Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Články

Nové stanovy MSKS

Vážení členové Moravskoslezského kynologického svazu,

v souvislosti s novým občanským zákoníkem bylo nezbytně nutné provést revizi stávajících stanov MSKS. Ve spolupráci s odborníky jsme proto připravili novou podobu stanov našeho svazu tak, aby odpovídala jak požadavkům OZ, tak potřebám MSKS.


 

Se zněním těchto nově upravených stanov se můžete seznámit zde, připomínky k textu je možné zasílat do 20. řijna 2015, a to výhradně na adresu: tajemnik@msks.cz. Vaše připomínky budou konzultovány s právníkem, případně zapracovány do textu stanov. Na připomínky, které budou zaslány kdykoli po tomto datu, nebude brán zřetel.Sjedz MSKS, který je nutno svolat právě v souvislosti s novým OZ, se bude konat 12. prosince 2015 ve Zbraslavi. Tento sjezd bude mít jediný, ovšem důležitý cíl - projednat a schválit Stanovy MSKS tak, aby svaz mohl v souladu se zákonem fungovat od 1.1.2016 na nové zákonem stanovené platformě.