Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 7/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 11.8.2013

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, PhDr. Estr Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek, Jaroslav Venhauer
  • omluven: Petr Brhel, Mgr. Hana Radovesnická

Zápis č. 7/2013

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 11. 8. 2013 v 10,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, PhDr. Estr Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek, Jaroslav Venhauer
  • omluven: Petr Brhel, Mgr. Hana Radovesnická

Termín příštího zasedání: pátek 20. 9. 2013 od 16,00 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola zápisu z minulého zasedání
III. Inventura majetku v Brně
IV. Inventura majetku ve Zbraslavi
V. Nové úkoly
VI. Různé
VII. Diskuse
VIII. Závěr

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 26/2013 Informace o čerpání dotacích

* Pravidelně 1x za kvartál informovat ostatní členy předsednictva o čerpání dotací + návrhy na jejich čerpání

Z: P. Brhel

T: čtvrtletně

P. Brhel nebyl přítomen – tajemnice rozeslala přehled o poskytnutých dotacích z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Sdružení sportovních svazů

Úkol 28/2013 Informace o regulaci výkonu topení v kotelně v Brně – předloženy 2 nabídky – nutné pro bezproblémové vytápění v objektu.

Zjistit ceny vč. výměny nových radiátorů

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2013 - splněno; předsednictvu předány nabídky 2 firem (Jan Holešovský Střelice, Petr Konečný Šakvice)

Zároveň byly v.u. firmy osloveny i s poptávkou na výměnu radiátorů v objektu na tř. Kpt. Jaroše

Regulace Kč 168.000,-, výměna radiátorů 84.000,-

Usnesení 40/2013 jednomyslně odsouhlasena nabídka firmy Holešovský na regulaci kotelny a výměnu radiátorů v celkové výši 252.000,-

Úkol 29/2013 Oslovit KKR, aby vytvořili seznam mládežníků (jméno, věk, e-mailová adresa)

Z: T. Baselová

T: 31. 7. 2013 – domluveno s tajemnicí, že dodá T. Baselové aktuální seznam mládežníků

Úkol 30/2013 Úprava "hřiště" do původního stavu firmou, která upravovala u restaurace odvodnění – srovnat terén vedle chodníku u restaurace

Z: J. Kratochvíl

T: 10. 8. 2013 – úkol splněn

Úkol 31/2013 Nahlásit do 15. 8. 2013 závody s CACT (VZ, M MSKS 201, bonitace a výstava NO)

Návrhy termínů budou zaslány ČMKU

Z: A. Salgová

T: 31. 7. 2013 – úkol splněn

III. A IV. INVENTURA MAJETKU V BRNĚ A ZBRASLAVI

Vzhledem k neúplným podkladům od účetní firmy je inventura odložena, až bude účetnictví předáno nové účetní firmě. Fyzický soupis majetku proveden.

V. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 32/2013 Plán akcí do konce roku 2013

* Zpracovat návrh akcí, které by se mohly ještě do konce roku uspořádat z poskytnutých dotací.

Z: P. Brhel, J. Venhauer

T: 20. 9. 2013

Úkol 33/2013 Web Zbraslav

* Informace o novém webu areálu Zbraslav - dát na hlavní stránky MSKS

Z: E. Trčalová

T: 8/2013

Úkol 34/2013 Mládežník x junior

- Změnit definici mládežník/junior na webu – zaměnit "v tom roce, kdy dosáhne mládežník 18 let…" za "v den, kdy dosáhne …."

Z: T. Baselová

T: 8/2013

VI. RŮZNÉ

MISTROVSTVÍ MSKS

Písemná informace P. Brhela o přípravách mistrovství MSKS:

Úkol 35/2013 přípravná schůzka – terény – stopy

Svolat schůzku ve složení J. Kratochvíl, J. Hammer, J. Jašková, P. Brhel, J. Bechný

Z: P. Brhel

T: do 25. 8. 2013

* Ing. Bechný – vedoucí stop, zároveň pomůže zajistit terény stop v katastru Rapotice

* J. Kratochvíl – vedoucí obran a poslušností

* Návrh sčítací komise: Tereza Baselová, Karel Vyskočil, Hana Radovesnická

* Moderátor – bude doplněno

Personál mistrovství bude upřesněn po přípravné schůzce.

Propozice budou zveřejněny do 23. 8. 2013

Úkol 36/2013 Neplacené internetové stránky M MSKS

Z: T. Baselová

T: co nejdříve

Další informace:

* Společenský večer v pátek 4. 10. 2013, po oficiálním zahájení.

* Cena pro organizátory – nutné uveřejnit v kalendáři

* Ocenění pro výherce – ČMKU přispěje poháry (ve výši Kč 5.000,-); J. Strach a V. Karpíšek mají potencionální sponzory – zjistit podmínky

* T. Baselová informovala o možnosti finančního sponzorského daru

* Loga sponzorů zaslat tajemnici, aby byly v katalogu

* Videozáznam se pořizovat nebude, pouze fotografie - T. Baselová se zeptá A. Jurákové, zda by byla ochotna během M MSKS fotit

AREÁL ZBRASLAV

* Informace J. Kratochvíla o firmách, které byly osloveny v souvislosti s výstavbou komunikace v areálu

* J. Venhauer informoval o možnostech výstavby:

a) vozovka od brány až dolů ke spodní ubytovně

- 4 nabídky (STAVO – Ing. Černoch, Hort, Louda, Aresta), které se pohybují v cenové relaci Kč 979.619,- - 1,089.039,-

b) vozovka od brány po úroveň restaurace a dále chodník

- 4 nabídky (STAVO – Ing. Černoch, Hort, Louda, IGISTAV) – nabídky v ceně Kč 525.000,- = 847.039,-

- možné ještě drobné snížení ceny

c) osvětlení vozovky + hřiště – cena cca 250.000,- - podmínky zadání se ještě budou měnit – zohlednit využití LED světel a stávajícího vybavení areálu

Oprava střechy na restauraci – 5 nabídek (Fedoruk Fulnek, Louda, Stavo – Ing. Černoch, Zareko Brno, Rous Třebíč)

– v ceně od cca 240.000,- do cca 330.000,-

Usnesení 41/2013 oprava střechy ve výši Kč 250.000,- - jednomyslně schváleno

Úkol 37/2013 Barva na ubytovně č. 1 je velmi vybledlá a výrazně jiná ve spárách – uvědomit firmu STAVO po výběrovém řízení na komunikaci

Z: A. Salgová

T: po výběrovém řízení na komunikaci

Komise pro Zbraslav – návrh na ukončení činnost komise

Usnesení 42/2013 - ukončení činnost komise pro Zbraslav jednomyslně odsouhlaseno

OSTATNÍ

* Žádost ČKNO o finanční dotaci na Mistrovství ČKNO ve výši Kč 20.000,- (5. – 7. 7. 2013)

Usnesení 43/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Kynologický klub ze Žďáru nad Sázavou – žádost o registraci u MSKS

Usnesení 44/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Žádost KK Zetor Brno o pověření k pořádání 13. brněnské krajské výstavy všech psů kromě NO

Usnesení 45/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Žádost KK Senohraby o pověření k pořádání krajské výstavy všech psů kromě NO v Benešově dne 30. 9. 2014

Usnesení 46/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Žádost KK Hartvíkovice o pověření k pořádání Šampionu šampionů v Praze v Top hotelu dne 25. 1. 2014

Usnesení 47/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Žádost KK Hartvíkovice o pověření k pořádání Národní výstavy s mezinárodní účastí všech plemen pro rok 2015

Usnesení 48/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Žádost KK Hartvíkovice o pověření k pořádání Národní výstavy s mezinárodní účastí všech plemen pro rok 2016

Usnesení 49/2013 - žádost jednomyslně schválena

* Sdružení sportovních svazů informovalo o novém webu a požadavku na pravidelné zasílání informací o akcích MSKS a ZO MSKS vč. výsledků, fotografií. Stejná data jsou potřeba i pro web MSKS a web Zbraslav, statistiky, ročenky => motivovat ZO k zasílání informací na sekretariát MSKS.

Úkol 38/2013 Dotazník o akcích rozeslat na ZO a dát na web

Z: A. Salgová, E. Trčalová

T: 8/2013

* Stížnost p. Bartoše z KK Hanušovice - problém se zkouškami IPO – R záchranářské zkoušky – stupeň B

Kontrolní komise kontaktuje p. Bartoše, p. Sedláka a bude na příštím zasedání informovat P MSKS

Z: J. Venhauer

T: 20. 9. 2013

* Možnost zvýšení nájmu u p. Kališe na tř. Kpt. Jaroše

JUDr. Kratochvílová doporučuje nezvyšovat nájemné – důvody viz zpráva

Úkol 39/2013 smlouvy s p. Kališem, s JUDr. Kratochvílovou

* Nachystat na příští zasedání P MSKS

Z: A. Salgová

T: 9/2013

Usnesení 50/2013 - nájemné nezvyšovat, nechat v původní výši a snížit mzdy na 1.300,- v souvislosti s modernizací kotelny a

* Zatečení do bytu p. Zvařiče na tř. Kpt. Jaroše - informace o žádosti vlastnického podílu střechy p. Zvařičem

Usnesení 51/2013 - žádost na odkup podílu střechy jednomyslně zamítnuta

* Pojištění nemovitostí (Brno, Zbraslav) – návrh na nové pojištění u pojišťovny Generalli

Usnesení 52/2013 - návrh nového pojištění jednomyslně přijat

Úkol 40/2013 Kvalita jídla v restauraci ve Zbraslavi

Provádět kontrolu jídel v restauraci

Z: J. Kratochvíl

T: 20. 9. 2013

* KK Nezamyslice

Mimořádná členská schůze se uskutečnila 22. 6. 2013 – z předložených dokumentů je nově zvolený výbor považován za řádný orgán klubu a s platností od 11. srpna 2013 se ruší pozastavení servisu tuto organizaci.

Usnesení 53/2013 - návrh na obnovu servisu KK Nezamyslice jednomyslně přijat

Úkol 41/2013 – informovat obě strany o rozhodnutí P MSKS a doplnit o informaci možnosti řešení sporu soudní cestou

Z: A. Salgová

T: 20. 9. 2013

* Dotace pro rok 2014 – zažádat ve stejné výši jako pro rok 2013

Z: A. Salgová

T: 9/2013

Informace výcvikové komise:

* Letní výcvikový tábor:

* Táboru se zúčastnilo 27 dětí, z toho 4 junioři

* terény zajistil J. Kratochvíl

* figurant - Vojtěch Konečný, agility – Veronika Vargová

* 3 skupiny denně jezdily na stopy, 2x agility, ve 3 skupinách se dělala poslušnost, večer obrana

* Na závěr: závod agility – 3 kategorie – začátečníci, mírně a hodně pokročilí

2 zkoušky – ZOP, ZPU – 12 psovodů – všichni uspěli

Zkouška dle NZŘ – 7 účastníků – všichni splnili

Úkol 42/2013 Propozice na M MSKS mládeže – dát na web

Z: T. Baselová

T: ihned

Úkol 43/2013 Upravit v kalendáři "zkoušky ZO může figurovat klubový figurant" – dle usnesení 18/2013

Z: T. Baselová

T: v příštím kalendáři

* Zápis z 9. sjezdu

Doplnit zápis o informaci, že s celého sjezdu je zvukový záznam

Z: E. Trčalová

T: 20. 9. 2013

* Dotaz R. Parolka: na základě čeho se delegují figuranti na výběrové závody?

odpověď za VK: figuranty má na starosti Milan Oliva; T. Baselová zjistí na příští předsednictvo

* Žádost KK Ostrava – Kunčice na podporu při pořádání Mistrovství ČR ve výkonu kníračů 2013 – podpora pro závodníky a vítěze – 6. – 8. 9. 2013 ve Zbraslavi

Usnesení 54/2013 poukazy na ubytování pro výherce, finanční částka ve výši Kč 3.000,-, zajištění poháry přes ČMKU – jednomyslně schváleno

* Požadavky L. Fojtové

* Hlavní knihu k 31. 12. 2012

* Přezkoumat smlouvu s účetní firmou a zjistit možnosti sankce pro účetní firmy

* KK Kroměříž

Informace E. Trčalové o rušení nočního klidu v areálu KK Kroměříž.

Informovat autora stížností, že KK Kroměříž je samostatný právnický subjekt a tudíž je nutné rušení řešit přes Policii ČR, MSKS bude pouze o těchto stížnostech KK informovat.

Z: E. Trčalová

T: 8/2013

* Kontrolní komise

Založit na webu v menu složku pro Kontrolní komisi

Z: E. Trčalová

T: 8/2013

* Avonet – firma spravující web MSKS

E. Trčalová informovala o problematické komunikaci s firmou Avonet a navrhuje oslovit nové firmy, které by upravily stávající stránky a převzaly by agendu od Avonetu.

Z: A. Salgová

T: 20. 9. 2013

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 17. 6. 2013

Partneři