Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 9.4.2013

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký
  • za KKR: Petr Brhel, Šárka Grunová, Radoslav Parolek, Ladislav Šimek,
  • účetní: Ing. Jiří Jakubec

Zápis č. 4/2013

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS) rozšířené o zástupce Krajské kynologické rady (dále KKR)

Datum: 9. 4. 2013 v 16,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký
  • za KKR: Petr Brhel, Šárka Grunová, Radoslav Parolek, Ladislav Šimek,
  • účetní: Ing. Jiří Jakubec

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Ekonomická situace v letech 2009 - 2012
III. Příprava 9. Sjezdu
IV. Výcviková komise
V. Různé

Zasedání je usnášeníschopné. Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

1. Zahájení: Ing. Fiala přivítal přítomné a zahájil zasedání P MSKS

2. Ekonomická situace v letech 2009 - 2012

Ing. Jakubec seznámil s jednotlivými položkami výkazu zisku a ztrát a výsledovkou za uvedená období.

Diskuse zúčastněných na toto téma.

V 16,45 hod. odchází Ing. Jakubec

3. Příprava sjezdu MSKS

J. Venhauer navrhl, aby se v počtu jednoho delegáta zúčastnili i ty organizace, které odeslaly evidenční kartu nebo uhradily členské příspěvky po termínu 28. 2. 2013.

Usnesení 19/2013 Sjezdu se mohou zúčastnit i základní organizace, které splnili své povinnosti vůči MSKS po termínu 28. 2. 2013

Návrh jednomyslně přijat.

4. Výcviková komise

H. Radovesnická informovala o připravované zprávě na sjezd, která se bude týkat činnosti mládeže, figurantů, rozhodčích, uskutečněných seminářů, školení, VZ mládeže, dospělých, reprezentace.

Informace o změně výběrového závodu ve Velkých Němčicích – místo dvoudenní akce, pouze akce jednodenní, 13. 4. 2013

5. Různé

KK Nezamyslice

J. Hammer sdělil stručné informace o situaci v kynologickém klubu a navrhl stanovisko:

Doporučení P MSKS, aby KK Nezamyslice se rozpustili a založili klub nový.

Žádost kynologického klubu Želešice o přijetí za člena MSKS

Usnesení 20/2013: P MSKS jednohlasně souhlasilo s přijetím KK Želešice za člena MSKS

Žádost kynologického klubu IPRK o přijetí za člena MSKS

Usnesení 21/2013: P MSKS jednohlasně souhlasilo s přijetím KK IPRK za člena MSKS

Žádost kynologického klubu Zbraslavec o přijetí za člena MSKS

Usnesení 22/2013: Kontrolní komise si pročte stanovy KK Zbraslavec a na příštím zasedání P MSKS bude informovat členy P MSKS

Žádost základní organizace č. 20615 – Záchranná kynologická služba Poodří – o zrušení registrace u MSKS k 28. 2. 2013.

P MSKS bere na vědomí.

Žádost základní organizace č. 10506 KK Sudoměřice o zrušení registrace u MSKS k 31. 12. 2013.

P MSKS bere na vědomí.

Z důvodu nepřístupné cesty v areálu rozhodlo P MSKS o koupení 2 – 3 tater štěrku na vysypání cesty

Usnesení 23/2013 nákup stěrku jednomyslně schválen

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 9. 4. 2013

Partneři