Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Usnesení předsednictva 2004

Usnesení předsednictva č. 1/2004

 • P MSKS jednomyslně dodatečně schválilo inventarizační komisi ve složení: předseda: MVDr.Široký Lubomír, členové: ing. Navrátilová Drahomíra, Špička Jiří, Kazdová Jitka, Kratochvíl Jiří.

1/2004

Usnesení předsednictva č. 1/2004

 • P MSKS jednomyslně dodatečně schválilo inventarizační komisi ve složení: předseda: MVDr.Široký Lubomír, členové: ing. Navrátilová Drahomíra, Špička Jiří, Kazdová Jitka, Kratochvíl Jiří.

Usnesení předsednictva č. 2/2004

 • Předsednictvo schválilo (4 pro 1 zdržel proti 0) na doporučení VK pana Josefa Surovce do funkce sportovního komisaře.

Usnesení předsednictva č. 3/2004

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo toto kárné opatření: na základě zjištění a doporučení Kontrolní komise ukládá P Moravskoslezského kynologického svazu dle čl. 10 bodu 1 panu Luďku Šilhavému bytem, Hutařova 45, Brno, napomenutí za nesportovní chování vůči rozhodčímu z výkonu, kterého se dopustil dne 12. 10. 2003 na akci MSKS v Adamově.

Usnesení předsednictva č. 4/2004

 • P MSKS na svém zasedání dne 29. 2. 2004 stanovilo limit 5-ti nových adeptů na funkci rozhodčího v pořadí došlých žádostí, kteří se zúčastní zkoušek na tuto funkci ( pro 4, zdržel 1) ve dnech 6. – 7. 3. 2004 na Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 5/2004

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo 5 adeptů na zkoušky rozhodčích, kteří se zúčastní zkoušek rozhodčích z výkonu na Zbraslavi dne 6. a 7. 3. 2004. Jedná se o tyto adepty: Slavomír Bořuta, Miroslav Kašpar, Jaroslav Matula, Milan Oliva, Monika Prokopová.

Usnesení předsednictva č. 6/2004

 • Předsednictvo schvaluje jednomyslně
  1. Žádost o udělení odznaku I. výkonnostní třídy pro p. Boleslava Jana z Kuřimi
  2. Žádost o udělení III. výkonnostní třídy mládeže sl. Jiřiny Mladějovské z Třebíče
  3. Žádost o udělení I. výkonnostní třídy pro p. Bořutu Slavomíra
  4. Žádost o udělení I. výkonnostní třídy pro p. Olivu Milana
  5. Žádost o udělení II. výkonnostní třídy pro pí. Prokopovou Moniku
  6. Žádost o udělení II. výkonnostní třídy pro p. Kašpara Miroslava
  7. Žádost o udělení II. výkonnostní třídy pro p. Matulu Jaroslava

Usnesení předsednictva č. 7/2004

 • P schválilo: 4 pro 1 zdržel "Zásady pro financování VZ dospělých:"
  1. Moravskoslezský kynologický svaz zaplatí cestovné ve výši 2,- Kč a stravné (dle směrnice) závodníkům MSKS kteří splní limit 240 bodů
  2. MSKS zaplatí náklady spojené s funkcí rozhodčích, kladečů, figurantů a jejich náhradníků,vedoucího akce
  3. MSKS dodá poháry pro první tři místa
  4. MSKS předá odměnu pořádající organizaci ve výši 3 000,- Kč
  5. Vyúčtování provede pověřená osoba MSKS
   Všechny ostatní režie jsou na vrub pořádající organizace, s tím, že je jí umožněno ponechat si finance přijaté za startovné účastníků, což činí průměrně 9 tis Kč.

Usnesení předsednictva č. 8/2004

 • P schválilo: 4 pro 1 zdržel "Zásady pro financování VZ mládeže:"
 • MSKS zaplatí cestovné ve výši 2,- a stravné dle směrnic
 • MSKS uhradí odměny figurantům, kladečům a rozhodčím a vedoucímu akc,
 • MSKS předá odměnu pořádající organizaci ve výši 3 tis. Kč
 • MSKS dodá poháry pro první tři místa podle kategorií
 • Mládež zaplatí startovné ve výši 100,- Kč, které zůstává pro hrazení režií pořadatelům.
 • O proplacení případných vícenákladů rozhodne P na svém dalším zasedání.

Usnesení předsednictva č. 9/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo proplatit p. Šimkovi zvýšené náklady na provoz internetu za období prosinec 2003 ve výši 800,- Kč .

Usnesení předsednictva č. 10/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo proplatit p. Šimkovi fakturu fi TOMA a.s., Otrokovice za opravu počítače ve výši 5 720,50 Kč

Usnesení předsednictva č. 11/2004

 • P MSKS odsouhlasilo jednomyslně Doplňky do Kalendáře 2004 tzn. zkoušky a kyn. akce, které nebyly uvedeny v tištěné formě Kalendáře, ale jsou uvedeny na www stránkách.

Usnesení předsednictva č. 12/2004

 • Jednomyslně bylo schváleno přijetí do MSKS nové základní organizace KK Třanovice z Moravskoslezského kraje, okr. Frýdek-Místek a bude jim předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 13/2004

 • Jednomyslně bylo schváleno přijetí do MSKS nové základní organizace KK Stará Ves z Moravskoslezského kraje, okr. Bruntál a bude jim předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 14/2004

 • P jednomyslně odsouhlasilo poplatky za bonitaci NO ve Zbraslavi, dne 13. 6. 2004 ve výši 300,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 15/2004

 • P MSKS odsouhlasilo předání 1ks poháru ve výši do cca 500,- Kč pro PČR – Služba cizinecké a pohraniční policie Brno u příležitosti konání Oblastního přeboru služebních psů, konaného v Lanžhotě 2004.

Usnesení předsednictva č. 16/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo pro nové organizace nákup 3 rukávů a návleků u firmy Čejka, Třebíč.

2/2004

Usnesení předsednictva č. 17/2004

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo, že příjmy ze Zbraslavi se nebudou odvádět na pokladnu do Brna, ale zůstanou v kyn. areálu Zbraslav na odstranění zjištěných stavebních závad.

Usnesení předsednictva č. 18/2004

 • V kyn. časopisech zveřejnit reklamu na ubytování (vytápěná ubytovna) a rekreační pobyt (s pejsky) + fotka. S touto nabídkou oslovit také Klub českých turistů.

Usnesení předsednictva č. 19/2004

 • P MSKS většinou hlasů (4 pro, 1 proti) odsouhlasilo poskytnout dotaci ve výši 8 tis. Kč na reprezentaci psovodů MSKS ZO č. 10213 KK ZBK JmK, na Mistrovství Světa záchranných psů IRO, konané ve dnech 26.6.2004 – 4.7.2004 v Německu – Wittstocku. Zároveň pro reprezentaci psovodů MSKS v zahraničí, poskytne nášivku, logo Moravskoslezského kynologického svazu, na oděv reprezentantů.

Usnesení předsednictva č. 20/2004

 • Jednomyslně byl odsouhlasen příspěvek ve výši 1 000,- Kč na reprezentaci p. Tomáše Moláka, ze ZO Jihlava, na Mistrovství světa BO v Rakousku.

Usnesení předsednictva č. 21/2004

 • Předsednictvo schvaluje jednomyslně:
 • Žádost o udělení odznaku I. výkonnostní třídy Vzorný výcvikář pro sl. Růžičkovou,
 • Žádost o udělení odznaku III. výkonnostní třídy Vzorný výcvikář pro p. Františka Olšáka.

Usnesení předsednictva č. 22/2004

 • P jednomyslně odsouhlasilo zrušit na akcích Moravskoslezského kynologického svazu placenou funkci vedoucího akce. Místo ní bylo rozhodnuto zaplatit funkci vedoucího stop, delegovaného na VK MSKS, a to ve výši 500,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 23 /2004

 • "Zásady pro financování VZ dospělých, platné od 1.1.2005:"
  1. MSKS zaplatí náklady spojené s funkcí rozhodčích, kladečů, figurantů a jejich náhradníků,vedoucího stop
  2. MSKS dodá poháry pro první tři místa
  3. MSKS předá odměnu pořádající organizaci ve výši 6 000,- Kč
  4. Vyúčtování akce provede pověřená osoba MSKS
  5. Závodníkům MSKS, kteří splnili limit 240 bodů, bude vráceno startovné
  6. P MSKS zrušilo platbu cestovného a stravného závodníkům MSKS, kteří splnili limit 240 bodů
 • Všechny ostatní režie jdou na vrub pořádající organizace, s tím, že je jí umožněno ponechat si také zbylé finance přijaté za startovné účastníků.

Usnesení předsednictva č. 24 /2004

 • "Zásady pro financování VZ mládeže, platné od 1.1.2005:"
  1. MSKS zaplatí cestovné ve výši 2,- a stravné dle směrnic
  2. MSKS uhradí odměny figurantům, kladečům a rozhodčím a vedoucímu stop
  3. MSKS předá odměnu pořádající organizaci ve výši 6 tis. Kč
  4. MSKS dodá poháry pro první tři místa podle kategorií
 • Mládež zaplatí startovné ve výši 100,- Kč, které zůstává pro hrazení režií pořadatelům.
 • O proplacení případných vícenákladů rozhodne P na svém dalším zasedání.

Usnesení předsednictva č. 25/2004

 • P MSKS odsouhlasilo jednomyslně vydání Kalendáře kyn. akcí – 2. pol. 2004, včetně vznesených připomínek a doplňků, v tištěné formě a na www. stránkách.

Usnesení předsednictva č. 26/2004

 • Jednomyslně bylo schváleno Ladislavu Frnčovi proplacení toneru do tiskárny.

Usnesení předsednictva č. 27/2004

 • Jednomyslně bylo schváleno přijetí do MSKS nové základní organizace KK Velké Pavlovice, Jihomoravský kraj, a bude jim předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 28/2004

 • Jednomyslně byla schválena úprava podlahy a schodů u vchodu na tř. kpt. Jaroše č.p. 35 v Brně, a to podle předloženého rozpočtu do výše 30 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 29/2004

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo proplacení provozní zálohy jednotlivým KKR, a to ve výši rozdílu mezi pokladním zůstatkem k 31. 12. 2003 a částkou 10 tis. Kč.

3/2004

Usnesení P MSKS č. 29/2004

 • na základě splnění stanovených podmínek P MSKS jednohlasně schválilo udělení titulu Vzorný výcvikář Vl. Šimkovi a sl. Doleželové

Usnesení P MSKS č. 30/2004

 • P MSKS schválilo jednohlasně finanční odměnu třem nejlepším účastníkům M MSKS ve výši 20 000 Kč, která bude rozdělena takto: 1. místo – 10 000 Kč, 2. místo – 7 000 Kč, 3. místo – 3 000 Kč.

Usnesení P MSKS č. 31/2004

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o příspěvku těmto závodníkům na MS NO, a to ve výši 4 000 Kč/osobu

Usnesení P MSKS č. 32/2004

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo zakoupení vysavače v ceně cca 6 000 Kč do Zbraslavi.

Usnesení P MSKS č. 33/2004

 • P MSKS doporučuje J. Surovce k účasti na školení či seminářích pro mezinárodní rozhodčí z výkonu.

Usnesení P MSKS č. 34/2004

 • P MSKS doporučuje J. Surovce k účasti na školení či seminářích pro mezinárodní rozhodčí z výkonu.

4/2004

Usnesení předsednictva č. 35/2004

 • na základě splnění stanovených podmínek P MSKS jednohlasně schválilo udělení titulu Vzorný výcvikář Vl. Šimkovi a sl. Doleželové

Usnesení předsednictva č. 36/2004

 • P MSKS schválilo jednohlasně finanční odměnu třem nejlepším účastníkům M MSKS ve výši 20 000 Kč, která bude rozdělena takto:
  1. místo 10 000 Kč, 2. místo 7 000 Kč, 3. místo 3 000 Kč.

Usnesení předsednictva č. 37/2004

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o příspěvku závodníkům Lence Chmurové, Klapetekovi Zdeňkovi a Kramářové Kateřině, nominovaným na MS NO v holandském Eidhovenu, a to ve výši 4 000,- Kč/osobu

Usnesení předsednictva č. 38/2004

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo zakoupení průmyslového vysavače v ceně cca 6 000 Kč do ubytoven ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 39/2004

 • P MSKS doporučuje J. Surovce k účasti na školení či seminářích pro mezinárodní rozhodčí z výkonu.

5/2004

Usnesení předsednictva č. 40/2004

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zakoupení věcného daru ve výši 1000,- Kč k 60. narozeninám p. Šimka Ladislava, předsedy VK a jeho slavnostní předání na Mistrovství MSKS.

Usnesení předsednictva č. 41 /2004

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zakoupení věcného daru ve výši 500,- Kč ke 40. narozeninám p. Klepáče Roberta, rozhodčího na MMSKS a jeho slavnostní předání na Mistrovství MSKS.

Usnesení předsednictva č. 42/2004

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zakoupení věcného daru ve výši 1000,- Kč p.Vítězslavu Ošťádalovi, rozhodčímu ukončující činnosti a jeho předání a poděkování za jeho činnost v MSKS na Mistrovství MSKS.

Usnesení předsednictva č. 43/2004

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili přijetí nové organizace Klub tance se psem, z Jihomoravského kraje.

Usnesení předsednictva č. 44/2004

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili udělení titulu Vzorného výcvikáře těmto členům: sl. Kaděrové Janě a p. Haganu Milanovi.

Usnesení předsednictva č. 45/2004

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili předání rekreačního poukazu na týdenní bezplatné ubytování v kyn. areálu ve Zbraslavi všem závodníkům, kteří se zúčastní Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu

Usnesení předsednictva č. 46/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili p. Matulu s uvedením do funkce rozhodčího z výkonu dle NZŘ a MZŘ.

Usnesení předsednictva č. 47/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili p. Chaloupka Pavla rozhodčím z výkonu dle NZŘ a MZŘ

6/2004

Usnesení předsednictva č. 48/2004

 • Vypracovaná a na předsednictvu jednomyslně odsouhlasená PETICE MSKS, týkající se změny zákona na ochranu zvířat proti týrání. č. 246/1992 Sb, v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 – kupírování uší (kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete) se doručí na vědomí ČMKU a do všech chovatelských Klubů ČMKU a do všech ZO Moravskoslezského kynologického svazu. Termín vrácení petice zpět na sekretariát MSKS, je ustanoven do 1. 3. 2005 a sekretariát MSKS Petici s podpisy zašle na Ministerstvo zemědělství ČR, které připravilo tento zákon.

Usnesení předsednictva č. 49/2004

 • Členové předsednictva MSKS se většinou hlasů shodli na tomto usnesení: s poslední splátkou ČKS na sportovní reprezentaci, ve výši 146 612,- Kč, která se má vyplatit podle Usnesení P č. 60/2003 ( zvýšení na 616 004,- Kč, oproti původnímu, na sjezdu odsouhlasenému příspěvku, ve výši 469 392,- Kč), počkat na rozhodnutí sjezdu.

Usnesení předsednictva č. 50/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili p. Chmurovou Lenku, p. Olivu Milana a p. Prokopovou Moniku s okamžitým jmenováním rozhodčího z výkonu dle NZŘ a MZŘ.

Usnesení předsednictva č. 51/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili p. Bořutu Slavomíra a p. Kašpara Miroslava s okamžitým jmenováním rozhodčího z výkonu dle NZŘ

Usnesení předsednictva č. 52/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo uspořádat, dne 26. 2. 2005 v Chropyni, proškolení SchH rozhodčích z výkonu MSKS a výcvikářů ZO MSKS, panem Lubošem Jánským. Na této akci nebude vybíráno vstupné od výcvikářů ZO, ale cestovní v&yacuyacute;lohy výcvikářů ZO, řeší sama základní organizace na svoje vlastní náklady. Pronájem sálu, lektorné a cestovné lektorům hradí MSKS . Organizaci zajistí předseda VK MSKS p. Šimek Ladislav, tel. 723 088 726, 573 355 016.

Usnesení předsednictva č. 53/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili toto usnesení:
  Vítězem v jednotlivé disciplíně se může stát jen pes, který v této disciplíně dosáhl nejvyššího počtu bodů a v obou dalších oddílech splnil limit minimálně 70 bodů. Platí na VZ a Mistrovství, a to jak dospělých, tak i mládeže.

Usnesení předsednictva č. 54/2004

 • Členové předsednictva MSKS projednali a jednomyslně odsouhlasili místa a datumy konání jednotlivých výběrových závodů mládeže v roce 2005. Dne 7. 5. 2005 Bartošovice, rozhodčí: Surovec , Šimek, Mnich , figurant: Mázor. Dne
  4. 6. 2005 Vyškov, rozhodčí: Šimek, Surovec, Pouč, figurant: Skřenek

Usnesení předsednictva č. 55/2004

 • Členové předsednictva MSKS projednali a jednomyslně odsouhlasili místa a datumy konání jednotlivých výběrových závodů dospělých v roce 2005.
  1. závod - Velké Němčice, dne 26. 3. 2005, rozhodčí : Šimek, Mnich, Pouč, náhradní Vávra, figuranti: Šesták, Hollý náhradník Skřenek
  2. závod - Bzenec 9. 4 . 2005, rozhodčí: Brym , Klepáč, Venhauer, náhradní Šimek, figuranti: Liška, Bravenec, náhradník Oliva
  3. závod - Bohumín 23. 4. 2005, rozhodčí: Surovec, Strach, Chaloupek, náhradní Chmurová, figuranti: Barát , Pohl, náhradník Mázor

Usnesení předsednictva č. 56/2004

 • Členové předsednictva MSKS projednali a jednomyslně odsouhlasili: dne 14. 5. 2005 proběhne Mistrovství Moravy stopařů ve Staré Vsi u Rýmařova, rozhodčí: Surovec, Strach , Štibora, Chaloupek – kladeče zajistí Stará Ves. Účastník musí mít složenou zkoušku minimálně FH1. Moravskoslezský kynologický svaz proplatí rozhodčí a kladeče, cestovní náležitosti rozhodčích a kladečů, poháry za 1.-3. místo dodá MSKS, 6 tis. odměna pořádající ZO, startovné (max. 300,-) zůstane ZO.

Usnesení předsednictva č. 57/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili termín 6. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, který se bude konat dne 16. 4. 2005 v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

Usnesení předsednictva č. 58/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu projednalo dopis – stížnost p. Grunové, týkající se vztahu družstva mládeže a p. Surovce a podle informací, které PMSKS má, nedošlo k potvrzení skutečnosti, jmenované ve výše uvedeném dopisu p. Grunové. PMSKS většinou hlasů odhlasovalo, že podporuje p. Surovce v práci s mládeží i nadále.
  (5 pro, 1 proti, 1 zdržel)

Usnesení předsednictva č. 59/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili uložit kárné opatření podle Kárního řádu ČMKU, § 3 odst. 2 písm. B, tj. písemnou důtku s výstrahou, p. Janu Boleslavovi za nevhodné chování vůči p. Alici Slámové na kynologické akci v Mrlínku.

Usnesení předsednictva č. 60/2004

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili vyúčtovat zálohu na činnost KKR 2004 do 15. 12. 2004 a poskytnout zálohu na činnost KKR na rok 2005 ve výši 10 000,- začátkem roku 2005.

Usnesení předsednictva č. 61/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zakoupit poháry pro 1. – 3. místo v kategorii mládež a v kategorii dospělí, pro ZO - Klub Tance se psem ČR, která pořádá dne 5. 12. 2004 v Blansku Mistrovství republiky v tanci se psem.

Usnesení předsednictva č. 62/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo, že zplnomocňuje místopředsedu MSKS p. Kočího Antonína k veškerému jednání s firmou SAGE MARKET, s.r.o a jejím jednatelem, ing. Komrskou Jiřím, ve věci vyrovnání majetkoprávních vztahů - břemen v kynologickém areálu Zbraslav.

Usnesení předsednictva č. 63/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zveřejňovat průběžně kynologické akce a propagaci rekreace v kyn. areálu Zbraslav v kynologických časopisech Německý ovčák, Pes přítel člověka, Svět psů a na www. stránkách MSKS (wwwmsks.cz).

Usnesení předsednictva č. 64/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zaplatit předplatné na kynologické časopisy Svět psů a Pes přítel člověka a aby tyto kynologické časopisy byly zakládány na sekretariátu MSKS.

Usnesení předsednictva č. 65/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo zaplatit p. Šimkovi Ladislavovi, zvýšené náklady na hovorné na mobilní telefon ve výši 500,- Kč za měsíc srpen 2004.

Usnesení předsednictva č. 66/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo napsat pochvalný dopis mládežnici Ptáčníkové Michaele a Milostné Petře za dosažené, vynikající výsledky v oblasti kynologie

Usnesení předsednictva č. 67/2004

 • Předsednictvo MSKS po projednání většinou hlasů schválilo u organizovaných pobytů v kynologickém areálu ve Zbraslavi povinnost u objednavatele, uhradit objednanou kapacitu min. 3 týdny před zamluveným pobytem. Týká se především prázdninových měsíců červenec a srpen.

Usnesení předsednictva č. 68/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zaplatit dlužné poplatky za pronájem televize a pronájem televize v nejbližším možném termínu zrušit.

Usnesení předsednictva č. 69/2004

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zaplatit dlužné poplatky za rozhlas a tento v nejbližším možném termínu odhlásit.

7/2004

Usnesení předsednictva č. 70/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo klíč pro pozvané delegáty. Každá organizace vyšle 1 delegáta, základní organizace, která má více jak 50 členů ,vyšle 2 delegáty.

Usnesení předsednictva č. 71/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo pověřit pana Štiboru Květoslava k řešení problematiky vzájemných vztahů mezi MSKS a ČKS

Usnesení předsednictva č. 72/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo návrh programu sjezdu, pozvánku na sjezd, návrh jednacího řádu a volebního řádu 6. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu a zaslání na všechny ZO MSKS.

Usnesení předsednictva č. 73/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo, aby každý delegát při prezenci na 6. sjezdu MSKS obdržel propisovací tužku a blok s logem MSKS.

Usnesení předsednictva č. 74/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně revokovalo Usnesení předsednictva č. 52/2004, které se týkalo společného proškolení SchH rozhodčích z výkonu MSKS a výcvikářů ZO MSKS v Chropyni.
 • Pro školení rozhodčích z výkonu platí původní datum, tj. 26. 2. 2005 v 9,00 hod na sekretariátu MSKS v Brně, tř. kpt. Jaroše 35.

Usnesení předsednictva č. 75/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo z bezpečnostních důvodů zakrytí odpadní jímky deskami v kyn. areálu na Zbraslavi. K operativnímu vyřešení a zajištění tohoto úkolu byl pověřen pan Kočí Antonín.

8/2004

Usnesení předsednictva č. 76/2004

 • Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili odvolat se k dozorčí radě ČMKU o prošetření diskriminace členů Moravskoslezského kynologického svazu ve sportovní kynologii a ve věci státní reprezentace ze strany ČKS.

Usnesení předsednictva č. 77/2004

 • Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně pozastavili účinnost Usnesení předsednictva č. 48/2004 na dobu neurčitou - tj, až do ukončení jednání, které se týkají dalšího výcviku a obrany ve sportovní kynologii na ÚKOZ.

Usnesení předsednictva č. 78/2004

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo udělit titul vzorného výcvikáře III. výkonnostní třídy panu Josefu Veselému z Náměště nad Oslavou.

Usnesení předsednictva č. 79/2004

 • Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili, že spoluúčast mládežníka na vícedenních akcích, pořádaných Moravskoslezským kynologickým svazem bude zvýšena o 200,- Kč, tj. při letních soustředěních bude ve výši 1000,- Kč a při zimním soustředění bude ve výši 600,- Kč

Usnesení předsednictva č. 80/2004

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo pana Šimka k jednání s VK ČKS - panem Hodkem, ohledně zapisování zkoušek u psů bez PP - možnost zrušení doplňujícího ustanovení v MZŘ IPO na straně 9 a 10 pro ČR, poněvadž jinde ve světě mohou skládat tyto zkoušky i psi bez průkazu původu.

Usnesení předsednictva č. 81/2004

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně schválilo možnost účasti mládežníků se psem bez PP na výběrových závodech dle IPO 1,2 a na Mistrovství bez zápisu zkoušky.

Usnesení předsednictva č. 82/2004

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo zakoupení věcného daru max. ve výši 1.000,-Kč k 50-tým narozeninám p. Antonína Kočího, místopředsedy PMSKS.

Usnesení předsednictva č. 83/2004

 • Jednomyslně bylo schváleno přijetí do MSKS nové základní organizace KK Heroltice, Olomoucký kraj a bude jí předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 84/2004

 • Jednomyslně bylo schváleno (po dodání prohlášení) přijetí nové základní organizace KK Biskupice, Zlínský kraj, do MSKS a bude jí předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 85/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo zavedení internetové ADSL linky na sekretariát MSKS v Brně.

Usnesení předsednictva č. 86/2004

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů (1zdržel, 5 pro) odsouhlasilo dotace pro ZO MSKS ve výši 300 000,- Kč, které rozdělí krajské kynologické rady podle svého stanoveného klíče na zasedáních KKR.

Usnesení předsednictva č. 87/2004

 • P MSKS jednomyslně schvaluje rozpočet v předložené skladbě.

Usnesení předsednictva č. 88/2004

 • Jednomyslně, po přednesených úpravách, byl odsouhlasen předložený Kalendář kynologických akcí na 1. pol roku 2005.

Partneři