suti, neozve-li se Pozemstav
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 11. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Pozemstav zaslal na účet MSKS peníze na odklizení suti.

53/2012 Dokumentace k černému odběru
- Požádat JME o jejich plány elektrické přípojky.
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012

56/2012 PEEM – žádost o zřízení přípojky plynu
- Zjistit, zda je firma ochotna jako kompenzaci vyrobit zábradlí kolem cvičební plochy a lavice na sezení. Nachystat písemnou nabídku.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 11. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Firma PEEM připraví návrh možných prací.

58/2012 Smlouva s nájemcem restaurace p. Mrázkem
- domluvit podmínky odběru el. energie a topení – v pronajaté místnosti ve zděné budově.
Z: R. Fiala
T: 31. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

60/2012 Soupis nefunkčního drobného majetku vhodného k vyřazení
- Sepsat nefunkční drobný majetek
Z: R. Zýka
T: 31. 12. 2012 – úkol trvá

62/2012 Ozvučení areálu – nabídka firmy Dexon
Usnesení 26/10/2012: jednomyslně odsouhlasena varianta č. 2 za Kč 63.000,- s využitím některých stávajících prvků ozvučení
Ozvučení areálu zrealizováno.

63/2012 výběrové řízení – účetní firma
- oslovit několik účetních firem, min. 3
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012 – úkol trvá
64/2012 Žádost KK Zetor Brno ze dne 10. 8. 2012 o pověření konání XII. Brněnské krajské výstavy psů všech plemen.
- Vyžádat si nový termín u KK Zetor Brno dle sdělení ČMKU a následně zaslat na ČMKU k dodatečnému schválení.
Z: A. Salgová
T: 1. 11. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Akce ČMKU schválena.

65/2012 Žádost KK Černčín o pořádání kynologické akce v Drnovicích
- Zaslat na ČMKU k dodatečnému schválení
Z: A. Salgová
T: 1. 11. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Akce ČMKU schválena.

66/2012 Kalendář akcí 2013
- Následující informace dát do kalendáře:
1) MSKS musí termíny požadovaných výstav v následujícím roce hlásit na ČMKU nejpozději do 15.8. roku současného, tzn. že žádosti jednotlivých ZO musí být na MSKS zasílány do konce června.
2) termín sjezdu
NOVĚ DOPLNĚNÉ BODY:
3) podmínky pro atest figurantů, povinnost zájemce se přihlásit nejpozději týden před konáním akce
4) zájemci o obranářský den jsou povinni přihlásit se minimálně týden před konáním akce
Z: H. Radovesnická
T: 31. 12. 2012

67/2012 Stížnost při Mistrovství mládeže MSKS
- Písemně sdělit p. Meluzínové stanovisko P MSKS
Z: A. Salgová
T: 5. 11. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

68/2012 KK Nezamyslice
- Vrátit členské poplatky členům přijatým po 29. 2. 2012
Z: A. Salgová
T: 5. 11. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

69/2012 Návrh předsednictva na úpravu stanov – návrh pro sjezd MSKS
- Navrhovanou změnu projednat s JUDr. Kratochvílovou
Z: A. Salgová
T: 5. 11. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

III. Nové úkoly

70/2012 Odklizení suti
- Zajistit realizaci odklizení
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 12. 2012

71/2012 Sjezd MSKS
- Rozeslat základním organizacím informace o sjezdu
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012
72/2012 Nákup návleků pro základní organizace (ZO)
- Rozeslat poptávky na nákup návleků
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012

73/2012 Rezervace ubytování ve Zbraslavi
- Požádat Komisi pro Zbraslav o zpracování návrhu na placení záloh za ubytování platných od 1. 1. 2013
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012

74/2012 Informace na web MSKS
- Dát na web informace
o o termínu sjezdu
o kdo má zájem o pořádání výběrového závodu
o podmínky pro atest figurantů (z čeho se skládají testy), zájemci mají povinnost se přihlásit nejpozději týden před konáním akce
Z: E. Trčalová
T: 15. 12. 2012

75/2012 Valná hromada ČMKU 16. 3. 2012
– nahlásit do 15. 1. 2012 jména delegátů na ČMKU
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012

76/2012 Podmínky na mezinárodního rozhodčího
- H. Radovesnická a J. Venhauer zašlou návrh tajemnici a ta zašle na ČMKU
Z: A. Salgová
T: 5. 12. 2012

77/2012 Svaz športovej kynologie Slovenské republiky
- žádá o zaslání informace o bezúhonnosti pana Labíka, aby mohl být figurantem SK.
- Požádat jeho ZO Ostrava – Poruba o sdělení.
Z: A. Salgová
T: 5. 12. 2012

Nabídka Qantum a.s. na dodávku levnějšího plynu a elektrické energie
- Domluvit s JUDr. Kratochvílovou sepsání smluv
- Zjistit celkovou cenu
Z: A. Salgová
T: 15. 12. 2012

IV. Dotace

Žádosti KKR Jihomoravského kraje, KKR Vysočina a ZO Bzenec o finanční dotaci
- Vyhovět žádostem KKR, ZO finanční dotace poskytnuta nebude.

Usnesení 35/11/2012: z dotace na činnost nakoupí MSKS návleky, které budou rozdány na sjezdu svazu základním organizacím

V. Různé

Setkání předsednictva MSKS se zástupci Krajských kynologických rad
- Termín setkání v neděli 16. 12. 2012 od 10,00 hod. (KKR od 12,00 hod.)

Výcviková komise (dále VK)
Na školení rozhodčích 19. – 20. 1. 2013 ve Slovinsku pojede za MSKS Lenka Chmurová

Informace VK o:

 • uspořádání 2 seminářů v r. 2013 – stopařský – D. Majtas, poslušnost – L. Chmurová
 • 2 soustředění mládeže
 • Klíč na pořádání M MSKS
 • nabídka KK Pelhřimov uspořádat Mistrovství stopařů dospělých
 • zájemci o účast na závodech zašlou společně s přihláškou startovné Kč 1.000,- a při příjezdu na závod se jim Kč 500,- vrátilo – platnost od r. 2013
 • kladeč, který bude klást stopy aspoň na 3 vrcholových akcích a bude vedoucím stop a rozhodčím kladně hodnocen, by obdržel atest "Svazový kladeč stop"
 • nabídka KK Rybníček zorganizovat jednoho VZ, pro druhý VZ se hledá ZO
 • Soutěž o nejlepšího mládežníka/organizaci – změna od r. 2013 - letos se budou hodnotit jen akce, kde mládežník startuje za MSKS
 • zkoušky na rozhodčí – co 2 roky – návrh termínu jaro 2013
 • hospitanti budou mít povinnost udělat hospitace do roku od složení zkoušky

Schváleno P MSKS

KK Nezamyslice
- Předány informace ze schůzí, které se konaly v Nezamyslicích vč. návrhů na vyřešení současné situace.

Finanční a daňová kontrola – A. Salgová poskytla informace o ukončení kontroly dodržování podmínek k poskytnuté dotaci vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008 na rekonstrukce v kynologickém areálu ve Zbraslavi, kterou provádí Finanční úřad Brno I – ke zkontrolovaným dokladům byla pouze jedna připomínka – 2 kotle na ubytovně měly celkově o 8 kWh nižší výkon. Z toho plyne pokuta ve výši Kč 23.567,- + penále ve stejné výši.
Podrobnější informace přijdou z FÚ písemně.

tř. Kpt. Jaroše
- Informace o nových nájemcích
- Zajistit firmu, která zpracuje projekt na zpracování výměny radiátorů vč. rozvodů
- Informace o pokácení poškozeného stromu, o nutné náhradní výsadbě z rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna

Termín sjezdu MSKS
Usnesení 31/10/2012: Termín příštího sjezdu MSKS – 20. dubna 2013 – odsouhlaseno (4 pro, 1 proti, 1 zdržel hlasování)

Ubytování a cvičení v areálu MSKS
- Ubytovaní v areálu MSKS mají přednost při využívání cvičební plochy před ostatními.

Informace L. Širokého ze zasedání Sdružení sportovních svazů ČR
- volba prezidenta Sdružení – zvolen p. Ertl

Schůzka MSKS, ČKS a ČMKU na téma udělování CACT
- L. Široký informoval o návrhu ČKS snížit počet bodů při udělování CACT a navrhl schůzku MSKS a ČKS na ČMKU

8. 12. 2012 se uskuteční slavnostní zasedání ČMKU při příležitosti 20. Výročí

16. 3. 2013 – valná hromada ČMKU – MSKS má 12 delegátů – nahlásit do 15. 1. 2012 jména delegátů na ČMKU

Zväz športovej kynológie Slovenské republiky
- žádá o zaslání informace o bezúhonnosti pana Labíka, aby mohl být figurantem SK.

Žádost o registraci u MSKS Kynologického klubu Rataje
Usnesení 36/11/2012 jednomyslně schváleno přijetí

Nabídky Qantum a.s. na dodávku levnějšího plynu a RWE na levnější odběr elektrické energie na tř. Kpt. Jaroše 

Zapsala: A. Salgová
Datum: 23. 11. 2012

Partneři