Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zkoušky z výkonu MSKS lze pořádat od pátku 23. dubna 2021.

Zrušené březnové a dubnové zkoušky je možno po domluvě s delegovaným rozhodčím přesunout na jakýkoliv den pondělí až neděle, nejpozději však do 31. 5. 2021.


Zkoušky z výkonu MSKS lze pořádat od pátku 23. dubna 2021.

Při pořádání zkoušek za současných podmínek, se musí dodržovat aktuálně platná vládní opatření.

Zrušené březnové a dubnové zkoušky je možno po domluvě s delegovaným rozhodčím přesunout na jakýkoliv den pondělí až neděle, nejpozději však do 31. 5. 2021. Kopii a informaci o přeloženém datu, rozhodčím a organizaci nutno neprodleně zaslat předsedkyni výcvikové komise Veronice Staniové, mail: vycvik@msks.cz

 • Zkoušky je možno pořádat bez diváků a nedovolovat shlukování osob v areálu cvičiště nad rámec stanovených podmínek.
 • Neprovádět hromadný nástup a podání rukou.
 • Zkoušek se mohou účastnit pouze osoby nezbytně nutné k jejich uspořádání.
 • Kontrola dokumentace pouze s vedoucím zkoušek.
 • Kontrolu identity psa lze provést při nástupu na první disciplínu, případně po jejím ukončení.
 • Zkoušky pořádat bez nástupu (vedoucí zkoušek informuje jednotlivé účastníky zkoušek individuálně jak budou probíhat).
 • Stopy rozhodčí posuzuje z minimální vzdálenosti 10metrů od psovoda. Kladeč dodržuje minimální odstup od psovoda 10metrů.
 • Poslušnost rozhodčí posuzuje bez omezení (doporučení - rozhodčí dodržuje vzdálenost 10metrů od psovoda, který provádí jednotlivé cviky).
 • Všechny cviky, kde je požadována skupina osob, lze provézt, pokud jednotlivci tvořící skupinu budou mezi sebou dodržovat minimální vzdálenost 10ti metrů. Do skupinky zařadit momentálně necvičící psovody, případně i rozhodčího a umožnit vedoucímu akce provádět dílčí práce pomocníka – střelce, doplnění skupinky a případně další činnosti.
 • Obranu rozhodčí vždy posuzuje v minimální vzdálenosti 10metrů od psovoda.
 • U cviků, kde psovod předává figuranta rozhodčímu (ukončení bočního doprovodu), bude provedeno ve vzdálenosti minimálně 10metrů od rozhodčího. Obušek figurantovi psovod vrátí.
 • Vyhlášení výsledků provést v požadovaném odstupu.
 • Sepsání požadovaných dokumentů zajistí pouze vedoucí zkoušek s rozhodčím.
 • Předání dokumentace psovodům zajistí vedoucí zkoušek a to individuálně.