Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

5. sjezd MSKS konaný dne 14. 6. 2003 ve Zbraslavi u Brna

I. Sjezd bere na vědomí přednesené zprávy:

 • zpráva předsedy MSKS (ing. Radim Fiala)
 • zpráva o výsledku hospodaření v letech 2001 a 2002 (ing. Jakubec)
 • zpráva předsedy výcvikové komise (Jaroslav Venhauer)

5. sjezd MSKS konaný dne 14. 6. 2001 ve Zbraslavi u Brna

I. Sjezd bere na vědomí přednesené zprávy:

 • zpráva předsedy MSKS (ing. Radim Fiala)
 • zpráva o výsledku hospodaření v letech 2001 a 2002 (ing. Jakubec)
 • zpráva předsedy výcvikové komise (Jaroslav Venhauer)
 • zpráva kontrolní komise (MVDr. Lubomír Široký)
 • zpráva o práci s mládeží (Josef Surovec)
 • zpráva o pracích v areálu Zbraslav (Antonín Kočí)
 • zpráva o akcí konaných v areálu Zbraslav (Ladislav Frnčo)
 • zpráva o tiskových materiálech, internetu a propagaci (PhDr. Ester Trčalová)
 • zpráva o výsledku účetního auditu (ing. Hana Matoušová)
 • zpráva o využití a stavu nemovitosti na tř. kpt. Jaroše 35 v Brně (JUDr. Olejárová)

II. sjezd schvaluje:

 1. Sjezd schvaluje dovolení dvou členů do kontrolní komise. Předseda kontrolní komise dr. Široký navrhl na místa dvou chybějících členů kontrolní komise Jiřího Hammera (ZO Brno – Rybníček) a Miroslava Vávru (ZO Otrokovice).
  Delegáti schválili volbu Jiřího Hammera 71 hlasy, 1 byl proti, 5 se zdrželo hlasování.
  Delegáti schválili volbu Miroslava Vávry 72 hlasy, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo hlasování.
 2. Sjezd schvaluje Stanovy Moravskoslezského kynologického svazu dle předloženého návrhu ( 69 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování).

III. sjezd ukládá:

 • Sjezd ukládá předsednictvu MSKS respektovat jeho usnesení č. 58/2002 o zaplacení smluvně dohodnuté částky Českému kynologickému svazu jako náhradu poměrné části nákladů spojených s reprezentací.

1/2003

Usnesení předsednictva č. 1/2003

 • Byl schválen rozpočet (celkový MSKS, na Zbraslav, na tř.kpt.Jaroše) na rok 2003 se změnami, podle připomínek členů P MSKS - zdržel se Venhauer, Klepáč, pro: 4 (Trčalová, Grunová, Surovec, Fiala)
 • Schodek v rozpočtu bude hrazen z rezerv získaných v roce 2002.

Usnesení předsednictva č. 2/2003

 • Ze "Smlouvy o převodu nemovitostí se smlouvou o zřízení věcného břemene" podepsanou 12.6.2000 firmou SAGE MARKET s.r.o. a Moravskoslezským kynologickým svazem, vyplývá smluvní závazek MSKS vůči firmě SAGE MARKET, zaplatit do 20.1.2003 poslední splátku za kyn. areál ve Zbraslavi ve výši 526 950,- Kč. Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně rozhodlo zaplatit tuto poslední splátku, ale zároveň ponížit tuto částku o faktury vydané MSKS a neuhrazené firmou SAGE MARKET s.r.o. jednostranným zápočtem. Jedná se o tyto faktury a částky:
  • celkem za elekt. energii v roce 2000 a 2001 30 699,- Kč
  • celkem za odběr vody rok 2000, 2001 6 774,- Kč
  • faktury vydané a nezaplacené do 31. 12. 2002
   • 980001 76 842,00 Kč
   • 980002 12 576,00 Kč
   • 200100060 22 671,20 Kč
   • 200100063 18 434,20 Kč
   • 200100070 2 225,00 Kč
   • 200100069 11 990,30 Kč
   • 200100071 10 106,60 Kč
   • 210100035 5 741,00 Kč
   • 210100036 3 207,90 Kč
   • 210100037 2 289,80 Kč
   • 210100012 1 219,00 Kč
   • 210100013 1 518,00 Kč
   • 210100038 4 296,10 Kč
   • 210100039 3 709,60 Kč
   • 210100040 5 187,10 Kč
   • 510100053 4 780,90 Kč
   • v celkové částce 224 267,70 Kč
 • Dále z částky 526 950,- Kč bude odečtena částka 73 417,- Kč za vypůjčený movitý majetek firmě SAGE MARKET s.r.o.Pokud tento majetek (popřípadě jen část) bude vrácen do určeného termínu, předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu v první dekádě měsíce března 2003 rozhodne o proplacení částky na účet SAGE MARKET s.r.o.. MSKS zaplatí firmě SAGE MARKET s.r.o. za kyn. areál ve Zbraslavi poslední splátku ve výši 229 265,30 Kč.

Usnesení předsednictva č. 3/2003

 • Bylo odsouhlaseno, že účetnictví za rok 2002 zpracuje účetní firma daňového poradce ing. Jakubce. Dále zpracuje účetnictví roku 2003, a to od 1.1.2003 do 30. 6. 2003. ¨

Usnesení předsednictva č. 4/2003

 • Předsednictvo MSKS zpětně jednomyslně odsouhlasilo zhotovení vstupních mříží do prvního a druhého poschodí na kpt. Jaroše 35 ve výši 15 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 5/2003

 • P MSKS jednomyslně schválilo provedení rekonstrukce vedení a telefonů, zvonků a tel. vrátného u vchodových dveří a u dveří jednotlivých pater na tř. kpt. Jaroše 35. Byla odsouhlasena cena ve výši 28 000,- Kč bez DPH.

Usnesení předsednictva č. 6/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo prodej NZŘ a MZŘ IPO za 30,- Kč/kus.

Usnesení předsednictva č. 7/2003

 • Předsednictvo jednomyslně rozhodlo zaslat ZKUŠENÍ ŘÁDY A KALENDÁŘE zdarma rozhodčím, adeptům na rozhodčí , svazovým figurantům, výcvikové komisi a členům předsednictva MSKS.

Usnesení předsednictva č. 8/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo nechat dotisknout zkušení řád SCHh ve výši 200 ks.

Usnesení předsednictva č. 9/2003

 • Předsednictvo MSKS jednomyslně rozhodlo o nákupu 3 sad pohárů (1. - 3. místo) na VZ MSKS dle IPO 3.

Usnesení předsednictva č. 10/2003

 • Předsednictvo MSKS jednomyslně odsouhlasilo nákup 4 sad pohárů (1-3 místo) - pro 2 VZ mládeže.

Usnesení předsednictva č. 11/2003

 • Předsednictvo MSKS projednalo návrh rozpočtu výběrového závodu Kovona Karviná, dle IPO 3, který proběhne dne 24. 5. 2003 a s tímto návrhem jednomyslně souhlasí.

Usnesení předsednictva č. 12/2003

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu odsouhlasilo, že každé úterý bude, v kanceláři na tř. kpt Jaroše 35 v Brně, stanoveno jako úřední den pro členy a členskými subjekty v čase od 8,00 - 16 hod. (5 pro, 2 proti).

2/2003

Usnesení předsednictva č. 13/2003

 • Předsednictvo jednomyslně rozhodlo o přijetí do Moravskoslezského kynologického svazu kynologického klubu KARPATY a zároveň jako nový člen dostane rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 14/2003

 • Předsednictvo jednomyslně rozhodlo zaslat 3 tis. Kč ZO Bystrovany za poskytnutí areálu na 4 dny zimního soustředění mládeže v roce 2002.

Usnesení předsednictva č. 15/2003

 • Předsednictvo jednomyslně rozhodlo nechat ve stejné výši poplatky za svod, bonitaci a oblastní výstavu, tak jak bylo uvedeno v roce 2002.
  Zajišťuje: Fiala, Frnčo, tajemník, Špička
  Sponzorem výstavy bude firma NOBLE - CAN.

Usnesení předsednictva č. 16/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schválilo prodej zkušebního řádu SchH za 30 Kč.

Usnesení předsednictva č. 17/2003

 • Rozpočty, přednesené p. Venhauerem na VZ byly jednomyslně schváleny.

Usnesení předsednictva č. 18/2003

 • Z nabídek stavebních firem se předsednictvo rozhodlo vybrat a zadat stavební práce, týkající se výstavby odkládacích kotců pro psy a výměny topení na Zbraslavi, stavební firmě Navrátil z Velké Bíteše.

3/2003

Usnesení předsednictva č. 19/2003

 • Pokud Vnislav Řezanina nezaplatí dlužné nájemné za rok 2002 ve výši 84 750,- do 15. 4. 2003, potom počínaje 16. dubnem 2003, mu bude doručena výpověď z nájemního vztahu s vyklizením pronajímané budovy s termínem 1. května 2003.

Usnesení předsednictva č. 20/2003

 • Členové předsednictva MSKS jednomyslně odsouhlasili, že movitý majetek, který byl předán ing. Komrskovi, se stává částí vzájemného zápočtu.

Usnesení předsednictva č. 21/2003

 • Předsednictvo revokovalo usnesení č. 14/2003 a rozhodlo zaslat, na základě faktur, 3 tis. Kč do ZO Bystrovany za poskytnutí areálu na 4 dny zimního soustředění mládeže v roce 2002 a 2 tis. jako doplatek za zim.soustředění mládeže v roce 2001.

Usnesení předsednictva č. 22/2003

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo zaplatit částku ve výši 8 785,60 Kč za zakoupení 3 sad pohárů (1. - 3. místo) na VZ MSKS dle IPO 3 a nákup 4 sad pohárů (1-3 místo) - pro dva VZ mládeže v roce 2003.

Usnesení předsednictva č. 23/2003

 • Jednomyslně bylo odsouhlaseno pronajmutí garáže na Zbraslavi ing. Komrskovi do 30. 6. 2003 za celkový pronájem ve výši 7 875,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 24/2003

 • Klíč pro pozvání delegátů: 1 delegát - do 50 členů základní organizace, nad 50 členů ZO budou - 2 delegáti.

  Program sjezdu:
  1. volba komisí
  2. zpráva předsedy - přednese Ing. Fiala
  3. zpráva o hospodaření - přednese Ing. Jakubec, za nájemní dům - JUDr. Olejárová
  4. zpráva výcvikové komise - přednese J. Venhauer
  5. zpráva reviz. komise - přednese Dr. Široký
  oběd
  6. projednání a schválení úpravy stanov - JUDr. Olejárová
  7. diskuse

  Časový program sjezdu:
  9,00 - 9,30 hod presentace
  9,30 hod zahájení
  13,00 - 13,30 hod oběd
  13,30 - 16,00 hod pokračování jednání
  16,00 - 17,00 hod diskuse a závěr

Usnesení předsednictva č. 25/2003

 • Předsednictvo schválilo většinou hlasů o časovém přesunutí 5. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu na sobotu 14. 6. 2003 ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 26/2003

 • předsednictvo se jednomyslně dohodlo o dotisku 200ks MZŘ dle IPO.

Usnesení předsednictva č. 27/2003

 • Na základě žádosti byl nový KK Jasenná (Zlín. kraj), jednomyslně přijat do Moravskoslezského kynologického svazu a bude mu předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 28/2003

 • Jednomyslně byla odsouhlasena 20 tis. výše zálohy pro p. Surovce, který zajišťuje VZ pro mládež v Bystrovanech.

4/2003

Usnesení předsednictva č. 29/2003

 • P MSKS uzavře se společností OK Group, a.s., bezúplatnou mandátní smlouvu ve věcech pojistných událostí. Prostřednictví OK Group, a.s., uzavře MSKS poj. smlouvu na kyn. areál ve Zbraslavi a budovu na tř. kpt. Jaroše v Brně ve výši 38 tis. Kč. Zrušit stávající pojistné smlouvy a zrušit smlouvu s makl. spol. v Hodoníně dohodou. – jednomyslně přijato.

Usnesení předsednictva č. 30/2003

 • Na základě žádosti, jednomyslně rozhodlo předsednictvo MSKS o přijetí nové organizace Ranč Pohoda v Albrechticích u Č. Těšína.

Usnesení předsednictva č. 31/2003

 • Jednomyslně byl schválen předložený vnitřní řád ubytovny, který bude vyvěšen ve všech pokojích na ubytovnách ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 32/2003

 • Na pořádání Mezinárodního mistrovství ČKNO, které se bude konat dne 4.-6. července 2003 v Bohumíně se rozhodlo předsednictví poskytnout sponzorský dar ve výši 25 000,- Kč a zároveň předat vítězi pohár za Moravskoslezský kynologický svaz , v hodnotě do 5 000,- Kč ( 1 se zdržel hlasování).

Usnesení předsednictva č. 33/2003

 • Na základě seznamu závodníků a startovací listiny rozhodlo předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu poskytnout každému závodníkovi – členovi MSKS, příspěvek ve výši 1 000,- Kč na Mistrovství světa IRO.

Usnesení předsednictva č. 34/2003

 • Předsednictvo MSKS rozhodlo prominout doplatek L. Frnča, ve výši 5 177,- Kč za rok 2002, v souvislosti s ušetřenými měsíčními paušálními příspěvky p. Kočího (l proti – Venhauer)

Usnesení předsednictva č. 35/2003

 • Předsednictvo MSKS rozhodlo (2 proti – Venhauer, Klepáč) zvýšit měsíční paušál mobilního telefonu L. Frnči na 800,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 36/2003

 • Předsednictvo MSKS projednalo, ale neodsouhlasilo, předložený popis práce tajemnice MSKS 4 byli proti (Fiala, Kočí, Trčalová, Surovec) a 3 pro (Venhauer, Klepáč, Grunová).

Usnesení předsednictva č. 37/2003

 • Vyjmout z popisu práce tajemnice MSKS položky – vedení podvojného účetnictví a mzdové agendy – odsouhlaseno 5 pro a 3 proti (Venhauer, Klepáč, Grunová).

Usnesení předsednictva č. 38/2003

 • Předsednictvo Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů rozhodlo o prodloužení smlouvy s daňovým poradcem ing. Jakubcem do 31. 12. 2003 - 5 pro, 3 se zdrželi (Venhauer, Klepáč, Grunová).

5/2003

Usnesení předsednictva č. 39/2003

 • Předsednictvo MSKS jednomyslně odsouhlasilo zaplatit JUDr. Olejárové vyfakturovanou částku za poskytnutí právních služeb, ve věci žaloby o povinnosti uzavřít kupní smlouvu se žalobcem SAGE Market s.r.o

Usnesení předsednictva č. 40/2003

 • Jednomyslně byla odsouhlasena částka ve výši 3340,- Kč za opravu služebního os. automobilu na Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 41/2003

 • Jednomyslně byla schválena jako koordinátor pro Krajské kynologické rady p. Šárka Grunová, bytem, Talichova 3635, 767 01 Kroměříž.

Usnesení předsednictva č. 42/2003

 • P MSKS odsouhlasilo (l zdržel, 5 pro) Směrnice pro mládež, tak jak byly předloženy na P Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení předsednictva č. 43/2003

 • P odsouhlasilo proplacení cestovného ve výši 2 Kč/km mládeže na jednodenní soustředění mládeže na Zbraslavi dne 22. 8. 2003 - 5 pro, l proti

Usnesení předsednictva č. 44/2003

 • P jednomyslně odsouhlasilo zakoupení laserové tiskárny na sekretariát svazu do Brna v hodnotě do 10 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 45/2003

 • P jednomyslně odsouhlasilo termín 1. – 2. 11. 2003 ke školení svazových figurantů v Brně nebo na Zbraslavi. Zároveň byla odsouhlasena komise ve složení MVDr. Tichý, Jiří, členové Surovec Josef, Šimek Ladislav

Usnesení předsednictva č. 46/2003

 • Předsednictvo MSKS uděluje výjimku v účasti na Mistrovství MSKS roku 2003 mládežníkům, kteří nedosáhli věku 18 let a kteří nemají zkoušku v IPO3 (4 pro, 1 se zdržel)

Usnesení předsednictva č. 47/2003

 • P jednomyslně odsouhlasilo na M MSKS všem závodníkům po dobu trvání jídlo a ubytování zdarma a závodníkům z Moravskoslezského kynologického svazu proplatit cestovné ve výši 2 Kč/km.

Usnesení předsednictva č. 48/2003

 • Dále se projednaly a jednomyslně odsouhlasily ceny vítězům:
  · vítěz Mistrovství obdrží finanční částku ve výši 10 000,- Kč
  · 2. místo 7 000,- Kč
  · 3. místo 3 000,- Kč

Usnesení předsednictva č. 49/2003

 • Jednomyslně byl odsouhlasen P příspěvek na jednotlivé kraje a to ve výši:
  Zlínský kraj – 15,4 % tj. 46 200,- Kč, Moravskoslezský kraj – 15,5 % tj. 46 500,- Kč, Vysočina - 12,2 % tj. 36 600,- Kč, Jihočeský kraj – 0,4 % tj. 1 200,- Kč, Praha – 0,3 % tj. 900,- Kč, Olomoucký kraj – 11,2 % tj. 33 600,- Kč, JMK – 44,4 % tj. 133 200,- Kč, Pardubický kraj - 0,6 % tj. 1 800,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 50/2003

 • Předsednictvo MSKS odsouhlasilo (pro 4, proti 1, zdržel 1) proplatit p. Špičkovi, v době opravy auta, cestovné za odvoz a dovoz prádla do prádelny a dovoz chemikálie do bazénu., ve výši 4 Kč/ km.

Usnesení předsednictva č. 51/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo pronajmout ing. Komrskovi garáž na Zbraslavi do 31. 12. 2003.

Usnesení předsednictva č. 52/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo odprodej starého počítače s klávesnicí a myší za 500,- Kč panu Brymovi

6/2003

Usnesení předsednictva č. 53/2003

 • Na základě výběrového řízení byla pro generální opravu elektrických rozvodů v domě na tř. kpt. Jaroše 35 v Brně vybrána firma MOBO-ELEKTRO, ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 77. Cenová nabídka opravy ve výši 151 623,- Kč - předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo.

Usnesení předsednictva č. 54/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo nákup inkoustové tiskárny k počítači pro předsedu VK.

Usnesení předsednictva č. 55/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo vyčištění a opravení kanalizace v budově na tř. kpt. Jaroše v Brně.
 • Dále informoval předseda MSKS předsednictvo o zatečení dešťové vody střechou na chodbu v budově na tř. kpt. Jaroše v Brně. Byla nutná oprava střechy, výměna křidlice a vyčištění žlabů a koryt na střeše.

Usnesení předsednictva č. 56/2003

 • Předsednictvo odsouhlasilo jednomyslně proplacení černé cartridge do počítače pro p. Grunovou Šárku.

Usnesení předsednictva č. 57/2003

 • P jednomyslně odsouhlasilo zaplatit firmě SAGE MARKET s.r.o, doplatek za kyn. areál ve Zbraslavi ve výši 37 925,90 Kč, z důvodu neoprávněnosti vystavených faktur bývalou tajemnicí, ing. Gajdušíkovou. Tyto faktury byly součástí zápočtu poslední splátky za kyn. areál firmě SAGE MARKETs.r.o.

Usnesení předsednictva č. 58/2003

 • Předsednictvo schválilo dodatečné přihlášení na startovní listinu Mistrovství MSKS dle IPO 3, člena z KK Zbraslav, p. Antonína Hrušku, bytem Ostrava-Poruba.

7/2003

Usnesení předsednictva č. 59/2003

 • Pro rekreaci na Zbraslavi se jednotlivým KK a jejím členům vyčleňuje pro rok 2003 měsíc červenec.

Usnesení předsednictva č. 60/2003

 • Na základě dopisu z ČKS, přehodnotilo P MSKS výši příspěvku na sportovní reprezentaci. Ve výši příspěvku ČKS bude zhodnocen nárůst členské základny svazu. Proto MSKS odsouhlasilo, že zašle ČKS finanční prostředky ve výši 616 004,- Kč a to ve dvou splátkách. Jedna splátka ve výši 308 002,- Kč, bude splatná do konce roku 2003 a druhá ve výši 308 002,- Kč do konce roku 2004.

Usnesení předsednictva č. 61/2003

 • Členové předsednictva jednomyslně odsouhlasili udělení titulu Vzorný výcvikář pro tyto psovody:
  1. Ing. Bechný Jiří, Rapotice 129
  2. Čechovský Tomáš, Náměšť n. Osl.

Usnesení předsednictva č. 62/2003

 • P jednomyslně odsouhlasilo prodej Kalendáře a Zpravodaje žádajícím jednotlivým členům za 30,- Kč + poštovné.

Usnesení předsednictva č. 63/2003

 • P jednomyslně odsouhlasilo a schválilo pořádání KV psů KK Zetor Brno

Usnesení předsednictva č. 64/2003

 • P jednomyslně schválilo pro reprezentaci MSKS zakoupení 500 ks tužek s logem Moravskoslezský kynologický svaz a 100 ks stříbrných odznaků ve tvaru siluety německého ovčáka. Zároveň schvaluje náklady spojené s prezentací Moravskoslezského kynologického svazu na letišti v Kunovicích dne 2.10.2003, na setkání akcionářů SAZKY.

Usnesení předsednictva č. 65/2003

 • P MSKS nesouhlasí s návrhem zákona, který navrhuje poslankyně Šojdrová. Všechny změny jsou v novelách zákonů a v zákonu o ochraně zvířat. Viz Zákon o týrání zvířat 246/1991 Sb, Zákon o veterinární péči 166/91 Sb

Usnesení předsednictva č. 66/2003

 • Předsednictvo MSKS jednomyslně odsouhlasilo nákup 2 sad pohárů pro Mistrovství mládeže MSKS v Prostějově dne 25. 10. 2003 (kategorie 1 a kategorie 2). Zároveň odsouhlasilo (4 pro, 1 zdržel) příspěvek ve výši 3 tis. Kč pro KK Prostějov jako odměnu za uspořádání tohoto mistrovství.

Usnesení předsednictva č. 67/2003

 • Předsednictvo odsouhlasilo, že hospitantům na rozhodčího z výkonu bude snížen počet zkoušek na SchH a IPO o 5 ks, pokud budou pracovat jako kladeči stop na Mistrovství MSKS nebo jiném výběrovém závodu MSKS.

8/2003

Usnesení předsednictva č. 68/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo pro poskytnutí dotace MŠMT na investiční akce MSKS, proplatit faktury stavební firmě Navrátil, Vel.Bíteš, na topení v kyn. areálu Zbraslav ve výši 111 128,- Kč a na výstavbu kotců ve výši 137 841,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 69/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo, že průkaz klubového figuranta má platnost max. 5 let bez prodloužené atestace.

Usnesení předsednictva č. 70/2003

 • Členové předsednictva se většinou hlasů rozhodli proplatit 4 tis. KK Zetor za prezentaci MSKS na letišti v Kunovicích pro akcionáře SAZKY, a.s.
  pro 5, 1 zdržel (Grunová)

Usnesení předsednictva č. 71/2003

 • Předsednictvo z důvodu pozastavených dotací SAZKY, a.s., jednomyslně rozhodlo počkat se zaplacením 1. splátky závazku, který má MSKS vůči ČKS na sportovní reprezentaci.

Usnesení předsednictva č. 72/2003

 • Předsednictvo MSKS dává jednoznačné stanovisko k otázce dvojčlenství v kynologickém klubu: "Fyzická osoba může být členem jen jedné organizace Moravskoslezského kynologického svazu, v ostatních může hostovat ve smyslu stanov MSKS. Fyzická osoba může být tedy jen jednou členem KK MSKS."

Usnesení předsednictva č. 73/2003

 • Byl jednomyslně odsouhlasen návrh zaplatit instruktorům pro vícedenní kursy mládeže 900,- Kč čistého denně.

Usnesení předsednictva č. 74/2003

 • Předsednictvo odsouhlasilo (1 proti) setkání členů předsednictva s úspěšnými psovody, vítězi Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu, rozhodčích, členů kontrolní a revizní komise a členů výcvikové komise

Usnesení předsednictva č. 75/2003

 • V případě požadavku na samostatné ubytování 1 osoby na vícelůžkovém pokoji, se platí za neobsazená lůžka na pokoji ve výši 70,- Kč/neobsazené lůžko/noc.

Usnesení předsednictva č. 76/2003

 • Jednomyslně předsednictvo odsouhlasilo členský příspěvek na rok 2004 v jednotné výši 50,- Kč pro všechny členy. Členství bude potvrzeno v průkazce razítkem MSKS, tak jak to bylo v roce 2003. Členské příspěvky i Evidenční kartu KK zašlou zpět na sekretariát MSKS nejpozději do konce února 2004.

Usnesení předsednictva č. 77/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schvaluje, po doplnění hospitace v listopadu 2003 v Třebíči, jmenování Hammera Jiřího rozhodčím I. třídy, pro posuzování IPO, SchH a NZŘ.

Usnesení předsednictva č. 78/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schvaluje jmenování Vávry Miroslava rozhodčím I. třídy, pro posuzování IPO, SchH a NZŘ.

Usnesení předsednictva č. 79/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schvaluje, po školení rozhodčích MSKS v únoru 2004, jmenování Stracha Jana rozhodčím I. třídy, pro posuzování IPO, SchH a NZŘ s účinností od 1. pol. 2004.

Usnesení předsednictva č. 80/2003

 • Předsednictvo jednomyslně schvaluje opravu (renovaci) poškozených dveří v l. poschodí na tř. kpt Jaroše 35, v Brně u JUDr. Olejárové Naděždy a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku na tuto opravu ve výši 4 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 81/2003

 • Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo zakoupení stravenek pro tajemníka ve výši 55,- Kč/pracovní den, s tím že MSKS bude hradit 55 % ceny stravenky, zbytek hodnoty bude hradit zaměstnanec.

9/2003

Usnesení předsednictva č. 76/2003

 • Znění tohoto usnesení bylo revokováno, poněvadž bylo v rozporu se stanovami.

Nové znění: Usnesení předsednictva č. 76/2003

 • Jednomyslně předsednictvo odsouhlasilo, že členský příspěvek v roce 2004 zůstává nezměněný ve stejné výši jako v roce 2003, tzn. starý člen 20,- Kč a nový člen 25,- Kč. Členství bude potvrzeno v průkazce razítkem MSKS, tak jak to bylo v roce 2003. Členské příspěvky i Evidenční kartu KK zašlou zpět na sekretariát MSKS nejpozději do konce února 2004.

Usnesení předsednictva č. 82/2003

 • Účastník výcvikového tábora si bude hradit stravné sám, nocleh sám a za tábor - základní kurz zaplatí účastník 1000,- Kč, za tábor - kurz s obranou bude účastník hradit 1 500,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 83/2003

 • Po zapracování připomínek byl jednomyslně odsouhlasen členy předsednictva návrh přepracovaných nových směrnic "Systém řízení a zjišťování výcvikové činnosti v MSKS", s účinností od 1. 1. 2004. Zároveň byl jednomyslně odsouhlasen obsah Kalendáře kynologických akcí.
 • Odměňování na kynologických akcích:
  Rozhodčí na zkouškách nebo soutěži 800,-Kč/den
  Rozhodčí na výběrové soutěži,mistrovství MSKS 1000,-Kč/den, náhradník 500,- Kč /den
  Vedoucí akce na výběrové soutěži 300,-Kč/den
  Lektor na školení 800,-Kč/den
  Lektor na vícedenním soustředění mládeže 900,- Kč/den
  Kladeč na výběrové soutěži, mistrovství MSKS 60,-Kč/pes
  Pořadatelská organizace výběrové soutěže 3.000,-Kč/akci
 • Figurant bude odměňován za odvedený výkon u psa, a to následovně:
  - na výběrových závodech a mistrovství MSKS 1000 Kč/den, náhradník 500 Kč/den
  - na soustředěních pořádaných MSKS dle dohody s lektorem, maximálně však do výše 1000 Kč/den
  na akcích pořádaných ZO v případě delegace VK MSKS ....dle dohody s pořadatelem, maximálně však do výše 400Kč/den
  (finanční náležitosti hradí MSKS včetně stravného a cestovného za HDP- zasílá figurant na sekretariát MSKS k vyúčtování s razítkem ZO)
 • Cestovní náležitosti rozhodčích, figurantů, kladečů, vedoucích akcí na zkouškách, soutěžích,výběrových soutěžích MSKS budou proplaceny v částce 4,-Kč/km, na Mistrovství MSKS v částce 5,- Kč/km
 • Pokud je rozhodnuto proplácení cestovních náležitostí závodníkům, cestovné je stanoveno ve výši 2,- Kč/km
  Stravné - je-li propláceno: 5-12 hod. 63,- Kč/den ; 12-18 hod. 96,- Kč; déle než 18 hod. 150,- Kč

Usnesení předsednictva č. 84/2003

 • Jednomyslně byl schválen nákup počítače s vypalovačkou CD na sekretariát Moravskoslezského kynologického svazu v Brně ve výši 18 209,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 85/2003

 • Jednomyslně byl schválen nákup nového mobilního telefonu s příslušenstvím ve výši 10 551,50 Kč.

Usnesení předsednictva č. 86/2003

 • Jednomyslně bylo schváleno zvýšení nákladů na vybudování domácích telefonů v domě na tř. kpt. Jaroše 35 v Brně.

Usnesení předsednictva č. 87/2003

 • Jednomyslně bylo odhlasováno, že na rok 2004 bude poskytnuta každé KKR záloha ve výši 10 000,- . KKR do 31. 12. 2004 musí doložit do účetnictví doklady k zaúčtování.

Usnesení předsednictva č. 88/2003

 • Členové předsednictva jednomyslně schválili počkat s udělením titulu Vzorný výcvikář I. tř. u sl. Jany Růžičkové. Po vyjádření ze sekretariátu ČKS, bude tato otázka dořešena.

Usnesení předsednictva č. 89/2003

 • Jednomyslně bylo schváleno přijetí nové základní organizace KK Kladky z Olomouckého kraje do Moravskoslezského kynologického svazu a bude jim předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 90/2003

 • Jednomyslně bylo schváleno přijetí nové základní organizace KK Hněvošice z Moravskoslezského kraje do MSKS a bude jim předán do bezplatného užívání rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 91/2003

 • Členové předsednictva schválili (4 pro, 1 proti) příspěvek dětí na výcvikové tábory a to: na letní příspěvek ve výši 800,- Kč, na zimní příspěvek ve výši 400,- Kč. Všechny ostatní podmínky budou ponechány.

Usnesení předsednictva č. 92/2003

 • Členové předsednictva jednomyslně schválili podat žádost na MŠMT o dotaci na investiční akci "Rekonstrukce střech ubytoven " na Zbraslavi a žádost ZO Tišnov na investiční akci "Výstavbu chodníku v kyn. areálu v Tišnově", za účelem zpevnění plochy.

Partneři