Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Usnesení předsednictva 2008

Usnesení předsednictva č. 1/1/2008:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo předložený investiční záměr, technickou zprávu s výkresy na rekonstrukci kynologického areálu ve Zbraslavi, zpracovanými ing. arch. Klárou Košťálovou, k žádosti pro dotaci MŠMT.


1/2008

Usnesení předsednictva č. 1/1/2008:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo předložený investiční záměr, technickou zprávu s výkresy na rekonstrukci kynologického areálu ve Zbraslavi, zpracovanými ing. arch. Klárou Košťálovou, k žádosti pro dotaci MŠMT.

2/2008

Usnesení předsednictva č. 2/2/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou organizaci KK Klánovice se sídlem v Praze. Jako nové organizaci jim bude zdarma předán rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 3/2/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou základní organizaci Klub pejskařů Horní Benešov. Jako nové organizaci jim bude předán rukáv, návlek a leederstok.

Dát podmínky pro pořádání MMSKS na internet:

Usnesení předsednictva č. 4/2/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů přijali toto usnesení:
Moravskoslezský kynologický svaz uhradí veškeré náklady spojené s výkonem, cestovným, stravným a ubytováním rozhodčích, figurantů, kladečů a vedoucího stop. Svaz dále zajistí a uhradí poháry pro tři nejlepší (dospělé i mládežníky), poháry pro nejlepšího v každé disciplíně a pohár a dar pro mistra MSKS. K tomu svaz poskytne finanční odměnu pro tři nejlepší dospělé a cenu pro mistra MSKS. Povinností svazu je také zajistit fotodokumentaci mistrovství a uhradit náklady s tím spojené. Organizaci pořádající mistrovství náleží odměna ve výši 6 000 Kč za akci a zůstává jí veškeré startovné.

Startovné pro Mistrovství MSKS 2008 je stanoveno na výši 500 Kč. Vzhledem k tomu, že se letos závod nekoná ve Zbraslavi, musí každý účastník počítat s úhradou ubytování a stravování dle podmínek daných pořadatelem.

Organizace mající zájem o pořádání mistrovství MSKS 2008 se mohou přihlásit do 31. března 2008. Žádost je třeba zaslat písemně na adresu Mgr.Hany Radovesnické, předsedkyně výcvikové komise.

Organizace musí zajistit: ubytování, terény na stopy, stravování, místnost pro rozhodčí, stadion, veterináře, akci nahlásí na veterinární správu a obec, zajistí katalog. Záleží na vůli organizace, zda bude pořádat společenský večer.

3/2008

Usnesení předsednictva č. 5/3/2008: Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili uvolnit na režijní náklady (zejména se tím myslí poštovné, cestovné, případně nájem sálu apod.) pro každou krajskou kynologickou radu částku ve výši 5 tis. Kč. Vyúčtování této částky provede odpovědná osoba KKR do 15. 12. 2008 na sekretariátu MSKS. Celkem bude v roce 2008 na provoz KKR uvolněna celková částka 25 tisíc Kč.

Usnesení předsednictva č. 6/3/2008: Členové P Moravskoslezského kynologického svazu na základě evidenčních údajů, zaslaných jednotlivými základními organizacemi na sekretariát svazu jednomyslně odsouhlasili poskytnout dotace v celkové výši 300 000 Kč na činnost jednotlivým kynologickým radám pro rozdělení na základní organizace. A to: KKR Jihomoravského kraje - 43,0571% členů - 129 171 Kč KKR Zlínského kraje - 15,2296% členů - 45 689 Kč KKR Moravskoslezského kraje - 13,8578% členů - 41 573 Kč KKR Vysočina - 13,1859% členů - 39 558 Kč KKR Olomouckého kraje - 11,7021% členů - 35 106 Kč KKR mimo Moravu - 2,96753% členů - 8 903 Kč údaj o počtu členů (1.číselný údaj), na jejichž základě náleží příslušné KKR uvedené částky (2. čís. údaj)

Usnesení předsednictva č. 7/3/2008: Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili poskytnout na reprezentaci MS BOIPO 3, který se koná ve dnech 8. - 11. 5. 2008 v Lublani ve Slovinsku příspěvek ve výši 2 tis. Kč panu Tomáši Molákovi, Jihlava.

Usnesení předsednictva č. 8/3/2008: Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na Mezinárodní mistrovství ČKNO ve výkonu, které se bude konat v Kroměříži ve dnech 4. - 6. července 2008.

Usnesení předsednictva č. 9/3/2008: Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili poskytnout finanční příspěvek na upomínkové předměty s věnováním od MSKS ve výši do 2 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 10/3/2008: Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili, že v roce 2008 se bude konat Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu v Hustopečích, ve dnech 24. - 26. října 2008.

4/2008


Usnesení předsednictva č. 11/6/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili pověřit fi RTS, a.s.., Lazaretní 13, 615 00 Brno, zastupováním MSKS a organizačním zajištěním celého průběhu zadávacího řízení formou Zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci "Celkovou reko areálu –MSKS Zbraslav".

Usnesení předsednictva č. 12/6/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně rozhodli pozastavit posuzování rozhodčího pana Chaloupka na dobu neurčitou.

Usnesení předsednictva č. 13/6/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně rozhodli, že výstava ani bonitace NO v roce 2009 se nebude konat z důvodu pokračování rekonstrukce areálu ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 14/6/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili, že uspořádáním IV. Hanácké výstavy v Olomouci ve dnech 9. – 11. ledna 2009 pověří ZO Hartvíkovice.

Usnesení předsednictva č. 15/6/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu, s účinností od 1. 7. 2008, jednomyslně odsouhlasili:
Rozhodčí na zkouškách nebo soutěži 800,-Kč/den
Rozhodčí na výběrové soutěži,mistrovství MSKS 1200,-Kč/den, náhradník 600,- Kč /den
Vedoucí stop na výběrové soutěži,mistrovství MSKS 800,-Kč/den
Lektor na školení 800,-Kč/den
Lektor na vícedenním soustředění mládeže 900,- Kč/den
Kladeč na výběrové soutěži, mistrovství MSKS 60,-Kč/pes (1 kladeč min. 3 stopy)
Kladeč na Mistrovství stopařů 80,-Kč/pes (1 kladeč min. 3 stopy)
Pořadatelská organizace výběrové soutěže 6000,-Kč/akci
Pořadatelská organizace Mistrovství stopařů 3000,-Kč/akci
Pořadatelská organizace výběrové soutěže mládeže 200,-Kč/1 startující
Figurant na výběrové soutěži,mistrovství MSKS 1000,- Kč/den, náhradník 500 Kč/den
Figurant na soustředěních pořádaných MSKS dle dohody s lektorem, maximálně do výše 1000 Kč/den

Usnesení předsednictva č. 16/6/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu s účinností od 1. 7. 2008, jednomyslně odsouhlasili zvýšení sazby cestovného pro rozhodčí, figuranty, kladeče, lektory na 5 Kč/ km.

5/2008

Usnesení předsednictva č. 17/8/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili výběr fi. POZEMSTAV Prostějov a.s., a pověřili předsedu MSKS podepsat smlouvu s fi. Pozemstav o dílo na zakázku "Celková reko areálu – MSKS Zbraslav.

Usnesení předsednictva č. 19/8/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválili KK Zetor pořádání krajské výstavy psů .

6/2008

Usnesení předsednictva č. 20/10/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili finanční odměnu za 1. místo ve výši 7 tis. Kč a věcný dar, za 2. místo ve výši 5 tis. Kč a za 3. místo ve výši 3 tis. Kč na Mistrovství MSKS.

Usnesení předsednictva č. 21/10/2008:
Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili postupný nákup a výměnu za zničené lůžkoviny (polštáře + přikrývky) do ubytoven v kynologickém areálu ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 22/10/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou základní organizaci Kynologie Leština. Jako nové organizaci jim bude předán zdarma rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 23/10/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou základní organizaci Křenovice. Jako nové organizaci jim bude předán zdarma rukáv, návlek a leederstok

7/2008

Usnesení předsednictva č. 24/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili výši dotace MŠMT na celkovou rekonstrukci v kynologickém areálu ve Zbraslavi a finanční podíl MSKS.

Usnesení předsednictva č. 25/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili přijmout do pracovního poměru pana Kovaříka k 1.1.2009.

Usnesení předsednictva č. 26/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili klíč a datum konání sjezdu. Datum 27. červen 2009. Klíč - do 50 členů 1 delegát, nad 50 a více členů - dva delegáti. Bude se počítat ze stavu členské základny k 1. 1. 2009.
Prezentace 7,00 -8,30 hod, v 9,00 hod zahájení

Usnesení předsednictva č. 27/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili konání školení rozhodčích dne 28. a 29. 2. 2009. Lektor pan Majtas. Rozhodčí Josef Brym dosáhl věku 65 let, na školení rozhodčích bude předán dárkový koš v hodnotě 1 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 28/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili s okamžitou platností pozastavit činnost rozhodčího pana Chaloupka.

Usnesení předsednictva č. 29/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili vydání Kalendáře akcí podle návrhu předsedy VK Mgr. Radovesnické.

Usnesení předsednictva č. 30/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili na VZ zvýšení startovného na 400,- Kč. Při uspořádání dvoudenní kynologické akce bude proplacena odměna pořádající organizaci ve výši 9 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 31/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů (proti Bořuta) odsouhlasili uspořádání dvoudenní akce stopařů. Budou se dělat 2 stopy, budou 2 rozhodčí a ti se druhý den vymění. Při uspořádání dvoudenní stopařské kynologické akce bude proplacena odměna pořádající organizaci ve výši 4500 Kč.
(Návrh 6 tis.neodsouhlasen)

Usnesení předsednictva č. 32/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou základní organizaci KK Dobřečov. Jako nové organizaci jim bude předán zdarma rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 33/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou základní organizaci KK Psi škola Arca za podmínky, že budou akceptovat stanovy MSKS a nebudou provádět výdělečnou činnost. Jako nové organizaci jim bude předán zdarma rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 34/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou základní organizaci Ostrava-Kunčice. Jako nové organizaci jim bude předán zdarma rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 35/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili:
Výběrové závody pro dospělé závodníky v roce 2009 budou dvoudenní:
18. – 19. 4. 2009 Břeclav
rozhodčí: Strach, Venhauer, Matula
figuranti: Polzer, Meszárosz, Šesták

16. – 17. 5. 2009 Ostrava-Poruba
rozhodčí: Oliva, Vávra, (Klepáč), Bořuta
figuranti: Liška, Polzer, Bravenec

Usnesení předsednictva č. 36/12/2008:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili při dvoudenní akci

Partneři