Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

Články

XI. sjezd MSKS

Vážení,

vzhledem k tomu, že nepřišla zpět nadpoloviční  většina delegačních listů, je XI. Volební sjezd MSKS neusnášeníschopný. 

Z tohoto důvodu bylo předsednictvu MSKS doporučeno právníkem, aby byl sjezd odložen o týden s odvoláním na  ust.§ 250 odst.1 NOZ, který je v tomto případě nadřízen Stanovám svazu. 

Předsednictvo MSKS na svém zasedání dne 12.2.2017 jednohlasně odsouhlasilo, že náhradní sjezd  se bude konat v sobotu 8.dubna 2017 v 10:00 hod ve Zbraslavi u Brna.

Organizace, které delegační listy  neposlaly, nebo ty, které budou chtít provést změnu delegáta, mohou tak učinit ještě do 28.února 2017 na e-mail tajemnik@msks.cz, nebo na adresu svazu.