Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 13.4.2012

Přítomni:

 • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
 • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
 • omluven: Slavomír Bořuta

Zápis č. 3/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: pátek 13. 4. 2012 v 10,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

 • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
 • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
 • omluven: Slavomír Bořuta

Příští termín zasedání P MSKS: pátek 11. 5. 2012 v 11,00 ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Zprávy z výcvikové komise
V. KK Nezamyslice
VI. Zbraslav
VII. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

58/2011 Výcviková komise
Zvážit přehodnocení směrnic – povinnost mít/nemít průkaz figuranta.
Mají KKR organizovat školení figurantů? – v současné době není povinnost.
Z: H. Radovesnická
T: únor 2012 – z důvodu nemoci H. Radovesnické se termín posouval
Od začátku roku 2013 budou organizovat školení figurantů KKR a bude povinností mít průkaz alespoň klubového figuranta – bude zveřejněno v kalendáři 2012/II
Povinnost mít platný atest klubového figuranta na zkouškách a závodech se zápisem zkoušky bude platit od 1. 1. 2013 - bude zveřejněno v kalendáři 2/2012
Z: H. Radovesnická
T: 30. 6. 2012

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.
Pozn.: revize elektrických rozvodů v restauraci provedena v dubnu 2012, v ubytovnách se bude provádět na jaře.
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 6. 2012

2/2012 Restaurace Zbraslav – vydané faktury
Provést inventuru vydaných faktur na p. Zdeňka Mrázka za roky 2009, 2010 a 2011. V případě, že nebyly všechny vydány dle smlouvy, je potřeba je vydat a poslat k úhradě.
Z: A. Salgová
T: splněno – za rok 2009, 2010 faktury vystaveny a uhrazeny - (vyřadit ze seznamu úkolů)
Za rok 2011 – bude faktura vystavena
Z: A. Salgová
T: 31. 3. 2012 – splněno, se Z. Mrázkem bude sepsán splátkový kalendář

5/2012 Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu
Předběžná nabídka Sdružení sportovních svazů ČR (dále jen SSS ČR) na v.u. pojištění - zjistit podmínky pojištění
Z: R. Fiala
T: přesunuto na 13. 4. 2012 – prodlouženo dle jednání SSS ČR s pojišťovnou
R. Fiala informoval, že pojišťovna změnila nabídku a proto tento úkol je ve stadiu rozpracovanosti a nové informace poskytne Dr. Ertl, předseda SSS ČR na radě, která se uskuteční 17. 4. 2012. Rady se zúčastní L. Široký, který sdělí podrobnosti na příštím zasedání P MSKS.

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukce kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.
Z: J. Kratochvíl
T: přesunuto na březen 2012 - prodlouženo
J. Kratochvíl informoval o průběhu kolaudačního řízení – dle požadavků hasičů je nutno dodělat hromosvod, vydláždit větší plochu u krbu, dodělat revizi plynu a vybetonování plochy pro nájezd hasicích vozů u požárních nádrží ve spodní části areálu.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012

10/2012 Energie – černý odběr
Předjednat s p. Komrskou smlouvu na kompenzaci za odebranou energii.
Z: J. Venhauer
T: splněno –JUDr. Kratochvílová zpracovala návrh smlouvy s p. Komrskou jako náhradu za "černý odběr"
Usnesení 1/4/2012 smlouva jednomyslně schválena
Zaslat p. Komrskovi
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012

11/2012 Ukončení pracovního poměru správce ve Zbraslavi
Požádat JUDr. Kratochvílovou o zpracování zápisu o nesplnění ústní dohody na vyklizení ubytovny č. 3 a garáží, na základě které by se snížila mzda p. Dopity o částku, která byla vyplacena novému správci za vykonání v.u. prací.
Z: A. Salgová
T: duben 2012

14/2012 Pověřovací listiny
Pověřovací listina, na základě které budou P. Brhel, T. Kadera, J. Hammer (členové předsednictva MSKS i bez pověřovací listiny) mít právo porovnat knihu ubytovaných se skutečně ubytovanými.
Sepsat pověřovací listinu
Z: A. Salgová
T: splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

15/2012 Návrh změn Stanov MSKS dát na web v pdf
Z: E. Trčalová
T: splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

16/2012 Soutěž o nejlepšího mládežníka
Pozvat vítěze ankety na vyhodnocení Mistrovství MSKS, kde jim budou předány ceny.
Z: A. Salgová
T: duben 2012

17/2012 Informace o vítězích Soutěže o nejlepšího mládežníka dát na web MSKS
Z: E. Trčalová
T: splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

18/2012 Inventura majetku v restauraci areálu ve Zbraslavi
Zpracovat inventarizační soupis majetku v restauraci – rozděleno na majetek MSKS a majetek M. Mrázka.
Z: A. Salgová
T: splněno – přeposlat členům komise mailem – (vyřadit ze seznamu úkolů)

19/2012 Statistika členů MSKS
Rozeslat členům předsednictva a zástupcům KKR počty ZO a jejich členů MSKS za roky 2010 a 2011.
Z: A. Salgová
T: splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

Usnesení 08/03/2012: předsednictvo MSKS požádá předsedu ČMKU L. Širokého, aby svolal schůzku garanta pro výcvik pracovních plemen se zástupci MSKS a ČKS – jednomyslně odsouhlaseno.
Za MSKS se zúčastní J. Venhauer a J. Strach
Dopis zaslat jménem R. Fiala na L. Širokého
Z: A. Salgová
T: splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)- schůzka se uskuteční 26. 4. 2012 v 9,00 hod. v sídle ČMKU

III. Nové úkoly

20/2012 Mistrovství MSKS 25. – 27. 5. 2012
posunout termín uzávěrky přihlášek do 9. 5. 2012 – dát na web
Z: E. Trčalová
T: 25. 4. 2012

21/2012 Finanční transakce
- Doplatit příspěvek na telefon T. Baselové od 1. 1. 2012 ve výši Kč 300,-/měsíc.
- Doplatit M. Mnichovi Kč 1.600,- za posuzování na VZ ve Zbraslavi (doplatek rozdílu mezi hlavním a náhradním rozhodčím – Kč 800,-/den)
- Poslat finanční příspěvek pro p. Uřičaře na MS v Itálii
- Uhradit odměnu KK Moravské Budějovice za pořádání výběrového závodu ve výši Kč 6.000,-
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012

22/2012 Cestovní náhrady
Změna výše cestovních náhrad pro členy předsednictva, rozhodčí, figuranty, lektory a vedoucí akcí od 1. 7. 2012 z Kč 5,- na Kč 6,-/km
Informaci dát do kalendáře akcí 2012/II
Z: A. Salgová
T: 30. 6. 2012

23/2012 Spotřeba elektřiny
Změřit kolik se protopí v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu čerpadla v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí. Porovnat.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012

24/2012 Pověřovací listiny
Rozšíření počtu osob, které mají možnost kontrolovat knihu ubytovaných v areálu na základě pověřovacích listin, o členy Komise pro Zbraslav.
Jednomyslně odsouhlaseno.
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012

25/2012 Osvětlení u ubytovny č. 2 v areálu ve Zbraslavi
Zjistit možnosti namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 4. 2012

26/2012 Internet ve Zbraslavi
Objednat připojení k Internetu u firmy MIDGARD Networks s.r.o.
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012

27/2012 Pozvat členy Komise pro Zbraslav na zasedání příštího P MSKS
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012

28/2012 Elektřina v areálu
Informace o možnosti slev za odběr elektřiny poskytnuté prostřednictvím J. Kratochvíla od revizního technika p. Nekužy.
Prověřit a zjistit možnosti
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012

29/2012 Servis závlah
Objednat servis závlah.
Z: J. Kratochvíl
T: 11. 5. 2012

30/2012 KK Nezamyslice
Kontrolní komise sdělí své stanovisko do zasedání příštího předsednictva.
Z: L. Široký, J. Hammer, T. Kadera
T: 11. 5. 2012

IV. Výcviková komise

Informace H. Radovesnické z výcvikové komise.

Mistrovství MSKS 25. – 27. 5. 2012 – posunout termín uzávěrky přihlášek do 9. 5. 2012
- pořadatel MSKS, generální sponzor KK Hartvíkovice,
- spolupráce na Zpravodaji , Katalogu a vyřízení finančních náležitosti - tajemník MSKS
Návrh na poskytnutí finančních cen prvním třem oceněným

Usnesení 2/4/2012 finanční ceny odsouhlaseny ve výši Kč 4.000,- (1. místo), Kč 3.000,- (2. místo) a Kč 2.000,- (1. místo)

Mládež
Měla proběhnout 2 soustředění, která byla pro malý zájem mládeže zrušena.
Další plánovaná soustředění jsou v Tovačově a Vojkovicích – T. Baselová obesílá ZO s informacemi o soustředěních.

Usnesení 3/4/2012 Příspěvek na telefon pro Terezu Baselovou zpětně od 1. 1. 2012 ve výši Kč 300,-/měsíc - jednomyslně schváleno

Usnesení 4/4/2012 Změna výše cestovních náhrad pro členy předsednictva, rozhodčí, figuranty, lektory a vedoucí akcí od 1. 7. 2012 z Kč 5,- na Kč 6,-/km - jednomyslně schváleno
Informaci dát do kalendáře akcí 2012/II

Finanční příspěvek
Žádost M. Uřičaře o finanční příspěvek na Mistrovství světa belgických ovčáků 2012 v Itálii v termínu 3. – 6. 5. 2012.
Usnesení 5/4/2012 Finanční příspěvek ve výši Kč 3.000,- jednomyslně schválen.

Informace o VZ ve Zbraslavi
Předsednictvo specifikovalo povinností hlavního rozhodčího, který je zároveň i rozhodčím náhradním, na výběrových soutěžích s platností od 31. 3. 202 – viz příloha
Usnesení 6/4/2012 – hlavnímu rozhodčímu, který je i rozhodčím náhradním náleží odměna za vykonanou práci: cestovné Kč 5,-/km (od 1. 7. 2012 Kč 6,-/km), za posuzování Kč 1.400,-
Hlasování: odsouhlaseno (pro - 4; proti – 1)

Doplatit M. Mnichovi Kč 1.600,- za posuzování na VZ ve Zbraslavi (doplatek rozdílu mezi hlavním a náhradním rozhodčím – Kč 800,-/den)

KK Moravské Budějovice – odměna za pořádání výběrového závodu MSKS ve Zbraslavi
Usnesení 7/4/2012 Jednomyslně odsouhlasena odměna ve výši Kč 6.000,-

V. Areál ve Zbraslavi

Seznámení J. Venhauerem se zápisem z jednání Komise pro Zbraslav č. 4 ze dne 23. 3. 2012.
- Komise doporučuje úpravu smlouvy a výši pronájmu za místnost v administrativní budově, kterou využívá k ubytování nájemce restaurace, z důvodu realizace topení v administrativní budově.
- Změřit kolik se v místnosti protopí a změřit spotřebu elektřiny za čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.

- Rozšíření počtu osob, které mají možnost kontrolovat knihu ubytovaných v areálu na základě pověřovacích listin, o členy Komise pro Zbraslav.
Usnesení 8/4/2012 Jednomyslně odsouhlaseno vystavení pověřovacích listin pro členy Komise pro Zbraslav.

- Měsíční evidence příjmů (člen, nečlen, pes, dle akcí, dle budov) a výdajů. Statistiku povede správce areálu společně s tajemnicí.

- Investice v areálu:
Komunikace – komisí pro Zbraslav bylo zpracováno přesné zadání a rozsah úprav komunikací a chodníků v areálu vč. odvozu sutě a byly osloveny dvě firmy (SIMOST a TOPSTAV). Nabídky budou dodány na příští předsednictvo.

- Osvětlení areálu ve Zbraslavi – více informací o možnosti získání dotace na osvětlení areálu poskytne R. Fiala na příštím zasedání P MKSKS
Návrh na namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2 – zjistit možnosti

- Ozvučení areálu – nabídka firmy DEXON - proveden průzkum kolik by ozvučení celého areálu stálo, je možné využít i část nabízených služeb

- Web MSKS:
E. Trčalová upozornila na skutečnost, že P MSKS nebylo informováno a nemělo možnost jakkoli zasáhnout do podoby rozeslané poptávky na řešení webových stránek. Ta byla zpracována a rozeslána, aniž by bylo k tomuto bodu přijato jakékoli usnesení.

- Internet ve Zbraslavi – nabídky firmy MIDGARD Networks s.r.o.
Usnesení 9/4/2012 jednomyslně odsouhlaseno zavedení Internetu v areálu vč. zapůjčení IP telefonu.

Návrh - Zahrnout do kalendáře akcí propagaci areálu Zbraslav - na desky kalendáře dát reklamu areálu ve Zbraslavi - např.foto, popis
Z: A. Salgová
T: do 1. 7. 2012

Přehled odpisů areálu Zbraslav – rozepsání jednotlivých odpisů, z čeho se skládají, doba odpisování
Z: A. Salgová
T: 11. 5. 2012

Během seznámení se zápisem z jednání Komise Zbraslav - při projednávání bodu pojednávajícím o žádosti o účasti člena komise Zbraslav při dalších jednáních týkajících se areálu Zbraslav - reagoval na to předseda ing. Fiala tím, že komise nebude určovat, kdo se jednání týkajících se areálu Zbraslav bude zúčastňovat. Na to reagoval J. Venhauer tak, že považuje v těchto jednáních účast člena komise za důležité a jestliže je P MSKS jiného názoru, tak v tom případě podává rezignaci na předsedu a člena komise Zbraslav.

Informace J. Kratochvíla o opravách v areálu
- výměna bojlerů teplé vody v ubytovně a restauraci
- v administrativní budově opravena střecha, doděláno topení, bojler, sníženy stropy (okna se opravovat nebudou), v květnu bude opravena fasáda
- kolaudace restaurace - provedena revize elektriky
- J. Kratochvíl si nechal zpracovat posouzení stavu budov č. 1 a 3
Usnesení 10/4/2012 jednomyslně odsouhlaseno proplacení úhrady posudků J. Kratochvílovi

- Kuchyňská linka v restauraci – Z. Mrázek zakoupil na vlastní náklady kuchyňskou linku do restaurace. Návrh Z. Mrázka: v případě úhrady 50% kuchyňské linky, ji v okamžiku skončení pronájmu, přenechá ve vlastnictví MSKS – projedná se na příštím zasedání P MSKS

- Elektřina v areálu – informace o možnosti slev za odběr elektřiny poskytnut prostřednictvím J. Kratochvíla od revizního technika p. Nekuži - prověřit a zjistit možnosti

- Nový správce areálu – J. Kratochvíl informoval o úklidu ubytoven, garáží, vyklizení budovy č. 3 a opravě traktoru Stiga ve výši Kč 9.000,-.

V. KK Nezamyslice – oznámení o porušení stanov MSKS členem klubu

Informace o KK: Magda Moravcová (předseda), František Hanák (pokladník), Andrea Indráková (místopředseda), Josef Horáček (hospodář), Josef Sochor (jednatel), Michal Stránský (revizor)

Ve 13,00 hod. přijeli zástupci jedné strany KK Nezamyslice
F. Hanák podal informace o současné situaci v klubu.
V 15,00 hod. přijeli zástupci druhé strany KK (M. Moravcová) a také poskytli informace o dění v KK.

Veškeré informace a podklady byly sděleny a předány přítomné kontrolní komisi, která sdělí své stanovisko do zasedání příštího předsednictva 11. 5. 2012.
Z: L. Široký, J. Hammer, T. Kadera
T: 11. 5. 2012

VI. Různé

Finanční příspěvky pro KKR
Usnesení 11/4/2012 Jednomyslně odsouhlaseny příspěvky pro KKR ve výši Kč 5.000,- pro rok 2012

Dne 15. 3. 2012 Z účtu v KB vybráno Kč 120.000,-
Usnesení 12/4/2012 jednomyslně schválen výběr na stavební práce na administrativní budově ve Zbraslavi ve výši Kč 100.000,- a Kč 20.000,- k dispozici do pokladny

Dne 13. 4. 2012 vybráno Kč 99.900,-
Usnesení 13/4/2012 jednomyslně schválen výběr na výběrové závody v Němčicích, revize související s kolaudací restaurace a příprava Mistrovství MSKS

P.Venhauer přednesl P MSKS návrh, aby rozhodčí, kteří mají aprobaci jen na MZŘ mohli posuzovat i závody pořádané v MSKS dle NZŘ bez zápisu výcvikové značky. Zdůvodnění: vyskytnou se situace, kdy není možno delegovat vždy na závod rozhodčího s aprobací pro NZŘ a za další by si rozhodčí bez aprobace rozšiřoval a prohluboval svoje zkušenosti s posuzováním NZŘ. Po diskuzi Mgr. Radovesnická, která provádí delegace rozhodčích, pravila, že se jedná o ojedinělé případy a že to zatím není třeba. 

Zapsala: A. Salgová
Datum: 13. 4. 2012 

Příloha

Povinnosti hlavního rozhodčího, který je zároveň i rozhodčím náhradním na VZ a M MSKS

 • ve spolupráci s pořadatelem zpracovává časový harmonogram závodu
 • schvaluje terén na stopy, cvičební plochu na poslušnost a obranu
 • zodpovídá za provádění oficiálního tréninku, rozmístění překážek, zástěn apod.
 • řídí poradu rozhodčích a společně s pořadatelem informuje jednotlivé rozhodčí, figuranty, kladeče a pořadatele o technických záležitostech akce, popř. upřesní posuzování nebo provádění úkonů v jednotlivých částech závodu
 • je přítomen při losování startovních čísel
 • provádí činnosti náhradního rozhodčího a to:
  • o provádí posouzení cviku "Odložení psa"
  • o když pes provádějící poslušnost začne provádět cvik"Aport šplhem" dává pokyn psovodovi, který má odloženého psa, aby šel k psovi, a dále dává povely k ukončení cviku a odchodu psovoda se psem na určené místo.
  • o předá rozhodčímu posuzujícímu poslušnost hodnocení psa ze cviku "Odložení psa"
 • v součinnosti s jednotlivými rozhodčími a pořadatelem řeší případné protesty
 • řídí a usměrňuje práci jednotlivých rozhodčích
 • má právo odvolat rozhodčího z posuzování, jestliže porušuje ZŘ, metodiku pro posuzování nebo kázeň
 • provádí ve spolupráci s pořadatelem zápis dosažených výsledků psovodů do VK, podepisuje "Potvrzení o vykonané zkoušce" a "Výsledkovou listinu"
 • dbá na dodržování časového harmonogramu rozhodčími a pořadatelem
 • zajistí podklady a náležitosti pro udělování titulů uvedených v katalogu
 • spolupracuje s pořadatelem při vyhlašování výsledků závodu
 • zpracovává o akci zprávu a tu společně s "Potvrzením o vykonané zkoušce" a "Výsledkovou listinou" zasílá pověřené osobě MSKS do 7 dnů

Partneři