Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 3.8.2012

Přítomni:

 • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická (na telefonu)
 • za výcvikovou komisi: Mgr. Tereza Baselová, Milan Oliva
 • za Kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer
 • Omluven: Slavomír Bořuta, Jiří Venhauer, Ing. Tomáš Kadera

Zápis č. 6/2012

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)
Datum: 3. 8. 2012 ve 12,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

 • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická (na telefonu)
 • za výcvikovou komisi: Mgr. Tereza Baselová, Milan Oliva
 • za Kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer
 • Omluven: Slavomír Bořuta, Jiří Venhauer, Ing. Tomáš Kadera

Příští termín zasedání P MSKS: 3. 8. 2012 ve 12 hodin ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Areál ve Zbraslavi
IV. Budova na tř. Kpt. Jaroše v Brně
V. Mládež MSKS
VI. KK Nezamyslice
VII. Různé

Zasedání je usnášeníschopné. Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.

Pozn.: revize elektrických rozvodů v restauraci provedena v dubnu 2012, v ubytovnách se bude provádět na jaře.

Z: J. Kratochvíl T: 30. 6. 2012

Revize v restauraci je hotová – čeká se na revizní zprávu, v ubytovnách se realizuje

T: 31. 8. 2012

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi

Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukce kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.

Z: J. Kratochvíl T: přesunuto na březen 2012 - prodlouženo

J. Kratochvíl informoval o průběhu kolaudačního řízení – dle požadavků hasičů je nutno dodělat hromosvod, vydláždit větší plochu u krbu, dodělat revizi plynu a vybetonování plochy pro nájezd hasicích vozů u požárních nádrží ve spodní části areálu.

Z: J. Kratochvíl T: 31. 5. 2012 – úkol trvá – plocha u krbu vydlážděna, zpevnění plochy pro nájezd hasicích vozů uděláno; zbývají dodělat hromosvody a revize plynu.

10/2012 Energie – černý odběr

Zjistit u JUDr. Kratochvílové možnosti podání trestního oznámení.

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 – částečně splněno, JUDr. Kratochvílová zpracovává

16/2012 Soutěž o nejlepšího mládežníka

Pozvat vítěze ankety na vyhodnocení Mistrovství MSKS, kde jim budou předány ceny.

Vítězové budou pozváni na Mistrovství MSKS mládeže, proto se úkol přesouvá

Z: A. Salgová

T: 7. 9. 2012

23/2012 Spotřeba elektřiny

Změřit množství protopené energie v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu energie čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.

Z: J. Kratochvíl

T: 31. 5. 2012 – úkol trvá - p. Kratochvíl sleduje stavy elektroměrů a na základě nich provede vyhodnocení – zjistit, zda M. Mrázek bude místnost využívat i přes zimu

25/2012 Osvětlení u ubytovny č. 2 v areálu ve Zbraslavi

Zjistit možnosti na namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2

Z: J. Kratochvíl

T: 30. 4. 2012 – úkol trvá

28/2012 Elektřina v areálu

Informace o možnosti slev za odběr elektřiny poskytnut prostřednictvím J. Kratochvíla od revizního technika p. Nekuži.

Prověřit a zjistit možnosti

Z: A. Salgová

T: 30. 4. 2012 – zjištěno, realizuje se s dodavatelem E.ON - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše

* Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy

Z: R. Fiala

T: 15. 6. 2012 – úkol byl 17. 7. předán A. Salgové, R. Fiala zahájí jednání

40/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013. Upřesnit datum a zajistit termín v areálu Zbraslav v roce 2013.

Z: A. Salgová

T: 12/2012

41/2012 Oprava ubytovny č. 1

* Zjistit nabídky od 3 firem

Z: J. Kratochvíl

T: 31. 7. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

42/2012 ubytovna č. 3 – nabídnout hasičům ke cvičení

* zjistit za jakých podmínek by byla provedena likvidace budovy a následného odpadu

* Z: A. Salgová

* T: 31. 7. 2012 – úkol trvá

43/2012 odvoz odpadu

* Objednat odvoz odpadu vč. nákupu 1 ks kontejneru 1.100 l

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

44/2012 tř. Kpt. Jaroše – nutná výměna kotle

* Zjistit nabídky na nákup kotle od dalších firem.

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 – úkol trvá

44/2012 tř. Kpt. Jaroše - opravy střech

* Zjistit nabídky na opravy od dalších firem

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 – úkol trvá

45/2012 Žádost o odprodání bytové jednotky

* Odpověděť J. Kališovi zamítavé stanovisko P MSKS.

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

JUDr. Kratochvílová sepsala stanovisko k ukončení nájemního vztahu

46/2012 Dotace – čerpání pro letní výcvikový tábor

* Zjistit, co vše je možné uhradit z poskytnutých dotací.

Z: A. Salgová

T: 23. 7. 2012 splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

47/2012 Poukázky – Ticket Restaurant

Zjistit možnosti úspor pro zaměstnavatele.

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 – úkol trvá

48/2012 Zápis ze společného jednání MSKS a ČKS

– A. Karban stále nezaslal zápis – zjistit stav.

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

49/2012 KK Nezamyslice

* pozvat obě strany KK Nezamyslice na zasedání P MSKS dne 3. 8. 2012 v 15 hodin.

Z: A. Salgová

T: 27. 7. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

III. Nové úkoly

50/2012 výměna stupaček na tř. Kpt. Jaroše

* při výměně kotle zjistit i možnost výměny stupaček.

Z: A. Salgová

T: 20. 9. 12

51/2012 odklizení suti ve Zbraslavi

* připravit nabídky k odklizení suti, neozve-li se Pozemstav

Z: J. Kratochvíl

T: 20. 9. 2012

52/2012 oprava ubytovny č. 1

* připravit nabídky na opravu ubytovny č. 1

Z: J. Kratochvíl

T: 20. 9. 2012

53/2012 Právní stanovisko ke sporu v KK Nezamyslice

* požádat JUDr. Kratochvílovou o zpracování právního stanoviska

Z: A. Salgová

T: 30. 8. 12

IV. Areál ve Zbraslavi

Ing. Fiala informoval o krocích Mgr. Nováka (právník zastupující MSKS ve věci jednání s firmou Pozemstav) směrem k Pozemstavu – Mgr. Novák zaslal Pozemstavu výzvu k odstoupení od smlouvy o dílo a návrh na vypořádání vzájemných nároků s termínem k vyjádření 24. 8. 2012. Doporučuje zaslat odstoupení od smlouvy o dílo.

Usnesení 23/08/2012 P MSKS odsouhlasilo odeslat odstoupení od smlouvy o dílo firmě Pozemstav dne 24. 8. 2012 po vypršení lhůty k vyjádření návrhům Mgr. Nováka.

Mezi MSKS a sousedním areálem p. Komrsky existuje ústní dohoda, že nám budou dodávat 10 let vodu jako kompenzaci za černý odběr elektřiny. Kohouty směrem k MSKS jsou zastaveny a dohoda není plněna.

Střecha ubytovny č. 1 – je nutná oprava, zatéká do ubytovny

V. sídlo svazu na tř. Kpt. Jaroše

Zjistit další nabídky na opravu střechy a výměnu kotlů + zjistit možnost výměny stupaček

VI. KK Nezamyslice – oznámení o porušení stanov MSKS členem klubu

Na základě rozhodnutí P MSKS na minulém zasedání dne 17. 7. 2012 byly pozvány obě strany KK Nezamyslice ke společnému projednání celé záležitosti.

1. strana zastoupená p. Moravcovou + 2

2. strana zastoupená p. Indrákovou + 3

Obě strany předložily své argumenty k otázce přijímání nových členů do KK

Závěr: P MSKS doporučuje, aby obě strany se dohodly a svolaly novou členskou schůzi za účasti členů, kteří byli přijati do 29. 2. 2012. Termín je do 30. 9. 2012. V opačném případě by P MSKS muselo ZO Nezamyslice pozastavit servis, který jí poskytuje.

P MSKS nabízí vypracování nezávislého právního stanoviska k této záležitosti právníkem MSKS JUDr. Kratochvílovou

VII. Různé

Daňová kontrola – Finanční úřad Brno I bude provádět kontrolu dodržování podmínek k poskytnuté dotaci vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008 na rekonstrukce v kynologickém areálu ve Zbraslavi.

Usnesení 24/08/2012 Předsednictvo pověřuje tajemnici k jednání ve věci kontroly dotace z roku 2008 FÚ - Jednomyslně odsouhlaseno

Výcviková komise:

 • od 1.1 2013 na závodech a zkouškách může figurovat:
 • na závodech – figurant 1. třídy
 • zkoušky – do 1. stupně zkoušky může figurovat klubový figurant
 • zkoušky vyššího stupně – figurant 1. třídy
 • Připomínka J. Venhauera na minulém zasedání: Nesouhlasí se sdělením výcvikové komise týkající se figurování na zkouškách - toto rozhodnutí velice zkomplikuje ZO organizování závodů

Vyjádření výcvikové komise: Dle rozhodnutí výcvikové komise by figuranti měli být zkušení a kvalitní. Tento návrh by měl zaručovat vyšší úroveň figurantů.

Členové výcvikové komise osvětlili svůj návrh P MSKS a to rozhodlo o tom, že souhlasí s návrhem výcvikové komise týkající s kritérii pro výběr figurantů na závody a zkoušky. Tyto podmínky jsou zveřejněny v Kalendáři akcí 2012/2, který je k dispozici i na webu.

Výběr hotovosti z běžného účtu: dne 3. 8. 2012 byla vybrána z účtu v KB částka Kč 100.000,- na zajištění letního výcvikového tábora mládeže MSKS, platby spojené s kolaudací restaurace a běžný provoz sekretariátu svazu.

Zapsala: A. Salgová
Datum: 3. 8. 2012

Partneři