Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 8/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 26.10.2012

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
  • Omluvena: PhDr. Ester Trčalová

Zápis č. 8/2012

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu (dále jen P MSKS)
Datum: 26. 10. 2012 v 15,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
  • Omluvena: PhDr. Ester Trčalová

Příští termín zasedání P MSKS: pátek 23. 11. 2012, v 15.00 hodin ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů
III. Dotace
IV. Různé

Zasedání je usnášeníschopné. Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven Z: J. Kratochvíl T: 31. 12. 2012

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi

Z: J. Kratochvíl, A. Salgová

T: 31. 12. 2012 - Všechny revize související s kolaudačním řízením splněny, odeslány na stavební úřad v Rosicích a nyní se čeká na jejich vyjádření.

23/2012 Spotřeba elektřiny

Změřit množství protopené energie v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu energie čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.

Z: J. Kratochvíl

T: 31. 5. 2012 – úkol trvá - p. Kratochvíl sleduje stavy elektroměrů a na základě nich provede vyhodnocení – zjistit, zda M. Mrázek bude místnost využívat i přes zimu

25/2012 Osvětlení u ubytovny č. 2 v areálu ve Zbraslavi

Zjistit možnosti na namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2

Z: J. Kratochvíl

T: 31. 12. 2012

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše

* Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy

Z: R. Fiala

T: 15. 6. 2012 – úkol byl 17. 7. předán A. Salgové, R. Fiala zahájí jednání – jednání zahájena 28. 9. 2012 – dotace mohou být uděleny pouze, získáme-li dotaci i z jiného státního úřadu, např. Ministerstva kultury. 1. 11. má R. Fiala schůzku mj. i na toto téma.

40/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013. Upřesnit datum a zajistit termín v areálu Zbraslav v roce 2013.

Z: A. Salgová

T: 12/2012 (splněno – vyřadit ze seznamu úkolů) – termín rezervován na 15. – 16. 6. 2013

42/2012 ubytovna č. 3 – nabídnout hasičům ke cvičení

* zjistit za jakých podmínek by byla provedena likvidace budovy a následného odpadu

* Z: J. Kratochvíl

* T: 31. 7. 2012 – úkol trvá – nejdříve je nutné zjistit možnosti likvidace azbestové střechy

* Splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

44/2012 tř. Kpt. Jaroše - opravy střech

* Zjistit nabídky na opravy od dalších firem

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

Usnesení 25/10/2012: - na opravu střechy na tř. Kpt. Jaroše v Brně vybrána firma J. Šoukal, která nabízí opravu za Kč 70.000,- - jednomyslně odsouhlaseno

51/2012 odklizení suti ve Zbraslavi

* připravit nabídky k odklizení suti, neozve-li se Pozemstav

Z: J. Kratochvíl

T: 30. 11. 2012

53/2012 Dokumentace k černému odběru

* Dohledat dokumenty (plány a fakturace za natažení kabelu od transformátoru na pozemek MSKS) k rozvodu elektřiny u hlavního měřiče a smlouvy s p. Komrskou

Z: A. Salgová

T: 31. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

Požádat JME o jejich plány elektrické přípojky.

Z: A. Salgová

T: 31. 12. 2012

54/2012 Zápis ze společného jednání MSKS a ČKS

* zpracovat připomínky k zápisu

Z: J. Venhauer

T: 31. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

55/2012 platby přes běžný účet v KB

* zaslat P MSKS rozpis plateb za poslední čtvrtletí

Z: A. Salgová

T: 5. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

55/2012 KK Nezamyslice

* 30. 9. 2012 je ohlášena členská schůze KK Nezamyslic – zjistit, zda byla svolána řádným způsobem (v návaznosti na stížnost M. Moravcové ze dne 27. 9. 2012)

* Po zjištění stanoviska JUDr. Kratochvílové a výstupu ze schůze z 30. 9. 2012, zaslat informace P MSKS, která dál rozhodne o vztahu k ZO KK Nezamyslice.

Z: A. Salgová

T: 5. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

56/2012 PEEM – žádost o zřízení přípojky plynu

* Zjistit, zda je firma ochotna jako kompenzaci vyrobit zábradlí kolem cvičební plochy a lavice na sezení. Nachystat písemnou nabídku.

Z: J. Kratochvíl

T: 31. 11. 2012 – úkol trvá

57/2012 SEZNAM.CZ – nabídka na neplacený zápis

* Zjistit, zda je možné poskytnout informace o ZO na server Seznam.cz u JUDr. Kratochvílové.

Z: A. Salgová

T: 5. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

58/2012 Smlouva s nájemcem restaurace p. Mrázkem

- domluvit podmínky odběru el. energie a topení – v pronajaté místnosti ve zděné budově.

Z: R. Fiala

T: 31. 10. 2012 – úkol trvá

59/2012 Černý odběr elektřiny

* Zaslat smlouvu s p. Komrskou, z důvodu, že si ji nevyzvedává na poště, p. Gajdušíkové.

Z: A. Salgová

T: 15. 10. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů) - žádná reakce na mail.

60/2012 Soupis nefunkčního drobného majetku vhodného k vyřazení

* Sepsat nefunkční drobný majetek

Z: R. Zýka

T: 31. 12. 2012 – úkol trvá

61/2012 Evidence příjmů za Zbraslav

* rozesílat informace vždy do 10 dnů po ukončení čtvrtletí členům P MSKS a Komise pro Zbraslav.

Z: A. Salgová

T: průběžně

62/2012 Ozvučení areálu – nabídka firmy Dexon

* oslovit firmu se zpracováním konkrétní nabídky

Z: A. Salgová

T: 15. 10. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů) – firma zaslala 3 varianty

Usnesení 26/10/2012: jednomyslně odsouhlasena varianta č. 2 za Kč 63.000,- s využitím některých stávajících prvků ozvučení

63/2012 výběrové řízení – účetní firma

* oslovit několik účetních firem, min. 3

Z: A. Salgová

T: 31. 12. 2012 – úkol trvá

III. Nové úkoly

64/2012 Žádost KK Zetor Brno ze dne 10. 8. 2012 o pověření konání XII. Brněnské krajské výstavy psů všech plemen.

* Vyžádat si nový termín u KK Zetor Brno dle sdělení ČMKU a následně zaslat na ČMKU k dodatečnému schválení.

Z: A. Salgová

T: 1. 11. 2012

65/2012 Žádost KK Černčín o pořádání kynologické akce v Drnovicích

* Zaslat na ČMKU k dodatečnému schválení

Z: A. Salgová

T: 1. 11. 2012

66/2012 Kalendář akcí 2013

* Následující informace dát do kalendáře:

1) MSKS musí termíny požadovaných výstav v následujícím roce hlásit na ČMKU nejpozději do 15.8. roku současného, tzn. že žádosti jednotlivých ZO musí být na MSKS zasílány do konce června.

2) termín sjezdu

67/2012 Stížnost při Mistrovství mládeže MSKS

* Písemně sdělit p. Meluzínové stanovisko P MSKS

Z: A. Salgová

T: 5. 11. 2012

68/2012 KK Nezamyslice

* Vrátit členské poplatky členům přijatým po 29. 2. 2012

Z: A. Salgová

T: 5. 11. 2012

69/2012 Návrh předsednictva na úpravu stanov – návrh pro sjezd MSKS

* Navrhovanou změnu projednat s JUDr. Kratochvílovou

* Z: A. Salgová

* T: 5. 11. 2012

IV. Dotace

Žádost KK Zetor Brno ze dne 10. 8. 2012 o pověření konání XII. Brněnské krajské výstavy psů všech plemen.

* Žádost vrácena z ČMKU – chráněný termín

Žádost KK Černčín o pořádání kynologické akce v Drnovicích

Usnesení 27/10/2012: žádost jednomyslně schválena.

Žádosti KKR Jihomoravského kraje, KKR Vysočina a ZO Bzenec o finanční dotaci

Usnesení 28/10/2012: Finanční dotace přiděleny nebudou. Budou poskytnuty poháry nebo kynologické pomůcky.

Podrobnosti poskytnutí dotací se upřesní na příštím zasedání P MSKS.

Žádost o příspěvek na dopravu

* Adriana Slezáková žádala o příspěvek na dopravu na závod IMCA 2012 v Belgii

Usnesení 29/10/2012: jednomyslně schváleno ve výši Kč 3.000,-

V. Různé

Pozemstav – odklizení suti

Dle domluvy P MSKS bylo Pozemstavu odesláno "odstoupení od smlouvy o dílo" s tím, že dál bude věc předána k soudu.

Pozemstav navrhl schůzku na 19. 9. s Mgr. Novákem, který zastupuje MSKS.

Závěr: suť Pozemstav odklidí do 15. 10. 2012 na svoje náklady.

Nové informace: Pozemstav nedodržel původní ujednání. Před podepsáním Dohody o narovnání změnil podmínky. Nyní probíhají další jednání s právníky.

Rekonstrukce ubytovny

Firma AREA 2000 s r.o., středisko Tender Consulting zorganizovala výběrové řízení na opravu ubytovny. Otevírání obálek proběhlo dne 24. 10. 2012 ve Zbraslavi. Byla vybrána firma Stavo – Ing. Karel Černoch. Z jednání firma AREA 2000 vyhotoví protokol, který bude předán na SSS ČR jako součást žádosti o dotaci.

Výcviková komise (dále VK)

Informace z posledního zápisu VK

* Mistrovství mládeže stopařů – akce hodnocena velice kladně - pochvala KK Bzenec za zorganizování

Návrhy VK pro rok 2013 - ke zvážení na příští zasedání předsednictva:

* uspořádání 2 seminářů v r. 2013 – stopařský – D. Majtas, poslušnost – L. Chmurová

* nabídka KK Pelhřimov uspořádat Mistrovství stopařů dospělých

* zájemci o účast na závodech zašlou společně s přihláškou startovné Kč 1.000,- a při příjezdu na závod se jim Kč 500,- vrátilo – platnost od r. 2013

* kladeč, který bude klást stopy aspoň na 3 vrcholových akcích a bude vedoucím stop a rozhodčím kladně hodnocen, by obdržel atest "Svazový kladeč stop"

* nabídka KK Rybníček zorganizovat jednoho VZ, pro druhý VZ se hledá ZO

* Soutěž o nejlepšího mládežníka/organizaci – soutěž za rok 2012 hodnocena kladně. Oproti loňskému roku změna - letos se budou hodnotit jen akce, kde mládežník startuje za MSKS

* zkoušky na rozhodčí – co 2 roky – návrh termínu jaro 2013

* hospitanti budou mít povinnost udělat hospitace do roku od složení zkoušky

Plánované soustředění mládeže 17. – 18. 11. 2012

Stížnost při Mistrovství mládeže MSKS – během závodu podala p. Meluzínová stížnost, která byla na místě vyřízena a vyřešena smírem. Po skončení závodu p. Meluzínová nahlásila, že fena údajně na tom po zásahu figuranta není nejlépe. Přítomný veterinář chtěl fenu prohlídnout, ale p. Meluzínová ji

odmítla vyndat z auta. Následně podala dne 2. 10. 2012 písemnou stížnost týkající se figurování figuranta I. třídy J. Šestáka.

Závěr: vzhledem k tomu, že přítomný veterinář neměl možnost fenu prohlédnout, nelze zaujmout žádné stanovisko. Figurování J. Šestáka na Mistrovství MSKS mládeže bylo schváleno P MSKS.

KK Nezamyslice

* Předány informace ze schůzí, které se konaly v Nezamyslicích vč. návrhů na vyřešení současné situace.

Daňová kontrola – A. Salgová poskytla další informace o stále probíhající finanční kontrole dodržování podmínek k poskytnuté dotaci vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008 na rekonstrukce v kynologickém areálu ve Zbraslavi, kterou provádí Finanční úřad Brno I – ke zkontrolované části dokladů nejsou zatím žádné připomínky, prohlídka areálu ve Zbraslavi proběhla v pořádku, nyní se kontroluje výběrového řízení na rekonstrukci ubytovny č. 2.

Tř. Kpt. Jaroše – výměna kotlů

– kotle vyměněny, probíhá připojování. Z důvodu špatného přístupu a špatného stavu kotelny (demontáž čerpadla, zhotovení mezikusu čerpadla, zhotovení odbočky, ruční nabírání vody z původního nefunkčního čerpadla jímky, ..) vznikly vícepráce ve výši cca Kč 25.000,-.

Usnesení 30/10/2012: Demontáž starého kotle ve výši Kč 10.000,- - jednohlasně odsouhlasena

Termín sjezdu MSKS

Usnesení 31/10/2012: Termín příštího sjezdu MSKS – 20. dubna 2013 – jednomyslně odsouhlaseno

Návrh předsednictva na úpravu stanov – návrh pro sjezd MSKS.

- přílohou žádosti o vystavení členských průkazů zaslané na sekretariát MSKS bude i zápis z jednání výboru ZO, na kterém bylo přijetí daných zájemců do ZO odsouhlaseno

Setkání se zástupci Krajských kynologických rad

* Uskuteční se v prosinci 2012 – přesné datum bude sděleno na příštím zasedání P MSKSK

Paušální náhrada za používání mobilu od 11/2012

Fiala bez náhrady

S. Bořuta, J. Kratochvíl, J. Venhauer Kč 500,-

H. Radovesnická Kč 800,-

M. Oliva, T. Baselová Kč 300,-

E. Trčalová Kč 1.000,-

Usnesení 32/10/2012 - náhrady schváleny jednomyslně.

Zapsala: A. Salgová
Datum: 26. 10. 2012

Partneři