Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Důležité změny v systému zkoušek

ZMĚNY PLATNÉ OD 1.7.2015

  • Rozšíření NZŘ o zkoušky ZZO 1 – 3
  • Účast MP na zkouškách ZVV1 - 3
  • Pořádání zkoušek dle NZŘ a MZŘ v jedné akci

Účast malých plemen na zkouškách ZVV1 - 3

  • Při účasti MP na zkouškách ZVV1 - 3 se překážka pro cviky „Skok vysoký“ a „Aport skokem“ se snižuje z 100 cm na 40cm. U cviků „Skok šplhem“ a „Aport šplhem“ ze 180 cm na 160 cm.

 

Pořádání zkoušek dle NZŘ a MZŘ v jedné akci

  • Zkoušky dle NZŘ a MZŘ je možné sloučit v jednu akci. Sloučení zkoušek nutno uvést již v žádosti o zkoušky (NZŘ + IPO). Při sloučení je povolen maximální počet účastníků 10+1!!
  •  V případě, že jste již zaslali termíny akcí na 2.pololetí roku 2015 a máte zájem o sloučení zkoušek, je možno svou volbu upravit do 20.5.2015. Kontaktujte předsedu VK Mgr. Hanu Radovesnickou.

Rozšíření NZŘ o zkoušky ZZO 1 – 3

Zkouška ZZO1

Kriteria pro zkoušku ZZO1

1.Stáří minimálně 14 měsíců

2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou „Z“= povel zvukový,“P“ = povel posunkový

Pokud ZŘ uvádí obě zkratky,může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků,u kterých ZŘ předepisuje či povoluje zvukový povel, a to pouze jednou před zahájením cviků.

4 . Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu

5. Při účasti MP snížení překážky pro „Skok vysoký“ na 40 cm 

Náplň zkoušky ZZO1

1. Přivolání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

2. Ovladatelnost na vodítku (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

3. Sedni-lehni-vstaň (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

4. Odložení za chůze vleže (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

5. Štěkání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

6. Aport (dřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti) ZP 10 bodů

7. Skok vysoký výška 80 cm (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

8. Skok šplhem (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

9. Kladina nízká jedním směrem ( prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

10. Dlouhodobé odložení (prováděcí ustanovení dle ZVV1) ZP 10 bodů

Celkem: 100 bodů (70)

 

Zkouška ZZO2

Kriteria pro zkoušku ZZO2

1.Stáří minimálně 16 měsíců

2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZZO1

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou „Z“= povel zvukový,“P“ = povel posunkový

Pokud ZŘ uvádí obě zkratky,může psovod použít jeden povel nebo oba současně

4 . Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu

5. Při účasti MP snížení překážky pro skok u cviku „Aport“ na 40 cm

Náplň zkoušky ZZO2

11. Přivolání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

12. Ovladatelnost bez vodítka (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

13. Sedni-lehni-vstaň (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

14. Odložení za chůze ve stoje (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

15. Štěkání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

16. Plížení psa (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

17. Aport skokem (dřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti) Z 10 bodů

18. Kladina nízká jedním směrem ( prováděcí ustanovení dle ZMP2) Z 10 bodů

19. Vysílání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV2) ZP 10 bodů

20. Dlouhodobé odložení (prováděcí ustanovení dle ZVV2) Z 10 bodů

Celkem: 100 bodů (70)

Zkouška ZZO3

Kriteria pro zkoušku ZZO3

1.Stáří minimálně 18 měsíců

2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZZO2

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou „Z“= povel zvukový,“P“ = povel posunkový

Pokud ZŘ uvádí obě zkratky,může psovod použít jeden povel nebo oba současně

4 . Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu

Náplň zkoušky ZZO3

21. Ovladatelnost bez vodítka (prováděcí ustanovení dle ZVV3) Z 10 bodů

22. Sedni-lehni-vstaň (prováděcí ustanovení dle ZVV3) P 10 bodů

23. Odložení za chůze vsedě (prováděcí ustanovení dle ZVV3) Z 10 bodů

24. Štěkání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV3) P 10 bodů

25. Plížení psa (prováděcí ustanovení dle ZVV3) P 10 bodů

26. Aport šplhem – výška překážky 160 cm,cizí dřevěná činka bez určení hmotnosti Z 10 bodů

27. Kladina nízká dvěma směry ( prováděcí ustanovení dle ZMP3) Z 10 bodů

28. Vysílání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV3) ZP 10 bodů

29. Přivolání psa (prováděcí ustanovení dle ZVV3) Z 10 bodů

30. Dlouhodobé odložení (prováděcí ustanovení dle ZVV3) Z 10 bodů

Celkem: 100 bodů (70)

Partneři