Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

2/2017

Zápis č.2/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 26.března 2017 od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

- za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala,  Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach,

  omluvena: PhDr. Ester Trčalová

- za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek, Vlastimil Karpíšek

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Sjezd 2017

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu. 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

V. Staniová předložila rozpočet na rok 2017.

- jednohlasně schválen 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Předsedkyně VK předložila zápis ze zasedání VK a předložila ke schválení (zpráva uveřejněna na webu):

1. změny v NZŘ

2. výkonnostní třídy

3. výkonnostní třídy mládeže

* jednohlasně schváleno

IV. XI. SJEZD MSKS

P MSKS schválilo program sjezdu. Dle NOZ je třeba upravit jednací a volební řád, aby nebyl v rozporu se Stanovama-tajemnice rozešle všem kandidátům.

Moderovat sjezd bude E. Trčalová. Tajemnice obešle písemnou pozvánkou JUDr. Šlaufa.

VII. RŮZNÉ

Žádost o dotaci na mezinárodní mistrovství pro KCHK ve výši 10.000,-Kč

* jednohlasně schváleno

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 26.3.2017