Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Články

Konference k registraci pobočných spolků

Vzhledem k množství  základních organizací, které se na nás obracejí s řadou otázek týkajících se registrace a celé poměrně složité problematiky pobočných spolků, rozhodlo se předsednictvo uspořádat pro zástupce základních organizací MSKS konferenci, jejímž cílem je osvětlit nejasnosti v nutných úkonech, které nám  ukládá nové znění Občanského zákoníku.

Tato konference se uskuteční v sobotu 12.března 2016 od 10 hodin  v sále kynologického areálu ve Zbraslavi u Brna. Jejím tématem tedy je registrace pobočných spolků. 


Na konferenci bude přítomen advokát JUDr. Petr Šlauf, zabývající se problematikou pobočných spolků. Cílem této konference je zodpovězení veškerých otázek týkajících se zápisu pobočných spolků MSKS do spolkového rejstříku včetně všech souvisejících otázek.

Ty organizace, které budou mít zájem, zároveň na této konferenci mohou JUDr. Šlaufovi předložit listiny potřebné k zápisu pobočných spolků MSKS do spolkového rejstříku.

Jedná se zejména o následující listiny (v případě zájmu je proto vezměte s sebou):

-          pokud má pobočný spolek své stanovy, pak stanovy pobočného spolku

-          seznam a údaje  představitelů pobočného spolku, tj. předsedy, místopředsedy, hospodáře atd. včetně členů revizní komise

-          v případě změny sídla doložení výpisu z listu vlastnictví k danému sídlu

 

Věříme, že tato konference bude pro všechny přtomné značným přínosem a ulehčí práci, starosti a čas. Svůj zájem o účast na konferenci potvrďte tajemnici svazu Kateřině Boleslavové, a to nejpozději do 1. března 2016.

Ester Trčalová