Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

Články

Omluva účastníkům mistrovství MSKS

Vážení účastníci Mistrovství MSKS,

jak již jistě víte, při zadávání  výsledků letošního mistrovství došlo k fatálnímu pochybení, které, bohužel, ovlivnilo pořadí závodníků na předních místech.

 


Tato situace byla zapříčiněna souhrou několika chyb, a to především chybným zadání bodového hodnocení rozhodčím a nedůslednou kontrolou výsledkové listiny hlavním rozhodčím. Oba uvedení rozhodčí si jsou své chyby vědomi a vzniklé situace velmi litují.

 

Celý tým pořadatelů se proto omlouvá všem účastníkům  Mistrovství  MSKS 2016 a zejména pak těm závodnicím, které byly touto chybou připraveny o slavnostní vyhlášení, fotografie ze stupňů vítězů a předávání cen při závěrečném ceremoniálu. Ceny jim, tedy Monice Slámové, Martině Kaskounové a Renatě Tvrdoňové, budou předány předsedou MSKS ve zvoleném termínu a místě, a to včetně finančních náhrad.

K omluvě pořadatelského týmu se připojují také členové předsednictva MSKS. Věříme, že Vás tato záležitost neodradí od účasti na dalších akcích pořádaných MSKS.

 

 

Dnešního dne jsem na základě zhodnocení celé situace, která nastala mojí chybou a způsobila mnoho negativních a nepříjemných ohlasů na MSKS, jsem se rozhodl ke dni 5. října 2016 dobrovolně rezignovat na funkci rozhodčího I. třídy MSKS. Všem poškozeným závodníků se za tuto velkou nepříjemnost omlouvám.

 

Jiří Hammer v.r.