Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Usnesení předsednictva 2002

Usnesení č. 1/2002

 • P MSKS jednohlasně schválilo do funkce tajemnice MSKS ing. Drahomíru Navrátilovou, a to s nástupem k 4. 2. 2002

1/2002

Usnesení č. 1/2002

 • P MSKS jednohlasně schválilo do funkce tajemnice MSKS ing. Drahomíru Navrátilovou, a to s nástupem k 4. 2. 2002

Usnesení č. 2/2002

 • P MSKS provedlo výběrové řízení na nájemce Společenského centra ve Zbraslavi a jednohlasně vybralo firmu paní Jaroslavy Špičkové a odsouhlasilo vypracování smlouvy s nájemcem Společenského centra ve Zbraslavi JUDr. Olejárovou

Usnesení č. 3/2002

 • P MSKS provedlo výběrové řízení na správce areálu Zbraslav, kam se přihlásili tři zájemci a jednohlasně vybralo pana Špičku jako nejvhodnějšího kandidáta do funkce správce areálu ve Zbraslavi

Usnesení č. 4/2002

 • P MSKS rozhodlo 4 hlasy o složení jistiny 300 Kč/osobu při akcích pro mládež (v případě, že se přihlášený akce skutečně zúčastní, jistina bude vrácena)

Usnesení č. 5/2002

 • P jednohlasně odsouhlasilo zakoupení přístroje HP 750 J. Surovcovi, a J. Venhauerovi

Usnesení č. 6/2002

 • P rozhodlo většinou hlasů o připojení J. Venhauera k internetu
  Zdržel: Venhauer

Usnesení č. 7/2002

 • P odsouhlasilo většinou hlasů M. Grunu jako člena výcvikové komise
  Zdrželi: Frnčo, Surovec

Usnesení č. 8/2002

 • P jednohlasně odsouhlasilo nákup daru v hodnotě cca 1 000 Kč a květin pí. Stebelové, a to při příležitosti ukončení její činnosti rozhodčí z důvodu dosažení věku 65 let.

Usnesení č. 9/2002

 • P jednohlasně odsouhlasilo finanční odměny těm účastníkům výběrových závodů MSKS, kteří se umístí na 1. - 3. místě.

2/2002

Usnesení č. 10/2002

 • P MSKS schválilo jednohlasně tyto podmínky: instruktorům se bude hradit ubytování, stravné v částce 150 Kč/den, kotec pro psa a budou vybaveni pomůckami. Cestovné Moravskoslezský kynologický svaz hradit nebude.

Usnesení č. 11/2002

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o zachování dosavadní hranice 65 let věku pro ukončení činnosti rozhodčího.

Usnesení č. 12/2002

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo navržený systém VK o změně počtu účastníků při pořádání soutěží se zápisem výcvikové značky:
  • rozhodčí může v jednom dni posoudit 30 oddílů + 3 oddíly, jedná-li se o rozhodčího z výkonu. Stopařské zkoušky (ZPS, FH) se počítají jako zkoušky se třemi oddíly.
  • minimální počty účastníků při pořádání soutěže: podle jedné kategorie - 5 psů, tzn. tři psovodi, dle dvou a více kategorií - v každé kategorii min. tři psi, tzn. dva psovodi
  • je-li závod pořádán dle dvou ZŘ (NZŘ a IPO), musí vždy posuzovat dva rozhodčí, z nichž jeden musí mít aprobaci na mezinárodní ZŘ (a to i v případě, že počet závodníků bude menší než deset). Z tohoto závodu budou vyhotoveny dvě soupisky - jedna na NZŘ a druhá na IPO
  • při pořádání soutěže bez zápisu výcvikové značky může jeden rozhodčí posoudit v jednom dni 45 částí

Usnesení č. 13/2002

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo návrh odměny komise při přezkoušení figurantů ve výši 100 Kč/hod.

Usnesení č. 14/2002

 • P MSKS jednohlasně schválilo předložené a upravené návrhy rozpočtů výběrových závodů v Karvině, v Nivnici a v Tišnově.

Usnesení č. 15/2002

 • P MSKS jednohlasně schválilo poplatek za svod ve výši 150,- Kč a na bonitaci ve výši 300,- Kč

Usnesení č.16/2002

 • P MSKS přijalo většinou hlasů návrh dr. Trčalové o zadání zpracování odborného účetního auditu za roky 1997, 1998, 1999, 2000:

Usnesení č. 17/2002

 • P MSKS rozhodlo jednohlasně o zpracování účetnictví za rok 2001 daňovým poradcem.
  Zdrželi: 2 přítomní

Usnesení č. 18/2002

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o přijetí do MSKS organizace Svitávka, která zároveň jako nový člen dostane rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení č. 19/2002

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo příspěvek MSKS, pokud se zažádá o grant, ve výši 20 tis. Kč.

3/2002

Usnesení č. 20/2002

 • P MSKS odsouhlasilo - 6 pro, 2 se zdrželi - snížení limitu pro účast na mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu z dosažených 250 na 240 bodů

Usnesení č. 21/2002

 • P MSKS jednomyslně předsednictvo přijalo návrh proplácet cestovné závodníků na závodech ve výši 2 Kč / km a tato částka již nebude podléhat zvýšení jízdného

Usnesení č. 22/2002

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o vydání Kalendář kynologických akcí v podobě, která byla odcitovaná předsednictvu

Usnesení č. 23/2002

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo udělit podpisové právo na Českou spořitelnu pro tajemnici ing. Navrátilovou

Usnesení č. 24/2002

 • P MSKS schválilo většinou hlasů příspěvek - 7 pro, 1 zdržel - pro mezinárodní mistrovství NO 2002 v České Třebové od 5. - 7. 7. 2002 ve výši Kč 20 000,-

Usnesení č. 25/2002

 • Předsednictvo MSKS konstatuje, že záchranářská činnost není předmětem činnosti Moravskoslezského kynologického svazu, jak vyplývá ze Stanov Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení č. 26/2002

 • P MSKS jednohlasně přijato sjednocení proplácení stravného na akcích pořádaných Moravskoslezským kynologickým svazem ve výši:
  5 - 12 hod stravné ve výši Kč 63,-
  12 - 18 hod Kč 96,-
  18 - 24 hod Kč 150,-

Usnesení č. 27/2002

 • P MSKS jednohlasně přijalo novou organizaci ZO Miroslav do Moravskoslezského kynologického svazu

Usnesení č. 28/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace ZO Prštice do Moravskoslezského kynologického svazu

Usnesení č. 29/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace ZO Argus Zlín do Moravskoslezského kynologického svazu

Usnesení č. 30/2002

 • P MSKS jednohlasně schválilo mzdu tajemníka

4/2002

Usnesení č. 31/2002

 • požádat Ing. Svorovou o vydání veškerých podkladů pro sestavení daňových přiznání za Moravskoslezský kynologický svaz na roky 1997, 1998, 1999 a 2000.

Usnesení č. 32/2002

 • JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA, navrhnutý p. Grunovou a doplněný o připomínky na předsednictvu, dne 14. 7. 2002 , byl jednomyslně přijat.

Usnesení č. 33/2002

 • Jednomyslně přijato usnesení přefakturovávat poplatky svazového mobilního telefonu L. Frnčovi 1x ročně, a to za celý ukončený kalendářní rok.

Usnesení č. 34/2002

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zakoupení dávkovačů tek. mýdla, zásobníků na toaletní papír a zásobníků na skládané ručníky na sociální zařízení do Zbraslavi a na tř. kpt. Jaroše.

Usnesení č. 35/2002

 • Finanční odměny rozhodčích, figurantů, vedoucích akcí, kladečů, pořadatelů a lektorů na akcích Moravskoslezského kynologického svazu, tak jak jsou uvedeny v Kalendáři kynologických akcí 2/2002, jsou v čistém, daň odvádí MSKS. Odsouhlaseno: 5 pro, l zdržel

Usnesení č. 36/2002

 • předsednictvo rozhodlo o vyrobení nových dřevěných vstupních dveří na tř. kpt. Jaroše v Brně podle projektu fi SAVIK a po schválení MMB a památkového úřadu.

Usnesení č. 37/2002

 • Předsednictvo jednomyslně dodatečně schvaluje nákup 1 ks ledničky v hodnotě Kč 7 590,- do kanceláře Moravskoslezského kynologického svazu v Brně.

5/2002

Usnesení č. 38/2002

 • Jednomyslně byla odhlasována zpráva, přednesená J. Venhauerem o zajištění Mistrovství MSKS dle IPO 3, konané 27. – 29. září 2002. Stravné bylo odsouhlaseno ve výši – pátek Kč 70,- , sobota Kč 200,- , neděle Kč 200,- , - na počet osob, určených výcvikovou komisí.

Usnesení č. 39/2002

 • Jednomyslně bylo odhlasováno doplnění směrnice o věku žadatele pro zkoušky na rozhodčího z výkonu. Platí celý kalendářní rok (ne konkrétní datum narození), ve kterém žadatel žádá.

Usnesení č. 40/2002

 • Jednomyslně bylo odhlasováno přijetí KK Polná do Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení č. 41/2002

 • Jednomyslně bylo odhlasováno, že KK Zetor jako řádný člen MSKS, který plní všechny povinnosti a závazky, je pověřen pořádáním Krajské výstavy.

6/2002

Usnesení č. 42/2002

 • jednomyslně bylo přijato usnesení, že ceny od l. l. 2003 za poskytované služby na Zbraslavi budou v takové výši, jak jsou uvedeny v propagačním materiálu:
  osoba nad 18 let:
  • člen Moravskoslezského kynologického svazu 70,- Kč/noc
  • nečlen Moravskoslezského kynologického svazu 140,- Kč/noc

mládež do 18 let 50,- Kč/noc
pes na pokoji 50,- Kč/noc
pes v kotci (velkém) 30,- Kč/noc
pes v odkládacím kotci 15,- Kč/noc
stan 50,- Kč/noc
karavan 70,- Kč/noc

Usnesení č. 43/2002

 • členovi Moravskoslezského kynologického svazu, který má trvalé bydliště v jiné zemi než v ČR, bude cestovné na svazových akcích Moravskoslezského kynologického svazu hrazeno jen na území ČR a to ve výši 2Kč/km. Jeden proti, 8 pro.

Usnesení č. 44/2002

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo otevření www stránek Moravskoslezského kynologického svazu u fi AVONET a všechny podmínky - a předjednat podmínky smlouvy.

Usnesení č. 45/2002

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo nákup l kopírky, případně snížit cenu nové protiúčtem za starou nefunkční kopírku.

Usnesení č. 46/2002

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo pronájem garáže v areálu Zbraslav ing. Komrskovi od 1. 8. 2002 do 31. 12 2002 za 6 602,- Kč .

7/2002

Usnesení předsednictva č. 47/2002

 • Jednomyslně bylo odsouhlaseno a přijato usnesení, aby Trestní oznámení dle § 158 trestního řádu , vypracované advokátní kanceláří JUDr. Olejárové, bylo rozšířeno ještě o další Dohody o provedení práce a o podání Trestního oznámení na ing. Doubka a toto rozšířené oznámení bylo podáno k Policii ČR.

Usnesení předsednictva č. 48/2002

 • Jednomyslně byla schválena a přijata opravená Směrnice pro činnost KKR.

Usnesení předsednictva č. 49/2002

 • Jednomyslně bylo přijato usnesení, aby na rok 2003 bylo členství v průkazce potvrzeno razítkem. Známky na rok 2003 se nebudou tisknout. Čl. příspěvek zůstane ve výši 20,- Kč/rok 2003 za stálého člena s průkazkou, nový člen platí 25,- Kč /rok 2003.

Usnesení předsednictva č. 50/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace Strmilov (jižní Čechy)

Usnesení předsednictva č. 51/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace Těchoraz

Usnesení předsednictva č. 52/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace DOOG School.

Usnesení předsednictva č. 53/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace Milíkov (Moravskoslezský kraj)

Usnesení předsednictva č. 54/2002

 • Jednomyslně byla přijata nová organizace IWSC

Usnesení předsednictva č. 55/2002

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu souhlasí, aby si sl.Pistecká vyzvedla osobně na sekretariátu MSKS kopie potřebných dokladů za účelem vypracování své seminární práce. Po jejím vypracování 1 výtisk zaslala k uložení na sekretariát Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení předsednictva č. 56/2002

 • Dodatečně byl schválen věcný dar ve výši Kč 499,- pro správce kyn. areálu k významnému život. jubileu - 50 let.

8/2002

Usnesení předsednictva č. 57/2002

 • jednomyslně odsouhlaseno, že záloha KKR na rok 2003 ve výši 10 000,- Kč se zašle nebo osobně předá předsedům popř. odpovědným zástupcům KKR do konce roku 2002.

Usnesení předsednictva č. 58/2002

 • Na základě smlouvy mezi ČKS a MSKS byl jednomyslně přijat návrh zaplatit částku ve výši 15,14 % z celkových předložených nákladů na sportovní reprezentaci ČKS, tj. Kč 469 392,-. Tato částka se uhradí ve dvou 50 % splátkách: jedna v roce 2003 ve výši 234 696,- Kč a druhá v roce 2004 ve výši 234 696,- . Moravskoslezský kynologický svaz si vyhrazuje právo namátkové kontroly dokladů, zaslaných z ČKS, na jejichž základě se vyplácí podíl na sportovní reprezentaci.

Usnesení předsednictva č. 59/2002

 • Jednomyslně bylo odsouhlaseno předsednictvem:
  a) vyfakturovat energie v roce 2002 – za leden, únor, březen
  b) vyfakturovat energie v roce 2001 – za leden, únor, březen
  c) vyfakturovat vodu v roce 2000, 2001 - v poměru 35 % Komrska a 65 % MSKS
  d) na ostatní vydané a neuhrazené fa od roku 2000 a 2001 poslat upomínky
  e) provést sumarizaci z neuhrazených faktur SAGEa o tuto sumu snížit kupní cenu za areál Zbraslav a částku zaslat na účet SAGE
  f) provést kontrolu na veškeré neuhrazené faktury 2000, 2001a napsat upomínky na vydané faktury
  g) doporučeným dopisem, na základě znaleckého posudku, vystavit upomínku na dlužnou částku ing. Gajdušíkové a ing. Komrskovi

Usnesení předsednictva č. 60/2002

 • jednomyslně byl odhlasován Seznam delegátů na sjezd ČMKU :
  ing. Fiala, Bachman, MVDr. Široký, Frnčo, PhDr.Trčalová, Venhauer, Mgr.Radovesnická, Surovec,Ing. Navrátilová, Grunová, Šimek, Kočí, dr. Rojková, Kratochvíl, Kadera, Frnčová, Pouč, Roučka,
  Náhradníci: Blažek, Pustelník, Kudláč (Rapotice), Špatinka,

Usnesení předsednictva č. 61/2002

 • jednomyslně byl odhlasován Návrh kandidátů do předsednictva ČMKU:
  kandidát do předsednictva - ing. Fiala
  kandidáti do dozorčí rady - Frnčo, Široký
  Usnesení předsednictva č. 62/2002
 • Návrh směrnice pro zadávání výkonnostních tříd - Vzorný výcvikář I. - III. stupně dospělých, tak jak byl odsouhlasen ve výcvikové komisi, byl přečten a schválen jednomyslně na předsednictvu

Usnesení předsednictva č. 63/2002

 • Tajnou volbou byla přijata komise pro přezkoušení rozhodčích, která se bude konat dne 22. 3. 2002 na Zbraslavi, v tomto složení: Venhauer, Surovec, Široký
  (Venhauer - 7 hlasů, MVDr. Široký - 7 hlasů, Brym - 2 hlasy, Surovec - 5 hlasů)

Usnesení předsednictva č. 64/2002

 • Poděkovat za činnost rozhočího - p. Krajsovi a předat věcný dar v hodnotě
  1 000,- Kč na Mistrovství MSKS - jednomyslně přijato

Usnesení předsednictva č. 65/2002

 • Poděkovat za činnost rozhodčímu p.Weisovi a p. Vašátkovi a předat každému věcný dar v hodnotě 1 000,- Kč na Mistrovství MSKS - jednomyslně přijato

Usnesení předsednictva č. 66/2002

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu objednává závazně
  1 000 ks NZŘ a 600 ks IPO - jednomyslně přijato

Usnesení předsednictva č. 67/2002

 • Do každé ZO Moravskoslezského kynologického svazu se zašle zdarma 1 ks NZŘ a 1 ks IPO - jednomyslně přijato

Usnesení předsednictva č. 68/2002

 • Termín konání Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu byl stanoven od 5. - 7. září 2003. Hlasování: 5 pro a 2 proti.

Usnesení předsednictva č. 69/2002

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu bere na vědomí, že MSKS přijalo dotaci z STSČ na stavební úpravy v kyn. areálu Zbraslav ve výši 350 0000,- a jednomyslně odsouhlasilo zaplacenou zálohu ve výši 50 000,- Kč, která je podmínkou k získání této dotace.

Usnesení předsednictva č. 70/2002

 • Jednomyslně bylo odsouhlaseno přijetí dalšího člena MSKS - ZO Fulnek.

Usnesení předsednictva č. 71/2002

 • Dr. Trčalová zažádala o příspěvek na provoz internetu podle skutečných nákladů - částku přefakturuje. Zkušebně se jedná o 6 měsíců od začátku provozu serveru - jednomyslně odsouhlaseno

Usnesení předsednictva č. 72/2002

 • Jednomyslně bylo odsouhlaseno vedení podvojného účetnictví za Moravskoslezský kynologický svaz.

Usnesení předsednictva č. 73/2002

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo, že MSKS nebude, s účinností od 8. 12. 2002, proplácet rozdílovou částku ve výši 0,50 Kč/1 km, na cestovné členům předsednictva a dozorčí rady ČMKU

Usnesení předsednictva č. 74/2002

 • Podle předaného návrhu byl jednomyslně odsouhlasen rozpočet na rok 2003

Usnesení předsednictva č. 75/2002

 • Jednomyslně byl odsouhlasen limit na výběrové závody do max. výše Kč 50 000,- . Moravskoslezský kynologický svaz zajistí jednotné poháry , další limity na jednotlivé položky dle předloženého rozpisu p. Venhauera

Usnesení předsednictva č. 76/2002

 • Jednomyslně byl odsouhlasen termín konání mimořádného sjezdu MSKS - dne 7. 6. 2002 na Zbraslavi.

Partneři