Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Usnesení předsednictva 2006

Usnesení předsednictva č. 1/2/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo přijetí nové organizace – ZO 30 501 "Pod Kočkou" Litoměřice. Bude jí předán rukáv, návlek a leederstock.

1/2006

Usnesení předsednictva č. 1/2/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo přijetí nové organizace – ZO 30 501 "Pod Kočkou" Litoměřice. Bude jí předán rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 2/2/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně rozhodlo a odsouhlasilo, že se nebudou na www. stránky dávat žádné propozice (upozornění) na místní (malé) závody mimo závodů výběrových a jinak význačných a pořádaných P MSKS.

Usnesení předsednictva č. 3/2/2006 (S platností od 1. 1. 2006)

 1. Pro psy bez průkazů původu jsou přípustné všechny zkoušky dle mezinárodního zkušeního řádu IPO + SchH (SchH/VPG)
 2. Psi bez průkazu původu a to i ti, kteří jsou zapsáni do pomocného registru dle odst. V/1/b Zápisného řádu ČMKU:
  a) mohou konat zkoušky dle všech platných zkušebních řádů, zúčastnit se výběrových soutěží a mistrovství mládeže
  b) nemohou se zúčastnit výběrových soutěží dospělých a stopařů, rovněž i mistrovství dospělých a stopařů a ani se zúčastňovat reprezentace.
 3. Udělování titulů CACIT a CACT, případně rez. CACIT a rez. CACT je vyhrazeno pouze pro psy s průkazem původu pracovních plemen, dle nomenklatury FCI.

Usnesení předsednictva č. 4/2/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu odsouhlasilo většinou hlasů a stanovilo dotace na činnost KKR pro rok 2006 ve výši 2 000 Kč. Pokud bude KKR pořádat školení výcvikářů a figurantů, které bude delegováno VK, lektorné a figuranty hradí Moravskoslezský kynologický svaz. KKR za tyto akce dodá na sekretariát presenční listinu.
  1 proti – p. Kočí, ostatní pro
 • Usnesení předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo zavedení nového tel. čísla na pana Bořutu - 602 523 302 a PhDr. Ester Trčalovou - 602 523 302 , s měsíčním paušálem 270,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 6/2/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo zrušení usnesení, která byla nahrazena usnesením jiným.

Usnesení předsednictva č. 7/2/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo převod telefonního čísla 602786001 na p. Frnče. Výdaj s převodem telefonu si uhradí sám. Příspěvek na telefon ve výši 900,- Kč měsíčně zůstává

2/2006

Usnesení předsednictva č. 8/3/2006

 • Jednomyslně byla odsouhlasena změna termínu pořádání VZ v Ostravě Porubě v důsledku nepřízně počasí. Nový termín byl vypsán na 27. 5. 2006.

Usnesení předsednictva č. 9/3/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo: Tábor talentované mládeže na Zbraslavi proběhne ve dnech 2.7 – 8.7. 2006. Každý mládežník za tábor zaplatí 1440,- Kč. Moravskoslezský kynologický svaz nebude vyplácet cestovné mládežníkům.

Usnesení předsednictva č. 10/3/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo, že při výjezdu reprezentačního družstva Moravskoslezského kynologického svazu, vyslaného předsednictvem MSKS, na základě návrhu VK, do zahraničí se proplatí veškeré náklady tzn. startovné, cestovné (2 Kč/km), stravné, ubytování a pojištění (na základě předloženého dokladu). Týká se mládeže i dospělých.

Usnesení předsednictva č. 11/3/2006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů odsouhlasilo udělení kárného opatření dle §3 Kárného řádu ČMKU odst. 2 písm. B - písemného napomenutí panu Šimkovi za přestupek - za opakované porušení národního zkušebního řádu.

Usnesení předsednictva č. 12/3/2006

 • P Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů přijalo Dohodu mezi Svazem záchranných brigád a MSKS, která umožňuje v našich kynol. areálech skládat záchranářské zkoušky rozhodčími SZBK.

Usnesení předsednictva č. 13/32006

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo přijetí nové organizace – ZO 10319 SVVaT Střelice(JmK). Bude jí předán rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 14/3/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zaslat příspěvek za reprezentaci MSKS v zahraničí našim členům, Chmurové Lence a Komanovi Pavlovi a to ve výši 4 000,- na osobu.

Usnesení předsednictva č. 15/3/2006

 • Jednomyslně byla odsouhlasena inventurní komise ve složení: předseda – MVDr. Široký Lubomír, členové inventurní komise – PhDr. Trčalová Ester, Ing. Navrátilová Drahomíra, Špička Jiří.

3/2006

Usnesení předsednictva č. 16/5/2006

 • Předsednictvo MSKS jednohlasně odsouhlasilo přispění ČKS na matrici nového řádu ve výši 5 tis. Kč a objednání 2 500 ks výtisků řádu SchH-VPG.

Usnesení předsednictva č. 17/5/2006

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo žádost T. Moláka a V. Holana o příspěvek na MS BO v Maďarsku. Výše příspěvku stanovena na 2 tis. na osobu.

Usnesení předsednictva č. 18/5/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na Mezinárodní mistrovství ČKNO ve výkonu v Bohumíně.

Usnesení předsednictva č. 19/5/2006

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo poskytnout svaz. figurantovi Meszaroszovi příspěvek na figurantský oblek ve výši 2 000,- Kč.

4/2006

Usnesení předsednictva č. 20/6/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zaslání zdarma 1 výtisku VPG do každé ZO, svazovému figurantovi a svazovým rozhodčím.

Usnesení předsednictva č. 21/6/2006

 • Členové P MSKS se usnesli většinou hlasů (pro-Fiala, Trčalová, Kočí, Bořuta), že KK Adamov dostane fin. konpenzaci zatopeného cvičiště fin. příspěvek ve výši 2 000,- Kč, na pořízení zástěn pro výcvik.

Usnesení předsednictva č. 22/6/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo uvolnit peněžní prostředky na ukončenou pasportizaci kyn. areálu ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 23/6/2006

 • P jednomyslně odsouhlasilo, že MSKS zakoupí a předá pohár předsedy Moravskoslezského kynologického svazu na Mistrovství NO v Bohumíně.

Usnesení předsednictva č. 24/6/2006

 • P jednomyslně odsouhlasilo, že MSKS zakoupí a zástupce MSKS předá s věnováním pohár předsedy Moravskoslezského kynologického svazu na Mistrovství mládeže na Slovensku.

Usnesení předsednictva č. 25/6/2006

 • P MSKS odsouhlasilo a pověřilo uspořádáním třídenní Hanácké národní výstavy psů všech plemen , konané 12. – 14. ledna 2007 v Olomouci, KK Hartvíkovice

Usnesení předsednictva č. 26/6/2006

 • P Moravskoslezského kynologického svazu odsouhlasilo odprodání a převedení tel. čísla 602 786 007 Ing. Fialovi.

Usnesení předsednictva č. 27/6/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo, pro zajištění chodu MSKS, převést neomezený telefonní paušál na zastupující místopředsedkyni PhDr. Ester Trčalovou.

Usnesení předsednictva č. 28/6/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo proplatit zvýšený dvouměsíční paušál na telefon p. Bořutovi, který vznikl organizačním zabezpečením akce a semináře VK na Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 29/6/2006

 • P MSKS odsouhlasilo většinou hlasů (proti-Kočí) s okamžitou platností zvýšený paušál na 500,- Kč / měs. na telefon p. Surovcovi, garantovi práce s mládeží.

Usnesení předsednictva č. 30/6/2006

 • P MSKS většinou hlasů (proti – Ing. Fiala, PhDr. Trčalová) odsouhlasilo a stanovilo startovné pro dospělé na mistrovství MSKS ve výši 400,- Kč, nocleh a stravování bude poskytnuto zdarma. Mládež bude zdarma.

Usnesení předsednictva č. 31/6/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo a stanovilo, že s účinností od 1. 7. 2006 platí nový řád VPG.

5/2006

Usnesení předsednictva č. 32/8/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zakoupení jednotných souprav s vyšitým logem Moravskoslezského kynologického svazu pro svazové figuranty. Tyto soupravy budou figuranti používat pro reprezentaci MSKS na všech svazových akcích.

Usnesení předsednictva č. 33/8/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo postupný nákup překážek na agility.

Usnesení předsednictva č. 34/8/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo podzimní setkání figurantů na Zbraslavi. Ubytování figurantů (na 1 figuranta 3 psovodi) a psovodů bude v režii MSKS.

Usnesení předsednictva č. 35/8/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo nákup 10 sad dřevěného nábytku (10 stolů a lavice) do kyn. areálu ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 36/8/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo přijmout předloženou cenovou nabídku fi. Davson- ploty na zhotovení oplocení okolo kynologického areálu ve Zbraslavi , se vstupní branou.

6/2006

Usnesení předsednictva č. 38/12/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo souhrnnou výrobu a dodání základních překážek agility do kyn. reálu ve Zbraslavi do dubna roku 2007.

Usnesení předsednictva č. 39/12/2006

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo tisk formuláře pro rozhodčí Potvrzení o vykonané zkoušce národních i mezinárodních řádů, ve výši 40 ks od každého a tisk 500 ks výkonnostních knížek.

Usnesení předsednictva č. 40/12/2006

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili finanční příspěvek na reprezentaci ve výši 1000,- panu Karlu Švancarovi a panu Pavlu Křikavovi, kteří se zúčastnili MS rottweilerů v Rakousku.

Usnesení předsednictva č. 41/12/2006

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro KK Zetor za reprezentaci Moravskoslezského kynologického svazu na MS FCI Agility ve Švýcarsku.

Usnesení předsednictva č. 42/12/2006

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili a přijali ŘÁD ROZHODČÍCH KLUBU TANCE SE PSEM ČESKÉ REPUBLIKY

Usnesení předsednictva č. 43/12/2006

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili vytvoření nových svazových internetových stránek. Jednáním pověřili PhDr. Ester Trčalovou.

Usnesení předsednictva č. 44/12/2006

 • Pro činnost krajských kynologických rad na rok 2007 byl předsednictvem MSKS jednomyslně odsouhlasen provozní limit ve výši 2 tis. Kč. Školení figurantů a výcvikářů, které pořádá KKR, zajistí finančně (mimo tento stanovený limit) MSKS.

Usnesení předsednictva č. 45/12/2006

 • Členové PMSKS většinou hlasů (proti Kočí, zdržel Frnčo) přijali za nového člena ZO 20508 HOVAWARD-PRO-SPORT o.s., kraj Olomoucký.

Usnesení předsednictva č. 46/12/2006

 • P MSKS většinou hlasů odsouhlasilo uspořádání mistrovství MSKS dne 19. – 21. října 2007. Místo bude určeno později.

Usnesení předsednictva č. 47/12/2006

 • PMSKS jednomyslně odsouhlasilo proplácet p. Slavomíru Bořutovi hovorné na pracovním mobilním telefonu 602139588 v plné výši, pokud bude zajišťovat kynologickou akci Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení předsednictva č. 48/12/2006

 • PMSKS většinou hlasů (Bořuta, Mgr. Radovesnická proti) odsouhlasilo uspořádat Mistrovství stopařů dle FH2 dne 26. května 2007. Uspořádáním Mistrovství byla pověřena ZO Stará Ves u Rýmařova.

Usnesení předsednictva č. 49/12/2006

 • PMSKS jednomyslně odsouhlasilo uspořádání Mistrovství stopařů mládeže v Bartošovicích ve dnech 29. a 30. září 2007. Stravu, pronájem, nocležné, rozhodčí, kladeče bude hradit Moravskoslezský kynologický svaz, účast pro mládež zdarma.

Usnesení předsednictva č. 50/12/2006

 • PMSKS většinou hlasů (proti Bořuta, Mgr. Radovesnická) odsouhlasilo zaplatit odměnu KK Bartošovice ve výši 3 tis. Kč za uspořádání Mistrovství stopařů mládeže v roce 2006.

Usnesení předsednictva č. 51/12/2006

 • PMSKS většinou hlasů odsouhlasilo tyto delegáty na IX. valnou hromadu ČMKU:
  • MVDr. Lubomír Široký, Palackého 652, Náměšť nad Oslavou, 674 71
  • Ing. Radim Fiala, Ruská 18, Prostějov 796 01
  • PhDr. Ester Trčalová, Štípská 505, Zlín 12, 763 14
  • Antonín Kočí, Říčky 39, Domašov 664 83
  • Miroslav Vávra, Moravní ul. 1239, Otrokovice 765 02
  • Mgr. Hana Radovesnická, Vojkovice 61, 739 51
  • Slavomír Bořuta, Krátká 309, Valtice, 691 42
  • Ing. Drahomíra Navrátilová, Chudčice 25, 664 71
  • Kratochvíl Jiří, Husova 550, 675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Kratochvílová Petra, Husova 550, 675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Bohuňovský Ivan, Kouty 12, 621 00 Brno
  • Ing. Kříž Jiří, Ph.D., nám. 28. dubna 21, Brno 635 00
  • Baselová Tereza, Vrbická 47, 713 00 Ostrava
  • Kovařík Karel, Ocmanice 108, 675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Brym Josef, Košíkov 62, 595 01 Velká Bíteš
  • Kučerová-Chrpová Veronika, Roztoklaty 92, 281 71
  • Pouč Alois, Ve mlýnku 12, Vyškov 682 01
  • Šesták Josef, Na Peci 20, Lanžhot, 691 51
  • Stodůlka Lubomír, Vinohrady 30, Lanžhot 691 51
  • Křížová Jana, Břeclavská 43, Kostice, 691 52
 • Náhradníci:
  • Klementová Kristýna, Vícov 83, 798 03 Plumlov
  • Ing. Tomáš Kadera, Lesonice 119, 675 44
  • Radovan Liška, Zikova 4, 628 00 Brno

Usnesení předsednictva č. 52/12/2006

 • PMSKS většinou hlasů (zdržel Ing. R. Fiala, L. Frnčo) odsouhlasilo 2 kandidáty do ČMKU, a to do předsednictva navrhuje MVDr. Lubomíra Širokého a do dozorčí rady navrhuje Ing. Radima Fialu.

Usnesení předsednictva č. 53/12/2006

 • PMSKS jednomyslně odsouhlasilo koncept Kalendáře kynologických akcí na 1. pol. roku 2007.

Partneři