Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 7/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 28.9.2012

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • Omluven: Slavomír Bořuta, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, Mgr. Hana Radovesnická

Zápis č. 7/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: 28. 9. 2012 ve 12,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • Omluven: Slavomír Bořuta, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, Mgr. Hana Radovesnická

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Areál ve Zbraslavi
IV. Budova na tř. Kpt. Jaroše v Brně
V. Mládež MSKS
VI. KK Nezamyslice
VII. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.
Pozn.: revize elektrických rozvodů v restauraci provedena v dubnu 2012, v ubytovnách se bude provádět na jaře.
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 6. 2012
Revize v restauraci je hotová – čeká se na revizní zprávu, v ubytovnách se realizuje
T: 31. 8. 2012

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukce kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.
Z: J. Kratochvíl
T: přesunuto na březen 2012 - prodlouženo
J. Kratochvíl informoval o průběhu kolaudačního řízení – dle požadavků hasičů je nutno dodělat hromosvod, vydláždit větší plochu u krbu, dodělat revizi plynu a vybetonování plochy pro nájezd hasicích vozů u požárních nádrží ve spodní části areálu.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá – plocha u krbu vydlážděna, zpevnění plochy pro nájezd hasicích vozů uděláno; zbývají dodělat hromosvody a revize plynu.

16/2012 Soutěž o nejlepšího mládežníka
Pozvat vítěze ankety na vyhodnocení Mistrovství MSKS, kde jim budou předány ceny.
Vítězové budou pozváni na Mistrovství MSKS mládeže, proto se úkol přesouvá
Z: A. Salgová
T: 7. 9. 2012 – splněno, vyřadit ze seznamu úkolů

23/2012 Spotřeba elektřiny
Změřit množství protopené energie v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu energie čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá - p. Kratochvíl sleduje stavy elektroměrů a na základě nich provede vyhodnocení – zjistit, zda M. Mrázek bude místnost využívat i přes zimu

25/2012 Osvětlení u ubytovny č. 2 v areálu ve Zbraslavi
Zjistit možnosti na namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 4. 2012 – úkol trvá

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše
- Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy
Z: R. Fiala
T: 15. 6. 2012 – úkol byl 17. 7. předán A. Salgové, R. Fiala zahájí jednání

40/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013. Upřesnit datum a zajistit termín v areálu Zbraslav v roce 2013.
Z: A. Salgová
T: 12/2012

42/2012 ubytovna č. 3 – nabídnout hasičům ke cvičení
- zjistit za jakých podmínek by byla provedena likvidace budovy a následného odpadu
- Z: J. Kratochvíl
- T: 31. 7. 2012 – úkol trvá – nejdříve je nutné zjistit možnosti likvidace azbestové střechy

43/2012 odvoz odpadu
- Objednat odvoz odpadu vč. nákupu 1 ks kontejneru 1.100 l
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

44/2012 tř. Kpt. Jaroše – nutná výměna kotle
- Zjistit nabídky na nákup kotle od dalších firem.
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů) – J. Venhauer, R. Fiala navrhli nové možnosti výměny kotlů - uskuteční se další schůzka s firmou VTK-servis, která navrhne další alternativy.
44/2012 tř. Kpt. Jaroše - opravy střech
- Zjistit nabídky na opravy od dalších firem
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012 – úkol trvá

46/2012 Dotace – čerpání pro letní výcvikový tábor
- Zjistit, co vše je možné uhradit z poskytnutých dotací.
Z: A. Salgová
T: 23. 7. 2012 splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

47/2012 Poukázky – Ticket Restaurant
Zjistit možnosti úspor pro zaměstnavatele.
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů) – při stávající hodnotě stravenky úspory pro zaměstnavatele nejsou.

50/2012 výměna stupaček na tř. Kpt. Jaroše
- při výměně kotle zjistit i možnost výměny stupaček.
Z: A. Salgová
T: 20. 9. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

51/2012 odklizení suti ve Zbraslavi
- připravit nabídky k odklizení suti, neozve-li se Pozemstav
Z: J. Kratochvíl
T: 20. 9. 2012
Dle domluvy P MSKS bylo Pozemstavu odesláno "odstoupení od smlouvy o dílo" s tím, že dál bude věc předána k soudu.
Pozemstav navrhl schůzku na 19. 9. s Mgr. Novákem, který zastupuje MSKS.
Závěr: suť Pozemstav odklidí do 15. 10. 2012 na svoje náklady.

52/2012 oprava ubytovny č. 1
- připravit nabídky na opravu ubytovny č. 1
Z: J. Kratochvíl
T: 20. 9. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

53/2012 Právní stanovisko ke sporu v KK Nezamyslice
- požádat JUDr. Kratochvílovou o zpracování právního stanoviska
Z: A. Salgová
T: 30. 8. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

III. Nové úkoly

53/2012 Dokumentace k černému odběru
- Dohledat dokumenty (plány a fakturace za natažení kabelu od transformátoru na pozemek MSKS) k rozvodu elektřiny u hlavního měřiče a smlouvy s p. Komrskou
Z: A. Salgová
T: 31. 10. 2012

54/2012 Zápis ze společného jednání MSKS a ČKS
- zpracovat připomínky k zápisu
Z: J. Venhauer
T: 31. 10. 2012

55/2012 platby přes běžný účet v KB
- zaslat P MSKS rozpis plateb za poslední čtvrtletí
Z: A. Salgová
T: 5. 10. 2012

55/2012 KK Nezamyslice
- 30. 9. 2012 je ohlášena členská schůze KK Nezamyslic – zjistit, zda byla svolána řádným způsobem (v návaznosti na stížnost M. Moravcové ze dne 27. 9. 2012)
- Po zjištění stanoviska JUDr. Kratochvílové a výstupu ze schůze z 30. 9. 2012, zaslat informace P MSKS, která dál rozhodne o vztahu k ZO KK Nezamyslice.
Z: A. Salgová
T: 5. 10. 2012

56/2012 PEEM – žádost o zřízení přípojky plynu
- Zjistit, zda je firma ochotna jako kompenzaci vyrobit zábradlí kolem cvičební plochy a lavice na sezení.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 10. 2012

57/2012 SEZNAM.CZ – nabídka na neplacený zápis
- Zjistit, zda je možné poskytnout informace o ZO na server Seznam.cz u JUDr. Kratochvílové.
Z: A. Salgová
T: 5. 10. 2012

58/2012 Smlouva s nájemcem restaurace p. Mrázkem
- domluvit podmínky odběru el. energie a topení – v pronajaté místnosti ve zděné budově.
Z: R. Fiala
T: 31. 10. 2012

59/2012 Černý odběr elektřiny
- Zaslat smlouvu s p. Komrskou, z důvodu, že si ji nevyzvedává na poště, p. Gajdušíkové.
Z: A. Salgová
T: 15. 10. 2012

60/2012 Soupis nefunkčního drobného majetku vhodného k vyřazení
- Sepsat nefunkční drobný majetek
Z: R. Zýka
T: 31. 12. 2012

61/2012 Evidence příjmů za Zbraslav
- rozesílat informace vždy do 10 dnů po ukončení čtvrtletí členům P MSKS a Komise pro Zbraslav.
Z: A. Salgová
T: průběžně

62/2012 Ozvučení areálu – nabídka firmy Dexon
- oslovit firmu se zpracováním konkrétní nabídky
Z: A. Salgová
T: 15. 10. 2012

63/2012 výběrové řízení – účetní firma
- oslovit několik účetních firem, min. 3
Z: A. Salgová
T: 31. 10. 2012

IV. Různé

Černý odběr elektřiny – podání trestního oznámení
J. Venhauer a J. Kratochvíl byli požádání o podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Oznámení jsou ochotni podat v případě, že bude dohledána dokumentace týkající se rozvodu elektřiny u hlavního měřiče a smluv s p. Komrskou.

Zápis ze společného jednání MSKS a ČKS ze dne 26. 4. 2012
Zápis zaslal A. Karban z ČMKU dne 26. 9. 2012
J. Venhauer upozornil, že v zaslaném zápisu, ke kterému nedostal možnost se před rozesláním vyjádřit, nejsou všechny argumenty MSKS, které během jednání zazněly

Rekonstrukce ubytovny
Informace R. Fialy ohledně možnosti poskytnutí dotace na rekonstrukci a změn, které nastaly v jejím čerpání.
J.Venhauer sdělil, že s navrženou úpravou rekonstrukce ubytovny spočívající ve zhotovení venkovního opláštění stávajících stěn nesouhlasí. Některé panely jsou napadené hnilobou, není znám stav vodorovné izolace. Navrhuje provést výměnu dřevěných panelů za zděné stěny a příčky provést ze sádrokartonu.

Byly osloveny 3 firmy, které mají certifikaci na zpracování výběrových řízení – byla vybrána firma AREA 2000 s r.o., středisko Tender Consulting
Žádost o přijetí KK Kopec za člena MSKS
Usnesení: jednomyslně přijetí odsouhlaseno k 28. 9. 2012

Žádost o přijetí kynologického spolku při obci Čejtice za člena MSKS
Usnesení: jednomyslně přijetí odsouhlaseno k 28. 9. 2012

Žádost KK Zetor Brno ze dne 10. 8. 2012 o pověření konání XII. Brněnské krajské výstavy psů všech plemen.
Usnesení: jednomyslně odsouhlaseno

Žádost KK Černčín o pořádání kynologické akce v Drnovicích
Žádost se bude projednávat na příštím zasedání P MSKS

PEEM – firma sousedící s areálem ve Zbraslavi – žádost o zřízení přípojky plynu
Žádost firmy PEEM na zřízení přípojky plynu na vlastní náklady firmy od přípojky MSKS. PEEM nabízí kompenzaci ve formě svářečských a zámečnických služeb.

SEZNAM.CZ – nabídka na neplacený zápis
Nabídka firmy seznam.cz na neplacený zápis na jejich server a tím poskytovat uživatelům Seznam.cz přehled aktivních profesních organizací, jejich členů a partnerů s možností přímého prokliku.

Seznámení se zápisem z Komise pro Zbraslav
- Návrh na vybavení pokojů – Komise žádá o zvážení vybavení pokojů novým nábytkem.
P MSKS uvažuje o novém vybavení do pokojů ve spodní ubytovně po její rekonstrukci s tím, že majitelé požadující psy na pokoji, by se ubytovávali v ubytovně horní.
- Smlouva s nájemcem restaurace p. Mrázkem - ve smlouvě má pronájem místnosti v administrativní budově. Platí také vodu v celé administrativní budově a elektřinu za bazén. R. Fiala domluví podmínky odběru el. energie a topení.
- Černý odběr elektřiny
Komise navrhuje smlouvu poslat mailem p. Gajdušíkové.
P MSKS souhlasí
- Soupis nefunkčního majetku vhodného k vyřazení
Komise navrhuje sepsat majetek a následně jej vyřadit z užívání
P MSKS se soupisem souhlasí
- Evidence příjmů za Zbraslav
Návrh Komise: rozesílat informace vždy do 10 dnů po ukončení měsíce členům P MSKS a Komise pro Zbraslav.
- Ozvučení areálu – nabídka firmy Dexon
Komise navrhuje využít redukovanou rekonstrukci – pouze reproduktory v odhadované výši kolem 26.000,-
P MSKS souhlasí, domluvit s firmou konkrétní nabídku
- Hospodaření v areálu ve Zbraslavi
Komise postrádá výsledky hospodaření za r. 2012
Navrhuje: stanovení závazných termínů pro účetního k odevzdávání hospodářských výsledků, např. k 15. dni v měsíci, z důvodu nepružnosti navrhuje výměnu účetní firmy
P MSKS souhlasí s konkrétními termíny, ale po kvartálech
- Účetní firma – z důvodu nepružnosti účetní firmy Komise navrhuje výměnu účetní firmy.
P MSKS souhlasí s vypsáním výběrového řízení na účetní firmu.

Výcviková komise (dále VK)
VK společně s P MSKS na žádost T. Baselové o nutnosti delegace J. Šestáka, figuranta 1. třídy, k výjimečnému figurování na Mistrovství mládeže MSKS, se dohodla a schválila věc následovně:
Dle směrnice, kterou využívá ČMKU – ČKS, figuranti I. třídy v případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat figurantskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru.
Na základě toho VK a P MSKS delegují na M mládeže MSKS p. Josefa Šestáka.

Daňová kontrola – A. Salgová poskytla informace o probíhající finanční kontrole dodržování podmínek k poskytnuté dotaci vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008 na rekonstrukce v kynologickém areálu ve Zbraslavi, kterou provádí Finanční úřad Brno I – ke zkontrolované části dokladů nejsou zatím žádné připomínky. Bude následovat prohlídka areálu ve Zbraslavi a kontrola průběhu výběrového řízení na rekonstrukci ubytovny č. 2

Zapsala: A. Salgová
Datum: 28. 9. 2012

Partneři