Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

9. sjezd MSKS se koná 20.04.2013

kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic


Volební protokol [DOC, 36.4 kB]

Záznam sjezdu

Z průběhu 9. volebního sjezdu MSKS byl pořizován zvukový záznam. Tento kompletní zvukový záznam je uložen na sekretariátu svazu.

Zápis z 9. volebního sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS)

Datum: 20. 4. 2013 v 10,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:
- Členové stávajícího předsednictva: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
- 84 delegáti dle prezenční listiny
- čestný host: Ladislav Šimek – předseda Krajské kynologické rady
- účetní: Ing. Jiří Jakubec
- advokát: JUDr. Naděžda Kratochvílová

Počet přítomných delegátů – 84 z celkového počtu 195 oslovených delegátů.
Sjezd je usnášeníschopný.

1. zahájení: Ing. Fiala přivítal přítomné a zahájil zasedání
2. volba pracovních komisí:
2.1. Komise byly schváleny v následujícím složení:
2.2. Mandátová komise: Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Miroslav Janečka
2.3. Návrhová komise: Jaroslav Venhauer, Jiří Gerych, Marek Kocián
2.4. Volební komise: Ing. Tomáš Kadera, Zuzana Mašková, Lenka Chmurová
3. schválení programu 9. sjezdu MSKS
4. schválení jednacího a volebního řádu
5. Zprávy o činnosti MSKS
5.1. Ekonomická situace v letech 2009 - 2012 přednesená Ing. Jakubcem
5.2. Zpráva předsedy výcvikové komise Mgr. Hany Radovesnické
5.3. zpráva předsedy kontrolní komise MSKS MVDr. Lubomíra Širokého
5.4. zpráva předsedy MSKS Ing. Radima Fialy
6. diskuse o přednesených zprávách
7. přestávka na oběd
8. představení jednotlivých kandidátů
9. volby do předsednictva a kontrolní komise svazu
10. výsledky voleb – viz volební protokol
11. schválení návrhu usnesení
12. Udělena pamětní bronzová medaile Českomoravské kynologické unie Jaroslavu Venhauerovi
13. závěr

Zapsala: A. Salgová

Ve Zbraslavi u Brna dne 20. 4. 2013

Usnesení 9. sjezdu [DOC, 81.4 kB]

Partneři