Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 26.1.2013

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký

Zápis č. 1/2013

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)
Datum: 26. 1. 2013 ve 12,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký

Příští termín zasedání P MSKS: 9. 2. 2013 v 9,00 hod. ve Zbraslavi

(8. 2. 2013 v 16,00 hod. předání ubytovny 1)

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů
III. Nové úkoly
IV. Výcviková komise
V. Areál ve Zbraslavi, dotační tituly
VI. Sjezd
VII. Různé
VIII. Závěr

Zasedání je usnášeníschopné. Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven Z: J. Kratochvíl T: 31. 12. 2012 - revize komínů a ubytoven hotova (vyřadit ze seznamu úkolů)

* revize elektrických rozvodů garáží – T: 28. 2. 2013

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše

* Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy – R. Fiala schůzka na Ministerstvu kultury

Z: R. Fiala

T: 31. 12. 2012

A. Salgová – popis budovy, stavu a situace pro potřeby Ministerstva kultury z důvodu žádosti o dotaci

T: 15. 2. 2013

53/2012 Dokumentace k černému odběru

* Požádat JME o jejich plány elektrické přípojky.

Z: A. Salgová

T: 28. 2. 2013

60/2012 Soupis nefunkčního drobného majetku vhodného k vyřazení

* Sepsat nefunkční drobný majetek

Z: R. Zýka

T: 31. 12. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

71/2012 Sjezd MSKS

* Rozeslat základním organizacím informace o sjezdu

Z: A. Salgová

T: 31. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

75/2012 Valná hromada ČMKU 16. 3. 2012

– nahlásit do 15. 1. 2012 jména delegátů na ČMKU

Z: A. Salgová

T: 31. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

Za MSKS se zúčastní: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Hammer, Irena Hochmanová, Edita Hrdličková – Jelínková, Helena Jeníková, Jiří Kratochvíl, Jiří Křišťál, Bc. Alice Salgová, MVDr. Lubomír Široký, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer

77/A/2012 Nabídka Qantum a.s. na dodávku levnějšího plynu a elektrické energie

* Domluvit s JUDr. Kratochvílovou sepsání smluv, zjistit celkovou cenu

Z: A. Salgová

T: 15. 1. 2013

78/2012 zajistit ekonomické výsledky hospodaření za Zbraslav i MSKS za rok 2012

Z: A. Salgová

T: 9. 2. 2013

79/2012 poslat informace organizacím, aby zvolili i delegáty – náhradníky. Zastoupení jen na plnou moc bez zvolení členskou schůzí není možné.

Z: A. Salgová

T: 15. 1. 2013 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

82/2012 zastavit DPP do příštího PMSKS

Z: A. Salgová

T: 15. 1. 2013 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

83/2012 poradit se s právníkem co bude pro MSKS znamenat novela Občanského zákoníku v souvislosti s našimi Stanovami apod.

Z: A. Salgová

T: 15. 1. 2013 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

III. Nové úkoly

1/2013 Dohoda o provedení práce (DPP)

* s účinností od 1. ledna 2011 je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodu o provedení práce uzavřít písemně (viz ust. § 77 odst. 1 zákoníku práce), jinak je neplatná. Z tohoto důvodu byly rozeslány tajemnicí Dohody o provedení práce.

* Rozeslat informaci o nutnosti uzavírat DPP s rozhodčími, figuranty, kladeči atd. Krajským kynologickým radám, dát informaci i na web a do příštího kalendáře

Z: H. Radovesnická, E. Trčalová, A. Salgová

T: kalendář 30. 6. 2013; ostatní 28. 2. 2013

2/2013 Stanovy MSKS

* Zjistit od JUDr. Valenty (právník ČMKU), jaké povinnosti vyplývají pro svaz v souvislosti s novým zákonem od 1.1.2014

Z: L. Široký

T: 9. 2. 2013

3/2013 Soutěž "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS" a "O nejúspěšnější základní organizaci ve výchově mládeže MSKS" za rok 2012

* poslat výhercům dopis s informacemi o vítězství v soutěži a předání výhry během Mistrovství mládeže MSKS

Z: A. Salgová

T: 31. 8. 2013

4/2013 Výběrové řízení – komunikace v areálu

* zjistit u firmy Area 2000, zda výběrové řízení na komunikaci je možno považovat za platné, i když bylo nahrazeno výběrovým řízením na ubytovnu.

Z: A. Salgová

T: 9. 2. 2013

5/2013 Provozní a ubytovací řád areálu

* doplnit do Provozního a ubytovacího řádu: "Záležitosti neřešené tímto Provozním a ubytovacím řádem areálu Zbraslav jsou na rozhodnutí správce objektu a ubytovaný či pronajímatel cvičební plochy je povinen řídit se dle jeho pokynů".

Usnesení 1/2013 - jednomyslně doplnění odsouhlaseno.

Z: A. Salgová

T: 9. 2. 2013

6/2013 Kontrola teploty na pokojích

* v době, kdy není akce, kontrolovat teplotu v pokojích – pouze temperovat

Z: R. Zýka

T: průběžně

7/2013 Investice v areálu

* zpracovat materiál co vše se za poslední volební období vybudovalo v areálu Zbraslav a na tř. Kpt. Jaroše

Z: A. Salgová

T: 28. 2. 2013

8/2013 Účetní firma

* Zjistit u JUDr. Kratochvílové možnosti okamžité výpovědi s dosavadní firmou a s firmou EHV podepsat smlouvu na rok

Z: A. Salgová

T: 28. 2. 2013

IV. Výcviková komise

Vyhodnocení soutěží:

I. "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS pro rok 2012"

1. Radek Mráček

2. David Jonáš

3. Juráková

II. "O nejúspěšnější základní organizaci ve výchově mládeže MSKS" za rok 2012

ZO Ostrava – Kunčice

VK navrhuje tyto odměny pro tři nejúspěšnější mládežníky: 1. místo - 3000,- Kč, 2. místo – 2000,- Kč, 3. Místo – 1000,- Kč a základní organizaci 5.000,-Kč

Ceny budou předány v průběhu Mistrovství mládeže MSKS 2013

Usnesení 2/2013 - jednomyslně odsouhlaseno

17. 2. 2012 se uskuteční v Brně, tř. Kpt. Jaroše školení rozhodčích

M. Oliva bude proškolen individuálně – nemůže se zúčastnit z pracovních důvodů v řádném termínu

Usnesení 3/2013 - jednomyslně odsouhlaseno

V. Areál ve Zbraslavi, dotační tituly

8. 2. 2013 v 16,00 hod. převzetí ubytovny P MSKS

VI. Sjezd

Návrh předsednictva MSKS na sjezd

Zvýšení členských příspěvků na Kč 80,-/osoba/rok

Usnesení 4/2013 – jednomyslně odsouhlaseno s platností od 1. 1. 2014

VII. Různé

Stížnost – p. Hudeček

Dle posouzení Kontrolní komise MSKS nedošlo k porušení zkušebního řádu a stížnost je neopodstatněná.

KK Nezamyslice – členská schůze 20. 1. 2013

* Veškeré materiály předány JUDr. Kratochvílové k vyjádření, protože někteří členové ZO figurují na prezenčních listinách obou členských schůzí. Z těchto důvodů není zřetelné, kdo je partnerem pro MSKS a nadále platí pozastavení servisu.

Nová základní organizace

* Žádost KK Stará Ves nad Ondřejnicí o přijetí za ZO MSKS –

Usnesení 5/2013: KK jednomyslně přijat s platností od 26. 1. 2013

Účetní firma

* Po předložení 2 nabídek na účetní a daňové poradenství byla vybrána firma EHV Enterprise a.s.

* Zjistit u JUDr. Kratochvílové možnosti okamžité výpovědi s dosavadní firmou a s firmou EHV podepsat smlouvu na rok

Usnesení 6/2013: jednomyslně odsouhlaseno

Zapsal: A. Salgová
Datum: 26. 1. 2013

Partneři