Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Setkání MSKS a ČKS kvůli úpravám NZŘ

Výcviková komise MSKS na základě požadavků svých členů navrhla předsednictvu MSKS iniciovat u ČMKU schůzku se zástupci ČKS, na které by se projednalo rozšíření NZŘ o zkoušky z jednotlivých částí všestranných zkoušek - tzv. oddílových zkoušek, např. ZVV1/S - zkouška ze stopy zkoušky ZVV1, ZVV1/P - zkouška z poslušnosti ZVV1, ZVV1/P+S-zkouška z poslušnosti a stopy ze ZVV1. Kromě toho jsme chtěli navrhnout zrušení kohoutkové výšky u zkoušek malých plemen a také rozšíření doby, kdy je možno organizovat zkoušky.


Setkání se uskutečnilo dne 5. června 2014 na ČMKU za účasti Antonína Karbana - garanta pro sportovní výcvik v ČMKU, Jaroslava Šmolíka, Jaroslava Hodka a Ivety Skalické za ČKS a Jaroslava Venhauera a Milana Mnicha za MSKS. Jednání zahájil A. Karban přivítáním všech přítomných a seznámením s programem jednání. Slovo pak předal zástupcům MSKS.

Jaroslav Venhauer zdůvodnil, proč MSKS navrhuje rozšíření NZŘ o dílčí zkoušky:

V posledních letech se skladba plemen psů, se kterými chodí psovodi na cvičiště a chtějí cvičit, velmi změnila. Nyní jsou na cvičištích hodně zastoupeni psi dříve zařazení do společenských plemen.Ti jsou schopni skládat zkoušky ČKJ ZOP a ZPU, popř.ZZO a BH. Další zkoušky jim umožňuje skládat MZŘ – FPr1-3, APr1-3 apod. Rádi by pokračovali dále s výcvikem také dle NZŘ (na některých ZO se v mnoha případech cvičí jen podle NZŘ), avšak jejich psi nezvládnou všechny části jednotlivých zkoušek. Členové, kteří by rádi se psem cvičili dále, po složení výše uvedených základních zkoušek nyní tuto možnost nemají, ztrácejí proto motivaci a buď přestanou cvičit a členství v ZO ukončí, a nebo přechází ze sportovní kynologie na jiné kynologické aktivity, např.agility. Naopak někteří členové, kteří cvičí agility a mají zkoušky ZZO, BH, popřípadě ještě některé jiné zkoušky dle MZŘ, by si rádi udělali i oddílové zkoušky dle NZŘ. Podstatnou skutečností je i fakt, že se stále častěji stává, že ZO ruší pořádání zkoušek z důvodu malého počtu zájemců.V případě oddílových zkoušek by tento problém z větší části odpadl. Doložit to lze na zkouškách pořádaných dle MZŘ, kde v roce 2013 bylo v MSKS složeno 247 zkoušek IPO1 – 3 + IPO VO a 312 zkoušek stobodových.
Další navrhovanou úpravou je změna ustanovení článku NZŘ 2/6, a to zrušení dané kohoutkové výšky 45 cm pro skládání zkoušek pro malá plemena. Tyto zkoušky navrhujeme přejmenovat na "Zkoušky speciální" a u všech zkoušek dle NZŘ zavést ustanovení, že psi do 45 cm kohoutkové výšky absolvují v poslušnosti překážky pro skok vysoký 40 cm, šplh 160 cm a jejich aport bude mít upravenou váhu. Čl.2/6 by potom zněl: Všech zkoušek se mohou zúčastnit psi bez určení kohoutkové výšky, ale s takovou stavbou těla, aby byli schopni danou zkoušku absolvovat.
Dalším návrhem bylo rozšíření doby, po kterou je možno skládat oddílové zkoušky. Čl.2/14 by pak zněl: Oddílové zkoušky (/P,O,/P+O) lze pořádat po celý rok, pokud to povětrnostní podmínky umožní anebo jsou-li pořádány v kryté hale odpovídajících rozměrů. Ostatní zkoušky se nesmí pořádat v prosinci, lednu a únoru.

K předloženému návrhu se poté vyjádřili zástupci ČKS. J. Šmolík se v úvodu svého vystoupení omluvil členům MSKS za to, že neseznámili MSKS s jejich navrhovanou úpravou NZŘ, kterou schválilo plénum ČKS s platností od 1.7.2014. Kvůli společnému jednání zrušili platnost této úpravy od 1.7. Pak předal slovo I. Skalické, která přítomné seznámila s navrhovanou úpravou NZŘ ze strany ČKS. Jedná se o zkoušky ZZO1 – 3 a o poslušnosti ze všestranných zkoušek ZVV1-3 bez střelby. Zdůvodnění potřeby navrhovaných zkoušek ZZO1-3 bylo obdobné jako to, jímž návrh MSKS zdůvodnil J. Venhauer.

Jaký byl závěr? 

K úpravě NZŘ navržené MSKS co se týče oddílových zkoušek se všichni zástupci ČKS vyjádřili záporně. Argumentovali tím, že možnosti skládat stobodové zkoušky umožňuje MZŘ, že ČR má nejvíce zkoušek pro výcvik psů a nejvíce zkušebních řádů ze všech členů FCI a z těchto důvodů, jak bylo řečeno, výcviková komise a předsednictvo ČKS rozšíření NZŘ o oddílové zkoušky ze stopy, obrany a speciálních cviků neschválí.
Návrh na zrušení kohoutkové výšky u zkoušek pro malá plemena, přejmenování těchto zkoušek na "Zkoušky speciální" a ustanovení ohledně kohoutkové výšky a s tím související výšky překážek a váha aportu slíbili projednat ve VK a P ČKS.
K prodloužení možnosti skládat oddílové zkoušky po celý rok zástupci ČKS sdělili, že by bylo možno dobu prodloužit o prosinec, a leden a únor nechat pro odpočinek psů, školení rozhodčích apod.
Zástupci obou svazů slíbili, že návrhy projednají ve výcvikových skupinách a předsednictvech svazů.

Partneři