Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

10/2012

Zápis č. 10/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu (dále jen P MSKS) rozšířené o zástupce Krajských kynologických rad (dále jen KKR)

Datum: 16. 12. 2012 v 10,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera
  • za KKR: Petr Brhel, Šárka Grunová
  • omluveni: Ladislav Olšaník, Bc. Alice Salgová, Ing. Jana Stará, Ladislav Šimek, MVDr. Lubomír Široký, PhDr. Ester Trčalová

Příští termín zasedání P MSKS: 26.1.2013 ve 12,00 hodin ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů
III. Nové úkoly
IV. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 12. 2012

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše
- Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy – R. Fiala schůzka na Ministerstvu kultury
Z: R. Fiala
T: 31. 12. 2012
A. Salgová – popis budovy, stavu a situace pro potřeby Ministerstva kultury z důvodu žádosti o dotaci
T: 15. 2. 2013

53/2012 Dokumentace k černému odběru
- Požádat JME o jejich plány elektrické přípojky.
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013
60/2012 Soupis nefunkčního drobného majetku vhodného k vyřazení
- Sepsat nefunkční drobný majetek
Z: R. Zýka
T: 31. 12. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

71/2012 Sjezd MSKS
- Rozeslat základním organizacím informace o sjezdu
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012

72/2012 Nákup návleků pro základní organizace (ZO)
- Rozeslat poptávky na nákup návleků
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Objednat 100 ks od firmy Gappay a 100 ks od firmy HST.

73/2012 Rezervace ubytování ve Zbraslavi
- Požádat Komisi pro Zbraslav o zpracování návrhu na placení záloh za ubytování platných od 1. 1. 2013
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
Schválen návrh Komise pro Zbraslav na výši záloh při rezervaci areálu a ubytování.

74/2012 Informace na web MSKS
- Dát na web informace
o o termínu sjezdu
o kdo má zájem o pořádání výběrového závodu
o podmínky pro atest figurantů (z čeho se skládají testy), zájemci mají povinnost se přihlásit nejpozději týden před konáním akce
Z: E. Trčalová
T: 15. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

75/2012 Valná hromada ČMKU 16. 3. 2012
– nahlásit do 15. 1. 2012 jména delegátů na ČMKU
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2012

76/2012 Podmínky na mezinárodního rozhodčího
- H. Radovesnická a J. Venhauer zašlou návrh tajemnici a ta zašle na ČMKU
Z: A. Salgová
T: 5. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

77/2012 Svaz športovej kynologie Slovenské republiky
- žádá o zaslání informace o bezúhonnosti pana Labíka, aby mohl být figurantem SK.
- Požádat jeho ZO Ostrava – Poruba o sdělení.
Z: A. Salgová
T: 5. 12. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

77/A/2012 Nabídka Qantum a.s. na dodávku levnějšího plynu a elektrické energie
- Domluvit s JUDr. Kratochvílovou sepsání smluv, zjistit celkovou cenu
Z: A. Salgová
T: 15. 1. 2013

III. Nové úkoly

78/2012 zajistit ekonomické výsledky hospodaření za Zbraslav i MSKS za rok 2012
Z: A. Salgová
T: 15. 1. 2013

79/2012 poslat informace organizacím, aby zvolili i delegáty – náhradníky. Zastoupení jen na plnou moc bez zvolení členskou schůzí není možné.
Z: A. Salgová
T: 15. 1. 2013

82/2012 zastavit DPP do příštího PMSKS
Z: A. Salgová
T: 15. 1. 2013

83/2012 poradit se s právníkem co bude pro MSKS znamenat novela Občanského zákoníku v souvislosti s našimi Stanovami apod.
Z: A. Salgová
T: 15. 1. 2013

IV. Různé

Rozhodčí z výkonu
Usnesení 37/12/2012 členové MSKS mohou posuzovat do 70 let. Týká se pouze současných rozhodčích.
Bude provedena změna dodavatele el. Energie pro Zbraslav – E ON od 1.1.2013

Usnesení 38/12/2012:
Mládež – 2 denní soustředění ve Zbraslavi – termín: 5/2013
1 denní soustředění ve Vojkovicích – termín: 6/2013

2 komise rozhodčích – výběrové závody a Mistrovství M MSKS
Velké Němčice: stopa – J. Matula, poslušnost – S. Bořuta, obrana – M. Oliva, náhradník - M. Vávra
OV Kunčice: stopa – M. Kašpar, poslušnost - J. Strach, obrana – L. Chmurová, náhradník M. Prokopová

Školení rozhodčích dne 16. 2. 2013 v Brně na MSKS - školitel L. Chmurová

Komise na přezkoušení rozhodčích na rok 2013: J. Venhauer, J. Hammer, L. Chmurová

Zapsal: R. Fiala
Datum: 16. 12. 2012