Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice svazu: Kateřina Boleslavová

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Účet MSKS

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1 ze zasedání kontrolní komise MSKS ze dne 8.4.2017

Přítomni: Lubomír Široký, Radim Fiala, Radoslav Parolek, Jana Jašková, Michal Kašný


Zápis č. 1

 

ze zasedání nově zvolené kontrolní komise MSKS konané dne 8.dubna 2017

Přítomni: Lubomír Široký, Radim Fiala, Radoslav Parolek, Jana Jašková, Michal Kašný

 

Předmětem jednání byla volba nového předsedy a místopředsedy kontrolní komise dle Stanov MSKS.

Předsedou byl zvolen: MVDr. Lubomír Široký

a místopředsedou: Ing. Radim Fiala.

Ve Zbraslavi u Brna dne 8.4.2017

 

Zapsala: Jana Jašková

 

Schválil: Lubomír Široký   

 

Zápis č.2.

ze zasedání kontrolní komise konané dne 3.9.2017 ve Zbraslavi u Brna

 

Přítomní: MVDr. Lubomír Široký, Ing. Radim Fiala, Ing. Kašný Michal, Jana Jašková, Radoslav Parolek

 

Program:

1. Zahájení

2. Projednání jednacího řádu kontrolní komise MSKS

                - jednací řád byl schválen jednohlasně

3. Rozdělení oblasti kontroly MSKS:

                a)  kontrola evidence členské základny – Ing. Kašný

                b)  kontrola plnění usnesení sjezdu a předsednictva MSKS – p. Parolek

                c)  inventarizace majetku – pí. Jašková

                d) ekonomika svazu – MVDr. Široký

e) oblast stížností a námětů podaných členy MSKS Ing. Fiala

 

4. Diskuze.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 3.9.2017

 

Zapsala: Jana Jašková  

 

 

Schválil: MVDr. Lubomír Široký