Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Usnesení předsednictva 2007

Usnesení předsednictva č. 1/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili zakoupení dárkového koše (1 tis. Kč) pro rozhodčího z výkonu, pana Květoslava Štiboru, který ukončuje činnost z důvodu dosažení věku 65 let.


1/2007

Usnesení předsednictva č. 1/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili zakoupení dárkového koše (1 tis. Kč) pro rozhodčího z výkonu, pana Květoslava Štiboru, který ukončuje činnost z důvodu dosažení věku 65 let.

Usnesení předsednictva č. 2/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili proplacení nájemného ve výši 500,- Kč KK Zetor, kde se bude konat seminář. Školitel Luboš Jánský.

Usnesení předsednictva č. 3/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili poskytnout rozhodčím z výkonu občerstvení (káva, minerálka, oběd, stravování) zdarma.
Z: tajemník

Usnesení předsednictva č. 4/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili pověřit pana Kočího jednáním s firmou HST a Gappay ohledně sponzorování v roce 2007 na akcích Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení předsednictva č. 5/2/2007

Členové PMSKS většinou hlasů (proti PhDr. Trčalová) odsouhlasili poskytnout občanskému sdružení "Vodící psi" s nevidomými klienty slevu pro ubytování psů zdarma, ale ubytování za osobu ponechat v původní výši 200,- Kč, mládež do 15 let 100,- Kč.

Členové PMSKS jednomyslně rozhodli odeslat do časopisu Psí sporty článek PhDr. E. Trčalové jako odezvu na již zveřejněný článek – Váš názor Lucky Ševčíkové.

Usnesení předsednictva č. 6/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili nocležné za osobu / noc ubytovanou ve stanu, v karavanu v kyn. areálu ve Zbraslavi ve výši 20 Kč. Tato částka bude pro kompenzaci nákladů za používání sprch, WC atd.

Členové PMSKS jednomyslně rozhodli Lence Chmurové, rozhodčí z výkonu, k jejímu výročí 40 let, zakoupit kytici květin.

Usnesení předsednictva č. 7/2/2007

Členové PMSKS jednomyslně rozhodli uskutečnit v roce 2007 společnou schůzi zástupců krajských kynologických rad a předsednictva. Předběžný termín určilo na 18.,19.5.2007 ve Zbraslavi, při konání VZ.

2/2007

Usnesení předsednictva č. 8/3/2007:

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili, že s účinností od 1. 1. 2008 bude MSKS pořádat v předem určených 4 organizacích a v daném termínu akce, na kterých budou mít členové možnost si bezplatně zacvičit (zakousat) se svazovými figuranty, popř. figuranty 1. tř. náklady (cestovné a DPP) bude hradit Moravskoslezský kynologický svaz.

Usnesení předsednictva č. 9/3/2007:

Členové PMSKS jednomyslně schválili uvolnění finančních prostředků na nezbytné opravy (vypracovaný seznam A.Kočí a S.Bořuta) v kyn. areálu ve Zbraslavi dle priorit:
1. opravy stavu narušující bezpečnostní a hygienické podmínky v kynolog. areálu
2. opravy nutné k provozu areálu

Usnesení předsednictva č. 10/3/2007:

Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili:
Předsednictvo MSKS dává možnost ZO nebo členům přivydělat si na úpravě kynologického areálu Zbraslav dle rozpisů prací vypracovaných správcem areálu. Odměna za práci bude pro fyzické osoby 50,- Kč/hod (vypracovaná DPP) u ZO bude odměna vycházet ze stejného klíče jako u fyz. osob (tj. 50,- Kč/hod/osoba) a bude předána formou daru pro ZO. Termíny brigád se domluví se správcem, panem Špičkou (mob. 602786005)

Usnesení předsednictva č. 11/3/2007:
P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo prezentaci fotografií a kynologických akcích, pořádaných MSKS. Na NVP v Olomouci o umístění fotografií rozhodne výbor výstavy.

Usnesení předsednictva č. 12/3/2007:
P Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů (A.Kočí zdržel) odsouhlasilo finanční příspěvek panu Tomáši Molákovi ve výši 4 tis. Kč na reprezentaci MS BO IPO3, konaného 10. – 13. 5. 2007 v Le Toquet ve Francii.

Usnesení předsednictva č. 13/3/2007:
P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo finanční příspěvek Českého klubu NO na Mezinárodní mistrovství ČK NO ve výkonu, které se koná ve dnech 6. – 7. července 2007 v Novém Městě na Moravě ve výši 20 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 14/3/2007:
P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali novou základní organizaci – kynol. klub Slavíkovice, kraj JmK

Usnesení předsednictva č. 15/3/2007:
P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně vyhrazuje kancelář ve 2. poschodí pro potřeby výstav, platba bude pouze za služby.

Usnesení předsednictva č. 16/3/2007:
Pro zajištění inventury k 31. 12. 2006 byly vytvořeny tyto inventurní komise:
Brno: Předseda inventurní komise: MVDr. Široký Lubomír
členové: PhDr. Trčalová Ester, Ing. Navrátilová Drahomíra
Zbraslav: Předseda inventurní komise: Antonín Kočí
členové: Miroslav Vávra, Jiří Špička, Jiří Kratochvíl , Ing. Drahomíra Navrátilová

3/2007

Usnesení předsednictva č. 17/6/2007:
Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali novou základní organizaci – kynol. klub RTW – SPORT z Jihočes.kraje

Usnesení předsednictva č. 18/6/2007:
Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali novou základní organizaci – kynol. klub Klub sportovní a zábavné kynologie, o.s., kraj Vysočina

Usnesení předsednictva č. 19/6/2007:
Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili pro výcvik. tábor pořádaný VK (zajišťuje p.Bořuta), že figuranti a organizátoři budou mít ubytování zdarma. Moravskoslezský kynologický svaz bude hradit pro mládežníky odvoz na stopy. Pro mládež budou platit stejné podmínky jako u pořádání tábora talentované mládeže (p.Surovce). Na závěr zkoušky dle NZŘ, IPO,VPG.

Usnesení předsednictva č. 20/6/2007:
P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zakoupení virtuální knihy návštěv na internet - nákup programu v hodnotě 3 400,- Kč bez DPH.

Usnesení předsednictva č. 21/6/2007:
P MSKS jednomyslně odsouhlasilo udělit paní Janě Zavadilíkové I. tř. vzorného výcvikáře.

4/2007

Usnesení předsednictva č. 22/8/2007:
Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali novou základní organizaci Zlín Mladcová. Bude jim bezplatně předán rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 23/8/2007:
Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili pověřit uspořádáním 3. NVP všech plemen v Olomouci v roce 2008 KK Hartvíkovice.

Usnesení předsednictva č. 24/8/2007:
Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili, aby Moravskoslezský kynologický svaz byl pověřen uspořádáním kynologické akce Šampiona šampionů v Praze v roce 2008.

Usnesení předsednictva č. 25/8/2007:
Členové P MSKS rozhodli, většinou hlasů, od počátku roku 2007 uplatňovat inflaci pro nájemné v areálu Zbraslav.

Usnesení předsednictva č. 26/8/2007:
P MSKS jednomyslně odsouhlasilo objednání a zakoupení 1 tis. kusů igelitových tašek s jednobarevným logem MSKS.

Usnesení předsednictva č. 27/8/2007:
P MSKS jednomyslně odsouhlasilo pro zdokumentování kynologických akcí nákup digitálního fotoaparátu.
Toto usnesení bylo zrušeno 29.2.2008

Usnesení předsednictva č. 28/8/2007:
Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili vyhledání pramene vody na pozemku kyn. areálu a vyhloubení (vyvrtání) vlastní studny pro potřeby kynologického areálu.

Usnesení předsednictva č. 29/8/2007:
Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili: "Kynologické akce, které chtějí nahlásit organizace na leden, únor 2008 budou již uvádět v žádosti na 2. pololetí 2007 – akce vyjdou v kalendáři na 2. pol. 2007. Akce, které se uskuteční v červenci a srpnu 2008, ZO nahlásí v žádosti i na 1. pol. roku 2008. Toto pravidlo bude platit i pro příští čísla kalendáře."

Usnesení předsednictva č. 30/8/2007:
P MSKS jednomyslně odsouhlasilo nákup 20 ks návleků a 5 ks rukávů, 5 ks leederstoků pro výcvik.

Usnesení předsednictva č. 31/8/2007:
Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili zasílání Kalendáře a Zpravodaje MSKS také předsedům KKR zdarma.

Usnesení předsednictva č. 32/8/2007:
Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili zvýšení dotace na činnost krajských kyn. rad a to:
kraj Vysočina – zvýšení o 5 tis, Olomoucký kraj – zvýšení o 3 tis, Zlín – zvýšení o 7 tis, kraj Jihomoravský – zvýšení o 2 tis, Moravskoslezský kraj – zvýšení o 6 tis.

Usnesení předsednictva č. 33/8/2007:
Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili dovoz nezbytně nutného množství hlíny na cvičební plochu v kynologickém areálu ve Zbraslavi.

5/2007


Usnesení předsednictva č. 34/9/2007:
Členové P MSKS většinou hlasů trvají na úhradě zvýšené sazby nájemného od počátku roku 2007 (4 pro –p.Kočí ještě nebyl přítomen)

Usnesení předsednictva č. 35/9/2007:
Členové P MSKS pověřují jednomyslně pana Surovce, aby se zúčastnil jménem MSKS ve dnech 5. –7. října 2007 XXVII. Mistrovství ČR záchranných psů a předal celkovému vítězi pohár, který zakoupí dle svého uvážení v hodnotě do 1500,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 36/9/2007:
PMSKS jednomyslně pověřuje Mgr. Radovesnickou výběrem a zakoupením sad pohárů pro 1. – 3. místo v celkové výši do 4 tis. Kč, dále poháry pro vítěze jednotlivých disciplín cca 1 500,- Kč a pohár pro Mistra MSKS.

Usnesení předsednictva č. 37/9/2007:
Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili vyplacení finanční odměny na MMSKS za:
1. místo ve výši 10 tis. Kč
2. místo ve výši 6 tis. Kč
3. místo ve výši 4 tis. Kč

Usnesení předsednictva č. 38/9/2007:
Členové PMSKS většinou hlasů odsouhlasili proplacení občerstvení na LVT ve Zbraslavi, pořádané VKMSKS ve výši 2 862,- (3 pro, 2 zdrželi – Kočí,Surovec)

6/2007

Usnesení předsednictva č. 39/10/2007:
PMSKS jednomyslně rozhodlo o zrušení pracovního místa – funkce správce areálu Moravskoslezského kynologického svazu – Zbraslav, kde místem výkonu je kyn. areál Zbraslav v k ú. Újezd u Rosic, dnem 1. listopadu 2007 (pro 5 - Fiala, Surovec, Bořuta, Radovesnická, Trčalová, nikdo se nezdržel).

Usnesení předsednictva č. 40/10/2007:
PMSKS pověřuje předsedu MSKS ing. Radima Fialu, aby ukončil dohodou prac. poměr s panem Jiřím Špičkou. (pro 5 - Fiala, Surovec, Bořuta, Radovesnická, Trčalová, nikdo se nezdržel).

Usnesení předsednictva č. 41/10/2007:
Členové PMSKS jednomyslně odhlasovali ukončení prac. poměru se správcem areálu p. Jiřím Špičkou z organizačních důvodů a pověřili písemným vyřízením o ukončení pracovního poměru se správcem advokátní kancelář Mgr. Dr. Nezvala.

Usnesení předsednictva č. 42/10/2007:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou organizaci KK TARAN Pohořelice. Jako nové organizaci jim bude předán rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 43/10/2007:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně přijali do MSKS novou organizaci KK Horní Benešov, okr. Bruntál. Jako nové organizaci jim bude předán rukáv, návlek a leederstok.

Usnesení předsednictva č. 44/10/2007:
Členové PMSKS jednomyslně odhlasovali změnu inventurní komise Zbraslav - místo pana Kočího pan Bořuta, ostatní členové: Jiří Špička, Jiří Kratochvíl, Karel Kovařík, Miroslav Vávra, Ing. Drahomíra Navrátilová

Usnesení předsednictva č. 45/10/2007:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně rozhodli zbourat ubytovnu č. 3 – hlavního vjezdu do areálu a místo ní postavit budovu s dvoulůžkovými pokoji a se sociál. zařízením na každém pokoji, v přízemí místnost pro veter. ošetřovnu

Usnesení předsednictva č. 46/10/2007:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili poskytnou KKR JmK zálohu ve výši 3 tis. Kč, která bude vyúčtována do 31.12 2007 tajemnici.

Usnesení předsednictva č. 47/10/2007:
PMSKS rozhodlo o udělení fin. dotací jednotl. ZO v celkové výši 300 tis. Tato částka bude přerozdělova do KKR na základě procentuálního zastoupení jednotlivých organizací v každém kraji. P MSKS uděluje pravomoc jednotlivým KKR rozhodnout o výši dotace do jednotlivých ZO.

7/2007

Usnesení předsednictva č. 48/10/2007:
PMSKS jednomyslně přijalo jednomyslně usnesení, kterým se zvyšuje sazba z dosavadních 2,- Kč / km na 3,- Kč / km pro členy krajské rady, s účinností od 11.11. 2007

8/2007

Usnesení předsednictva č. 49/12/2007:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo na svém zasedání podání žádosti o investiční dotaci v částce 5 mil. Kč na celkovou rekonstrukci kyn. areálu v k.ú. Újezd u Rosic, který je majetkem MSKS.

Usnesení předsednictva č. 50/12/2007:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo v případě získání investiční dotace z MŠMT finanční spoluúčast MSKS ve výši 10 % z celkové dotace.

V kynologickém areálu ve Zbraslavi v roce 2008 se bude provádět celková rekonstrukce a areál není vhodný k tomu, aby zde probíhaly sportovní ani jiné akce, proto bude celý uzavřen.

Usnesení předsednictva č. 51/12/2007:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo , že v případě získání inv. dotace na rekonstrukci kyn. areálu ve Zbraslavi, MSKS nebude v roce 2008 pořádat v tomto areálu žádné kynologické ani sportovní akce, a to až do odvolání PMSKS.

Usnesení předsednictva č. 52/12/2007:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo a schválilo cenovou nabídku na zhotovení Architektonické studie, Investičního záměru na úrovni technické zprávy ing. arch. K. Košťálové ve výši 76 700 Kč (bez DPH) pro rekonstrukci a revitalizaci areálu MSKS.

Usnesení předsednictva č. 53/12/2007:
PMSKS jednomyslně odsouhlasilo vyplacení zálohy v roce 2007 ing. arch. Košťálovéve výši 50 tis. na vypracování investičního záměru

Partneři