Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

Články

XIII. sjezd MSKS

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že XIII. Volební sjezd MSKS je plánován na termín 17.dubna 2021 v  kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. Jeho konání je závislé na aktuálních opatřeních vlády v závislosti na epidemiologické situaci v daném období.

 


 Předsednictvo MSKS si vyhrazuje možnost sjezd zrušit nejpozději 7 dní před jeho konáním právě z důvodu epidemiologické situace s tím, že v takovém případě bude určen nový termín sjezdu, na nějž budou delegáti ZO v souladu se Stanovami písemně pozváni.

 

V souvislosti s jeho přípravou a v souladu se Stanovami MSKS Vás žádám o vyplnění a zaslání delegačního listu a návrhu kandidátů a to nejpozději do 28.února 2021 na email tajemnik@msks.cz .

Do stejného data, tj. do 28.února 2021 předložte Vaše případné návrhy k projednání na Sjezdu MSKS.

 

Organizace mohou vyslat delegáta a navrhnout kandidáta pouze v případě, že nebudou mít vůči svazu nějaké závazky, tzn. že je třeba mít  zaplacené členské příspěvky a zaslanou evidenční kartu pro rok 2021 v řádném termínu a to do 28.2.2021!!!

 

Důležité!!!

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás žádám především o vyplnění e-mailových adres delegátů i kandidátů, aby mohlo být pozvání operativně řešeno za předpokladu, že bude nutné termín XIII. Volebního sjezdu MSKS změnit.

 

Za předsednictvo MSKS

 

    Kateřina Boleslavová

        tajemnice svazu

 

Delegační list 

Návrh kandidátů