Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 11.5.2012

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za Kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
  • za Komisi pro Zbraslav: M. Kocián (příchod v 15,00 hod.)
  • Omluven: Slavomír Bořuta

Zápis č. 4/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: pátek 11. 5. 2012 v 11,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za Kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
  • za Komisi pro Zbraslav: M. Kocián (příchod v 15,00 hod.)
  • Omluven: Slavomír Bořuta

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Mistrovství MSKS
IV. Výcviková komise
V. Areál Zbraslav a budova na tř. Kpt. Jaroše v Brně
VI. KK Nezamyslice
VII. Setkání zástupců MSKS a ČKS
VIII. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

58/2011 Výcviková komise
Zvážit přehodnocení směrnic – povinnost mít/nemít průkaz figuranta
Mají KKR organizovat školení figurantů? – v současné době není povinnost
Z: H. Radovesnická
T: únor 2012 – z důvodu nemoci H. Radovesnické se termín posouval
Od 1. 1. 2013 musí mít figurant na akcích pořádaných ZO MSKS minimálně platný průkaz klubového figuranta. Školení klubových figurantů budou i nadále zajišťovat KKR společně s VK MSKS – bude zveřejněno v kalendáři 2012/II
Z: H. Radovesnická
T: 30. 6. 2012

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.
Pozn.: revize elektrických rozvodů v restauraci provedena v dubnu 2012, v ubytovnách se bude provádět na jaře.
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 6. 2012

2/2012 Restaurace Zbraslav – vydané faktury za rok 2011
Z: A. Salgová
T: splněno - se Z. Mrázkem bude JUDr. Kratochvílovou sepsán splátkový kalendář na platby za rok 2011
Z: A. Salgová
T: 31. 5. 2012

5/2012 Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu
Předběžná nabídka Sdružení sportovních svazů ČR (dále jen SSS ČR) na v.u. pojištění - zjistit podmínky pojištění
Z: R. Fiala
T: přesunuto na 13. 4. 2012 – prodlouženo dle jednání SSS ČR s pojišťovnou
R. Fiala informoval, že pojišťovna změnila nabídku a proto tento úkol je ve stadiu rozpracovanosti a nové informace poskytne Dr. Ertl, předseda SSS ČR na radě, která se uskuteční 17. 4. 2012. Rady se zúčastní L. Široký, který sdělí podrobnosti na příštím zasedání P MSKS.

MŠMT uvolnilo pro rok 2012 na základě jednání finance pro sportovce. Dle sdělení Dr. Ertla (předseda SSS ČR) se peníze mezi jednotlivé členy SSS ČR budou dělit dle počtu členů, počtu mládeže a výše majetku. Peníze jsou určeny na kynologickou činnost - pořádání mistrovství, výběrových závodů, školení.

Přístupová dohoda s hasiči byla pozměněna a podepsána – na majetek SSS ČR nabitý do podepsání dohody nemají hasiči nárok a financí pro letošní rok od SSS ČR se vzdávají.

Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu – neprobíralo se, odloženo na další jednání SSS ČR.

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukce kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.
Z: J. Kratochvíl
T: přesunuto na březen 2012 - prodlouženo
J. Kratochvíl informoval o průběhu kolaudačního řízení – dle požadavků hasičů je nutno dodělat hromosvod, vydláždit větší plochu u krbu, dodělat revizi plynu a vybetonování plochy pro nájezd hasicích vozů u požárních nádrží ve spodní části areálu.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá – plocha u krbu vydlážděna, zpevnění plochy pro nájezd hasicích vozů uděláno; zbývají dodělat hromosvody a revize plynu.
Poptat 2 – 3 firmy na dodělání hromosvodu na budově restaurace.
Z: A. Salgová
T: 31. 5. 2012

10/2012 Energie – černý odběr
Předjednat s p. Komrskou smlouvu na kompenzaci za odebranou energii.
Z: J. Venhauer
T: splněno –JUDr. Kratochvílová zpracovala návrh smlouvy s p. Komrskou - náhrada za "černý odběr"
Usnesení 1/4/2012 smlouva jednomyslně schválena
Zaslat p. Komrskovi
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

11/2012 Ukončení pracovního poměru správce ve Zbraslavi
Požádat JUDr. Kratochvílovou o zpracování zápisu o nesplnění ústní dohody na vyklizení ubytovny č. 3 a garáží, na základě které by se snížila mzda p. Dopity o částku, která byla vyplacena novému správci za vykonání v.u. prací.
Z: A. Salgová
T: duben 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
JUDr. Kratochvílová doporučuje vyplatit p. Dopitovi celou částku; těžko prokazatelné, že nesplnil smluvené úkoly.

16/2012 Soutěž o nejlepšího mládežníka
Pozvat vítěze ankety na vyhodnocení Mistrovství MSKS, kde jim budou předány ceny.
Z: A. Salgová
T: duben 2012 – úkol trvá – v závislosti na stanovení termínu M MSKS

18/2012 Inventura majetku v restauraci areálu ve Zbraslavi
Zpracovat inventarizační soupis majetku v restauraci – rozděleno na majetek MSKS a majetek M. Mrázka.
Z: A. Salgová
T: splněno – přeposlat členům komise mailem – úkol trvá – bude odesláno po schůzce na toto téma s účetním Ing. Jakubcem

20/2012 Mistrovství MSKS 25. – 27. 5. 2012
návrh na posunutí termínu přihlášek do 9. 5. 2012
Z: E. Trčalová
T: 25. 4. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

21/2012 Finanční transakce
- Doplatit příspěvek na telefon T. Baselové od 1. 1. 2012 ve výši Kč 300,-/měsíc.
- Doplatit M. Mnichovi Kč 1.600,- za posuzování na VZ ve Zbraslavi (doplatek rozdílu mezi hlavním a náhradním rozhodčím – Kč 800,-/den)
- Poslat finanční příspěvek pro p. Uřičaře na MS v Itálii
- Uhradit odměnu KK Moravské Budějovice za pořádání výběrového závodu ve výši Kč 6.000,-
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 ¬– splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

22/2012 Cestovní náhrady
Změna výše cestovních náhrad pro členy předsednictva, rozhodčí, figuranty, lektory a vedoucí akcí od 1. 7. 2012 z Kč 5,- na Kč 6,-/km
Informaci dát do kalendáře akcí 2012/II
Z: A. Salgová
T: 30. 6. 2012
23/2012 Spotřeba elektřiny
Změřit množství protopené energie v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu energie čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá - p. Kratochvíl sleduje stavy elektroměrů a na základě nich provede vyhodnocení

24/2012 Pověřovací listiny
Rozšíření počtu osob, které mají možnost kontrolovat knihu ubytovaných v areálu na základě pověřovacích listin, o členy Komise pro Zbraslav.
Jednomyslně odsouhlaseno.
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

25/2012 Osvětlení u ubytovny č. 2 v areálu ve Zbraslavi
Zjistit možnosti na namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 4. 2012 – úkol trvá – splnit do M MSKS

26/2012 Internet ve Zbraslavi
Objednat připojení k Internetu u firmy MIDGARD Networks s.r.o.
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – splněno částečně – připojeno, z důvodu špatného harddisku PC správce areálu nebylo možné připojení vyzkoušet

27/2012 Pozvat členy Komise pro Zbraslav na zasedání příštího P MSKS
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

28/2012 Elektřina v areálu
Informace o možnosti slev za odběr elektřiny poskytnut prostřednictvím J. Kratochvíla od revizního technika p. Nekuži.
Prověřit a zjistit možnosti
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – zjištěno, realizuje se s dodavatelem E.ON - úkol trvá

29/2012 Servis závlah
Objednat servis závlah.
Z: J. Kratochvíl
T: 11. 5. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

30/2012 KK Nezamyslice
Kontrolní komise sdělí své stanovisko do zasedání příštího předsednictva MSKS.
Z: L. Široký, J. Hammer, T. Kadera
T: 11. 5. 2012

III. Nové úkoly

31/2012 Časový program M MSKS
- Rozeslat na všechny závodníky a personál závodu s žádostí o přijetí mailu.
Z: A. Salgová
T: ihned po obdržení časového harmonogramu

32/2012 revize kanálů mezi 1. a 2. ubytovnou
- Zajistit firmu
Z: J. Kratochvíl
T: 15. 6. 2012

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše
- Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy
Z: R. Fiala
T: 15. 6. 2012

34/2012 Vymalování chodeb na tř. Kpt. Jaroše, oprava podlahy a toalet
- Zajistit nabídky 2 – 3 firem na provedení prací
Z: A. Salgová
T: 15. 6. 2012

35/2012 KK Nezamyslice – vyjádření kontrolní komise MSKS
- závěr zaslat zástupcům KK Nezamyslice (M. Moravcová, A. Indráková)
Z: A. Salgová
T: 15. 6. 2012

36/2012 Ing. Košťálová
- pozvat na příští zasedání – téma: oprava komunikace
Z: A. Salgová
T: 6/ 2012

37/2012 Český klub německých ovčáků – žádost o finanční příspěvek
na Mezinárodní Mistrovství německých ovčáků v Blovicích 24. – 26. 8. 2012 ve výši Kč 20.000,-
– ano, upřesnit s prezidentem ČKNO formu poskytnutí
Z: A. Salgová
T: 6/2012

38/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013
Požádat p. Strouhala
A. Salgová

39/2012 Nový web pro areál ve Zbraslavi
Ponechat stávající web MSKS doplněný o odkaz na areál ve Zbraslavi. Pro areál vytvořit samostatný web s možností rezervačních systémů na ubytování a pronájem výcvikové plochy
– zjistit možnosti u firmy AVONET.
Z: E. Trčalová
T: 6/2012

- zjistit možnosti u firem A.G.A. a Studio Erigo
Z: A. Salgová
T: 6/2012

40/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013. Upřesnit datum a zajistit termín v areálu Zbraslav v roce 2013.
Z: A. Salgová
T: 12/2012

IV. Mistrovství MSKS

Mistrovství MSKS 25. – 27. 5. 2012 – výcviková komise nesouhlasí s návrhem p. Venhauera ,aby se vzhledem k malému počtu přihlášených závodníků na M MSKS pořádal "Otevřený závod se získáním titulu "CACIT" společně s M MSKS.
Výcviková komise snížila limit pro přijetí na 240 bodů, prodloužila termín uzávěrky přihlášek do 15. 5.
Návrhy na konání závodu v termínech:
- pátek odpoledne – sobota (25. – 26. 5. 2012)
- sobota – neděle (26. – 27. 5. 2012)

Závěr: M MSKS se uskuteční v termínu pátek odpoledne – sobota (25. – 26. 5. 2012)

Hlavní rozhodčí J. Hammer bude přítomen v pátek 25. 5. až od 19,00 hod. Do té doby jej zastupuje J. Kratochvíl.
15,00 – 19,00 přejímka psů vč. předložení dokladů (očkovací průkaz, výkonnostní knížku a členství ve svazu) v administrativní budově – provádí se před tréninkem.
Na trénink nesmí jít žádný pes, který neprošel přejímkou.
19,00 – 20,00 hod. porada rozhodčích vedená J. Hammerem a H. Radovesnickou
20,00 – 20,20 hod. zkušební pes
20,30 hod. losování pořadí
21,00 hod. společenský večer

Sobota
7,00 hod. nástup A, B, C

Harmonogram odeslat na všechny závodníky a personál závodu s žádostí o přijetí mailu.
Z: A. Salgová
T: ihned po obdržení časového harmonogramu

V. Výcviková komise

Povinnosti hlavního rozhodčího – H. Radovesnická přednesla schválené povinnosti rozhodčího na výcvikové komisi a ta je vzala na vědomí.

Informace o průběhu výběrového závodu ve Zbraslavi, 31. 3. – 1. 4. 2012 a ve Velkých Němčicích 21. – 22. 4. 2012
Z důvodu neomlouvání se při neúčasti na závodech výcviková komise do budoucna zvažuje návrh zvýšit startovné na Kč 1.000,- s tím, že při účasti nebo řádné včasné omluvě bude jim závodníkům Kč 500,- vráceno.

Soustředění mládeže v Tovačově – zrušeno pro malý počet přihlášených 

VI. Areál ve Zbraslavi a budova na tř. Kpt. Jaroše

- 12. 4. 2012 na účet MSKS přišlo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kč 630.000,- -neinvestiční dotace občanským sdružení – program "údržba a provoz sportovních zařízení" – zvážit, jak využít do příštího předsednictva
V rámci navrhované úpravy komunikace zajistit revizi kanálů mezi ubytovnami

23. 4. 2012 rezignoval J. Venhauer na členství v Komisi pro Zbraslav.

Novým členem komise navržen J. Kratochvíl.
Usnesení: 14/4/2012 jednomyslně odsouhlasen J. Kratochvíl za člena a předsedu Komise pro Zbraslav

- Sídlo svazu v Brně – nutné opravy – poškozená střecha, okna a podlahy – zjistit možnosti dotace od Magistrátu města Brna

- Zajistit poptávku 2-3 malířských firem, na opravu podlahy a opravy toalet ve 2. patře

VII. KK Nezamyslice – oznámení o porušení stanov MSKS členem klubu

Na základě předložených a získaných dokumentů revizní komise MSKS rozhodlo, že 19 nových členů nebylo přijato v souladu se Stanovami MSKS, článek 5, odst. 2

P MSKS doporučuje, aby ZO Nezamyslice svolala novou členskou schůzi, na které by jednotlivě hlasovala o přijetí 19 fyzických osob, které byly dle dokumentace přijaty v období od 26. 2. do 1. 4. 2012.

Po stanovení členské základny provést volbu nového výboru. P MSKS doporučuje řádně svolat tuto schůzi nejpozději do 30. 6. 2012 dle Stanov MSKS, na kterou budou prokazatelně pozváni všichni členové KK za účasti člena revizní komise MSKS.

O této schůzi informovat sekretariát MSKS s 10denním předstihem.

Vyjádření zaslat zástupcům KK Nezamyslice

VIII. Setkání zástupců MSKS a ČKS

Dne 26. 4. 2012 v 9,00 hod. v sídle ČMKU se konala schůzka mezi zástupci MSKS (J. Venhauer, J. Strach) a ČKS (J. Šmolík, J. Šiška) za účasti garanta pro pracovní výcvik ČMKU A. Karbana a L. Širokého (účast ne po celou dobu jednání)

J. Venhauer informoval o jednání. Oficiální zápis má zpracovat A. Karban
Schůzka se týkala spolupráce v konání výběrových závodů na Mistrovství světa FCI, při reprezentaci na MS FCI, práci na zkušebních řádech a dalších normativech týkajících se výcviku, práci s mládeží, mezi rozhodčími.
Zástupci ČKS argumentovali, že MSKS dluží ČKS částku za financování výběrových závodů na MS FCI, účasti družstva ČR na MS FCI a MS plemen, a ani v současné době se nepodílí na financování výběrových závodů a reprezentace. MSKS v minulosti ČKS nabízelo dohodu, a to konkrétně sepsáním písemné smlouvy o této spolupráci, ČKS na ni nepřistoupilo. Návrhy na spolupráci ze strany MSKS nebyly ČKS akceptovány, nicméně stále trvají.

IX. Různé

Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa, o.s.(dále jen SKCHPČSP) – žádost o podporu stát se v rámci působnosti ČMKU regulérním chovatelským klubem s příslušnými pravomocemi pro v.u. plemeno
Usnesení 15/4/2012 Jednomyslně odsouhlasena podpora SKCHPČSP

Stavební práce – firma Miloš Chlubný – faktura za opravu střechy na administrativní budově, stropy, topení, práce vyplývající z požadavků hasičů (oprava dlažby, obrubníky a zpěvněná plocha u požárních nádrží) doplatek ve výši Kč 124.536,-. Celkově za stavební práce fakturováno Kč 314.000,-
Usnesení 16/4/2012 - jednomyslně odsouhlasena úhrada faktury

Český klub německých ovčáků
- Mezinárodní Mistrovství německých ovčáků v Blovicích 24. – 26. 8. 2012 – žádost o finanční dotaci ve výši Kč 20.000,-
- Otevřené mistrovství mládeže s německými ovčáky 26. – 27. října 2012 – žádost o poskytnutí bezplatně areálu a ubytování

Žádost o příspěvek – ano, upřesnit s prezidentem ČKNO formu poskytnutí

Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013. Upřesnit datum a zajistit termín v areálu Zbraslav v roce 2013.

KK Podolí u Mohelnice – žádost o přijetí za člena MSKS
– přijetí jednomyslně odsouhlaseno k 11. 5. 2012

KK Rohatec – žádost o přijetí za člena MSKS
– přijetí jednomyslně odsouhlaseno k 11. 5. 2012

20. výročí založení ČMKU – u této příležitosti vydává ČMKU limitovanou sérii bronzových pamětních medailí – zaslat návrhy osobností, které se podílely v minulých letech na rozvoji kynologie. Po výběru z návrhu předsednictvem ČMKU budou předány na slavnostním zasedání chovatelských klubů, které se uskuteční 8. 12. 2012
Za MSKS žádné návrhy.

Zápis ze setkání KKR JMK – seznámení se zápisem, diskuse k jednotlivým bodům s p. Kociánem, který se schůze KKR JMK účastnil.
Ze zápisu KKR JmK z 28. 4. 2012 vyplývá pro výcvikovou komisi:
KKR JmK požaduje doplnit do kalendáře akcí poznámku o delegaci svazových figurantů tak, aby se týkalo pouze výběrových závodů. Taktéž požaduje upřesnit otázku týkající se úhrady rozhodčích a figurantů u závodů se zápisem zkoušky IPO3 a ZVV3. Pokud MSKS trvá na svazových figurantech pro závody a zkoušky, požaduje KKR JmK úhradu za figurování od MSKS.

Nákup nového počítače do sídla svazu (notebook, monitor, zálohovací zařízení) v celkové hodnotě do Kč 20.000,-.
Usnesení 17/04/2012 – jednomyslně nákup odsouhlasen

Grafická úprava průkazu BPP – dle návrhu J. Venhauera upraven Průkaz pro psy bez prokázaného původu.

Zapsala: A. Salgová
Datum: 11. 5. 2012

Partneři