Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 8/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 23.9.2013

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Petr Brhel, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): Jaroslav Venhauer
  • omluven: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová

Zápis č. 8/2013
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 23. 9. 2013 v 16,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Petr Brhel, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): Jaroslav Venhauer
  • omluven: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová

Termín příštího zasedání: pátek 16. 11. 2013 od 13,00 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola zápisu z minulého zasedání
III. Přijetí KK Vzdělávací centrum Dolní Kounice za člena MSKS
IV. Žádost Radovana Lišky o finanční podporu při účasti na Mistrovství světa agility v Johannesburgu v Jihoafrické republice
V. Mistrovství MSKS
VI. Mládež
VII. Informace z výcvikové komise
VIII. Vyjádření ke stížnosti p. Bartoše z KK Hanušovice
IX. Různé
X. Diskuse
XI. Závěr

Program byl jednomyslně odsouhlasen.
I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 32/2013 Plán akcí do konce roku 2013
- Zpracovat návrh akcí, které by se mohly ještě do konce roku uspořádat z poskytnutých dotací.
Z: P. Brhel, J. Venhauer
T: 20. 9. 2013
J. Venhauer připravil odhad dle loňského roku – úkol se odkládá z důvodu termínu předání účetnictví nové účetní firmě

Úkol 33/2013 Web Zbraslav
- Informace o novém webu areálu Zbraslav - dát na hlavní stránky MSKS
Z: E. Trčalová
T: 8/2013 - splněno
Úkol 34/2013 Mládežník x junior
- Změnit definici mládežník/junior na webu – zaměnit "v tom roce, kdy dosáhne mládežník 18 let…" za "v den, kdy dosáhne …."
Z: T. Baselová
T: 8/2013 - splněno

Písemná informace P. Brhela o přípravách mistrovství MSKS:
Úkol 35/2013 přípravná schůzka – terény – stopy
Svolat schůzku ve složení J. Kratochvíl, J. Hammer, J. Jašková, P. Brhel, J. Bechný
Z: P. Brhel
T: do 25. 8. 2013 – splněno

Úkol 36/2013 Neplacené internetové stránky M MSKS
Z: T. Baselová
T: co nejdříve - splněno

Úkol 37/2013 Barva na ubytovně č. 1 je velmi vybledlá a výrazně jiná ve spárách – uvědomit firmu STAVO po výběrovém řízení na komunikaci
Z: A. Salgová
T: po výběrovém řízení na komunikaci - splněno

Úkol 38/2013 Dotazník o akcích rozeslat na ZO a dát na web
Z: A. Salgová, E. Trčalová
T: 8/2013 - splněno

Úkol 39/2013 smlouvy s p. Kališem, s JUDr. Kratochvílovou
- Nachystat na příští zasedání P MSKS
Z: A. Salgová
T: 9/2013 – přesunuto na příští zasedání

Úkol 40/2013 Kvalita jídla v restauraci ve Zbraslavi
Provádět kontrolu jídel v restauraci
Z: J. Kratochvíl
T: 20. 9. 2013 - splněno

Úkol 41/2013 – informovat obě strany KK Nezamyslice o rozhodnutí P MSKS a doplnit o informaci možnosti řešení sporu soudní cestou
Z: A. Salgová
T: 20. 9. 2013 – splněno

Úkol 42/2013 Propozice na M MSKS mládeže – dát na web
Z: T. Baselová - splněno
T: ihned

Úkol 43/2013 Upravit v kalendáři "zkoušky ZO může figurovat klubový figurant" – dle usnesení 18/2013
Z: T. Baselová
T: v příštím kalendáři – splněno, dát na web

Úkol 44/2013 Dotace pro rok 2014 – zažádat ve stejné výši jako pro rok 2013
Z: A. Salgová
T: 9/2013 - splněno

Úkol 45/2013 Stížnost p. Bartoše z KK Hanušovice - problém se zkouškami IPO – R záchranářské zkoušky – stupeň B
Kontrolní komise kontaktuje p. Bartoše, p. Sedláka a bude na příštím zasedání informovat P MSKS
Z: J. Venhauer
T: 20. 9. 2013 – splněno

Úkol 46/2013 Zápis z 9. sjezdu
Doplnit zápis o informaci, že s celého sjezdu je zvukový záznam
Z: E. Trčalová
T: 20. 9. 2013 - splněno

Úkol 47/2013 Dotaz R. Parolka: na základě čeho se delegují figuranti na výběrové závody?
odpověď za VK: figuranty má na starosti Milan Oliva; T. Baselová zjistí na příští předsednictvo

Úkol 48/2013 Požadavky L. Fojtové
- Hlavní knihu k 31. 12. 2012
- Přezkoumat smlouvu s účetní firmou a zjistit možnosti sankce pro účetní firmy
splněno

Úkol 49/2013 KK Kroměříž
Informace E. Trčalové o rušení nočního klidu v areálu KK Kroměříž.
Informovat autora stížností, že KK Kroměříž je samostatný právnický subjekt a tudíž je nutné rušení řešit přes Policii ČR, MSKS bude pouze o těchto stížnostech KK informovat.
Z: E. Trčalová
T: 8/2013 - splněno

Úkol 50/2013 Kontrolní komise
Založit na webu v menu složku pro Kontrolní komisi
Z: E. Trčalová
T: 8/2013 - splněno

Úkol 51/2013 Avonet – firma spravující web MSKS
E. Trčalová informovala o problematické komunikaci s firmou Avonet a navrhuje oslovit nové firmy, které by upravily stávající stránky a převzaly by agendu od Avonetu.
Z: A. Salgová
T: 20. 9. 2013 – splněno – zájem má pouze jedna firma

III. Přijetí KK Vzdělávací centrum kynologie Dolní Kounice

- Doporučit změnu názvu, např. KK Dolní Kounice – vzdělávací centrum a zjistit, zda má klub akreditaci, aby se mohl jmenovat Vzdělávací centrum
Z: A. Salgová
T: 11/2013

IV. Žádost

Radovana Lišky o finanční podporu při účasti na Mistrovství světa agility v Johannesburgu v Jihoafrické republice
- Návrh na příspěvek ve výši Kč 5.000,-
- R. Liška bude mít na dresu logo MSKS a i na svých webových stránkách
Usnesení 55/2013 - návrh na dotaci ve výši Kč 5.000,- jednomyslně přijat

V. MISTROVSTVÍ MSKS

1) odměna ZO připravující mistrovství – pro letošní rok: 3.000,-/akce

Úkol 52/2013 Finanční náležitosti
- Na příští zasedání předsednictva - všichni členové si připraví návrhy a změny k doplnění do části "finanční náležitosti" uváděné v kalendáři akcí MSKS

2) Mistrovství 2013 bude připravovat KK Miroslav
3) Jiří Kratochvíl – vedoucí stop a obrany
Miloš Burian – závoz na stopy
4) Schůzka ohledně organizace mistrovství, vč. terénu – 29. 9. 2013 od 9,00 hod.
5) Info o přihlášených závodnících: 7 - IPO 1, 28 - IPO 3
6) Strava zajištěna pro všechny pořadatele, kladeče, figuranty, rozhodčí, hosty a sponzory
7) informace o terénech - IPO 3 na ozimu, IPO 1 na trávě
8) udělat rozpis cen
9) 1. – 3. místo IPO 1 i IPO 3 - získají poukaz "třídenní pobyt pro 2 osoby" – pouze ubytování, platnost 1 rok
10) veterinář – bude zajišťovat MVDr. Jelínková
11) poháry – nakoupit poháry ve výši Kč 5.000,-

VI. MLÁDEŽ

VII. VÝCVIKOVÁ KOMISE

- Informace T. Baselové o průběhu příprav na Mistrovství mládeže MSKS 2013

VIII. VYJÁDŘENÍ KE STÍŽNOSTI P. BARTOŠE Z KK HANUŠOVICE

Úkol 45/2013 Stížnost p. Bartoše z KK Hanušovice - problém se zkouškami IPO – R záchranářské zkoušky – stupeň B
- J. Venhauer 28. 8. 2013 informoval p. Bartoše, že pořádání zkoušek dle zkušebního řádu IPO – R je prováděno dle dokumentů SZBK – prováděcí pokyny pro zkoušky IPO – R, bod 4.

IX. RŮZNÉ

AREÁL ZBRASLAV

- J. Venhauer informoval o opravě střechy na restauraci:
Při opětovné prohlídce střechy byly zjištěny nové informace - v jedné části došlo k destrukci střechy => není zapotřebí pokládat novou krytinu přes celou střechu, ale stačí opravit pouze jednotlivé části => požádat firmy o zpracování na opravu nových projektů, cena cca 120.000,-. Realizace by měla proběhnout v měsíci říjnu

Úkol 53/2013
Založit "Knihu přání a stížností" areálu ve Zbraslavi. Umístěna bude u správce areálu.
Z: A. Salgová
T: co nejdříve

KOTELNA – BRNO
Informace o regulaci výkonu topení v kotelně v Brně – na minulém předsednictvu vybrána firma, která bude regulaci realizovat. Po několika jednání, firma z časových důvodů od opravy odstoupila a proto byla oslovena firma další v pořadí – Petr Konečný Šakvice

Dle sdělení projektanta kotelen p. Kupsy (nájemce na tř. Kpt. Jaroše) není zapotřebí výměna radiátorů, stačí pouze výměna termohlavic.
H. Radovesnická a J. Venhauer ještě osloví další firmy, zda jsou ochotné zrealizovat regulaci a za jakých finančních podmínek.

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 23. 9. 2013

Partneři