Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 10.5.2013

Přítomni:

  • Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Petr Brhel, Jiří Hammer, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová,
  • za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Jaroslav Venhauer
  • omluven: Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek

Zápis č. 5/2013

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 10. 5. 2013 v 15,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Petr Brhel, Jiří Hammer, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová,
  • za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Jaroslav Venhauer
  • omluven: Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Rozdělení funkcí nového předsednictva svazu a kontrolní komise
III. Výcviková komise
IV. Různé

Zasedání je usnášeníschopné. Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

1. Rozdělení funkcí nového předsednictva svazu a kontrolní komise

Rezignace J. Hammera na funkci člena předsednictva MSKS bez udání důvodu - předsednictvo vzalo na vědomí a oslovilo Jana Stracha jako potencionálního nového člena předsednictva podle volebního protokolu. V případě zájmu bude přijat dle nových stanov až na rozšířeném zasedání předsednictva vč. kontrolní komise a krajských kynologických rad - termín do poloviny června. Stejně tak i zvolení 2. místopředsedy svazu.

PŘEDSEDNICTVO MSKS:

Jiří Kratochvíl - areál Zbraslav

Mgr. Tereza Baselová - mládež MSKS

PhDr. Ester Trčalová - 1. místopředseda, komunikace, web

Petr Brhel - ekonomika (rozpočet, kontrola hospodaření s dotacemi)

Hana Radovesnická - předseda výcvikové komise

Členové výcvikové komise: Tereza Baselová, Milan Oliva, + 2 členové budou na návrh výcvikové komise doplněni na příštím předsednictvu

Usnesení 24/2013 nové rozdělení funkcí členů předsednictva jednomyslně odsouhlaseno (J. Hammer rezignoval před rozdělením funkcí)

KONTROLNÍ KOMISE:

Předsedou ihned po sjezdu zvolen MVDr. Lubomír Široký

Kontrolní komise na příštím zasedání seznámí předsednictvo MSKS s rozdělením činností mezi jednotlivé členy

2) výcviková komise

Informace H. Radovesnické o přípravě nového kalendáře akcí 2/2013.

Termín Mistrovství MSKS: 4. – 6. 10. 2013

Termín Mistrovství mládeže MSKS: 12. – 13. 10. 2013

Návrh VK na zahraničního rozhodčího: Dušan Majtas

Usnesení: 25/2013 návrh zahraničního rozhodčího na M MSKS jednomyslně odsouhlasen.

Mládež:

Soustředění mládeže i juniorů: 1. 6. 2013 ve Vojkovicích

Mládež i junioři – strava - zdarma

Letní výcvikový tábor:

Mládež - ubytování, strava - zdarma

Junioři - cena Kč 500,-

Usnesení 26/2013 návrh cen na soustředění a tábor jednomyslně odsouhlasen

Úkol 23/2013 dodat soupis konkrétních akcí vč. rozpočtů do poloviny června 2013

Z: T. Baselová

T: polovina června 2013

Výstava NO v roce 2013 – výstava z technických důvodů zrušena

Usnesení 27/2013 jednomyslně odsouhlaseno

3) Různé

Předání čestného uznání a křišťálového poháru Českomoravské kynologické unie J. Venhauerovi za zásluhy v kynologii.

Nabídka J. Venhauera výpomoci J. Kratochvílovi při realizace oprav ve Zbraslavi.

Úkol 24/2013 dodat hlavní účetní knihu k 31.12.2012 v tištěné podobě a hlavní účetní knihu k srpnu 2013 (při předání účetnictví nové firmě) kontrolní komisi

Z: A. Salgová

T: 6/2013 a 8/2013

Úkol 25/2013 Žádost o přijetí nového člena MSKS - KK Zbraslavec – vlastní stanovy

– zjistit u JUDr. Kratochvílové, zda je nutné, aby vlastní stanovy KK obsahovaly souhlas se stanovami MSKS.

Z: A. Salgová

T: 31. 5. 2013

Úkol 26/2013 Informace o čerpání dotacích

* Pravidelně 1x za kvartál informovat ostatní členy předsednictva o čerpání dotací

Z: P. Brhel

T: čtvrtletně

Úkol 27/2013 na příštím zasedání P MSKS informovat o výstavbě komunikace a opravě střechy v restauraci - zajistit nabídky firem

Z: J. Kratochvíl

T: 6/2013

Brigádník na výpomoc správci areálu při stěhování nábytku na dohodu o provedení práce (Kč 50,-/hod. hrubého)

Usnesení 28/2013 jednomyslně odsouhlaseno

Smlouva se správcem areálu R. Zýkou – uzavřena dohoda o změně pracovní smlouvy – za stejných podmínek jako původní smlouva, změna: smlouva uzavřena na dobu neurčitou

Usnesení 29/2013 jednomyslně odsouhlaseno

Oznámení KK Bohumín – na členské schůzi se členská základna domluvila na zrušení klubu - město Bohumín zrušilo prostory kynologického klubu - přechod některých členů do KK Vojkovice

- P MSKS bere na vědomí

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 10. 5. 2013

Partneři