Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Články

X. sjezd MSKS

V sobotu 12. prosince se ve Zbraslavi uskutečnil X.sjezd Moravskoslezského kynologického svazu. Jeho nejdůležitějším úkolem bylo projednat a schválit nové znění Stanov MSKS, tak aby byly v souladu s Občanským zákoníkem. Ten ponechal organizacím našeho typu lhůtu do konce roku 2015 přizpůsobit stanovy jeho znění.


X. sjezd stanovy přijal. Začnou platit s Novým rokem a mimo jiné to znamená, že se základní organizace MSKS stanou z velké většiny tzv. pobočnými spolky. jejich funkcionáři proto budou muset provést celou řadu úkonů souvisejících s rejstříkovým zápisem apod. Pokud si nebudete vědět rady, nebudete si jisti, co všechno a v jakém termínu provést, obracejte se na Mgr. Šlaufa, který je mj. autorem Stanov MSKS.

Kontakt:  slauf@aksvejkovsky.cz, telefonní číslo 377 227 287.