Nepřehlédněte

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Figuranti

 

Záležitosti týkající se figurantů MSKS vyřizuje: David Polzer, tel. 602 953 048, e-mail: polzerd@seznam.cz 

Adresář figurantů MSKS

Adresář svazových figurantů MSKS

Bravenec Jiří
Holzova 27, 628 00 Brno

tel.: 607 891 628
e-mail: jiri.bravenec@seznam.cz

Josefík Jaroslav
Slunečná 4554, 760 05 Zlín

tel.: 733 727 477
e-mail: josefik@seznam.cz

Konečný Vojtěch
Křepice 393, 691 65 Křepice

tel.: 739 596 464
e-mail: Dablik.Vojtech@centrum.cz

 

Polzer David
Bařice 26, 767 01 Kroměříž

tel.: 602 953 048
e-mail: PolzerD@seznam.cz

Slowioczek Lukáš

Veverské Knínice 296, 664 81

tel.: 608 446 663
e-mail: slowioczek@seznam.cz

Adresář figurantů 1. třídy MSKS

Příjmení a jméno Adresa Telefon
BENEŠ Jiří Nitranská 4, Kroměříž  767 01 736686568
ČEJKA Lukáš Karlov 20, Žďár n/Sázavou 736284076
HANEL David Novosvětská 33,Vávrovice 605204371
HOFMAN Radek Suchy 54, 680 01 Boskovice 607161476
JANALÍK Petr Lučínská 18,Ostrava Hranečník 71000 723212742
KLEMENT Marek Karolíny Světlé 71, Brno 628 00  774784882
MACH Zdeněk Březolupy 573, 687 13 603387653
MAKOVSKÝ Tomáš Kulturní  471, Bystřice n. Pernštejnem 724314457
MAREČEK Marcel Družstevní 4510, Zlín 760 05 608575788
MATĚJEK František Hruškové Dvory 370 E,586 01 Jihlava 603220591
MATOUŠEK Pavel Petra Křičky 572, Náměšť n/Oslavou 724105610
MRÁČEK Radek Libosváry 50, Bystřice p.Hostýnem 721108479
PETRNEK Matěj Slíny 18, Brno - Líšeň 775058256
ŘEHOŘ Michal Nad Plynárnou 5, 747 14 Ludgeřovice 725890670
SKŘENEK Martin Holubice 355, Holubice 683 51 731183302
STEJSKAL Vojtěch  Kamenice 24, 588 23 725462129
ŠESTÁK Josef  Na Peci 20, 691 51 Lanžhot 773783452
ŠLEJTR Jiří Jiráskova 2106/7,Jihlava 777180474
TADEUSZ Gajda Lovosšká e9, Lovosice, 410 02 774505031

TOMŠÍK Ivan

Hochmanova 1, 628 00 Brno

777481839

UŘIČAŘ Martin

Dubraviova 6E, Ostrava-Hrabová 720 00

   775954882

VALÍČEK Rostislav  Dukelská 4, Rýmařov 795 01 

605298479

ŽÁK Bronislav Petrůvka 81, Slavičín 763 21

776069195 

Figurant musí mít odborné znalosti z oblasti kynologie z hlediska výcviku psů, teoretické znalosti ZŘ, znát základy anatomie a fyziologie psa, musí mít potřebný fyzický fond a být v pořádku po zdravotní stránce. Nemalou úlohu při výkonu funkce figuranta hrají morální a charakterové vlastnosti dané osoby. Praktická činnost figuranta je řízena rozhodčím, musí při ní dbát o vlastní bezpečnost a dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání.

Rozdělení figurantů podle kvalifikace

a) Klubový figurant – může figurovat zkoušky v rámci klubu

b) Figurant 1. třídy - může figurovat zkoušky, závody, obranářské dny MSKS

c) Svazový figurant – figuruje zkoušky, závody, obranářské dny MSKS, vrcholové akce MSKS

Klubový figurant:

Věk není omezen, osoba mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce a fyzické předpoklady pro výkon funkce figuranta. Dobrý zdravotní stav, který písemně potvrdí na prezenční listině v době přezkoušení svým podpisem. Musí mít doporučení ZO, jejímž je jmenovaný řádným členem, která ve svém doporučení přihlíží k morálním a charakterovým vlastnostem dané osoby.

Přezkoušení klubových figurantů pořádají KKR ve spolupráci s VK MSKS. Náklady účastníků přezkoušení hradí delegující ZO. VK MSKS určí komisi složenou z rozhodčího a svazového figuranta. KKR vedou seznamy klubových figurantů, kopie zasílají VK MSKS. Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IPO3. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení s sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1. Teoretická část – pohovor s rozhodčím z výkonu o činnosti figuranta v jednotlivých cvicích dle ZŘ a metody nácviku těchto činností

2. Ověření fyzické zdatnosti – běh na 1km (limit do 4:10), člunkový běh 10 x 10m (limit do 12 sec.), sed-led 40 opakování vkuse, kliky 22 opakování vkuse

3. Praktická část – předvedení práce figuranta svazovým figurantem, vysvětlení činností u jednotlivých cviků, praktická práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Prodloužení atestace "Klubový figurant" – zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat všechny tři části. Doba platnosti atestace je 2 roky. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci.

Přezkoušení klubových figurantů by mělo být plánováno vždy jednou za pololetí a pokud možno na takových cvičištích, kde je možno objektivně posoudit fyzický fond uchazečů a kvalitně posoudit práci figuranta při praktické části.

Figurant 1. třídy:

Věk není omezen, u osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný členem, ve kterém se potvrzuje členství v MSKS. Zájemce musí být držitelem atestace "klubový figurant". Předpoklady pro plnohodnotné prověření povahových vlastnosti psů. Dobrý zdravotní stav. Schválení zájemce krajskou kynologickou organizací svazu.

Figuranti 1. třídy provádí výkon své funkce při výkonu psů v ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných ZKO v rámci krajů. V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat figurantskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru.

Přezkoušení figurantů 1. třídy pořádá VK MSKS. VK MSKS určí komisi složenou ze dvou rozhodčích a jednoho svazového figuranta. Pověřený člen VK MSKS vede seznamy figurantů 1. třídy. Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IPO3. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení s sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1. Písemný test – problematika zkušebních řádů se zaměřením na obranné práce (NZŘ, MZŘ), základy anatomie a fyziologie, teorie vyšší nervové činnosti

2. Ověření fyzické zdatnosti – běh na 1km (limit do 4:00), člunkový běh 10 x 10m (limit do 11,5 sec.), sed-led 45 opakování vkuse, kliky 26 opakování vkuse

3. Praktická část – praktická práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Prodloužení atestace "figurant 1. třídy" – zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat ověření fyzické zdatnosti a praktickou část. Uchazeč se nemusí zúčastnit teoretické části v případě, že nedošlo k podstatné změně ZŘ. Doba platnosti atestace je 2 roky. Prolongace figurantů 1. třídy pořádá VK MSKS. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci.

Přezkoušení figurantů 1. třídy by mělo být plánováno taktéž jednou za pololetí se stejnými požadavky na ZKO jako u klubových figurantů.

Svazový figurant:

Adept musí mít platnou atestaci "figurant 1. třídy, stáří 18 let, musí být členem MSKS. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, který potvrdí svým podpisem při prezentaci. Musí mít doporučení ZKO, jejímž je jmenovaný řádným členem, která ve svém doporučení přihlíží k morálním a charakterovým vlastnostem. Zájemce se přihlásí určené osobě VK MSKS na základě oznámení VK MSKS o konání zkoušek svazových figurantů v Kalendáři sportovních akcí nebo na web. stránkách MSKS a zašle řádně vyplněnou přihlášku na uvedenou adresu. Poté bude vyrozuměn, kdy a kde se koná přezkoušení adeptů na svazové figuranty.

Svazový figurant provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a mezinárodních výcvikových akcích, na které je zpravidla delegován Výcvikovou komisí MSKS.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1. Písemný test – znalost ustanovení zkušebních řádů se zaměřením na obranné práce (NZŘ, MZŘ), základy anatomie a fyziologie psa, teorie vyšší nervové činnosti, základy hygieny, zdravovědy a nemoci psů, základní znalosti stanov MSKS

2. Ověření fyzické zdatnosti – běh na 1km (limit do 3:50), člunkový běh 10 x 10m (limit do 11,0 sec.), sed-led 50 opakování vkuse, kliky 30 opakování vkuse

3. Praktická část – práce figuranta podle národního ZŘ, práce figuranta podle mezinárodního ZŘ IPO, důraz bude kladen na skutečné prověření povahových vlastností psa. Vyhodnocení práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IPO3. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Prodloužení atestace "svazový figurant" – zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat ověření fyzické zdatnosti a praktickou část. Uchazeč se nemusí zúčastnit teoretické části v případě, že nedošlo k podstatné změně ZŘ. Doba platnosti atestace je 2 roky. Prolongaci atestace svazových figurantů pořádá VK MSKS. VK MSKS určí komisi složenou ze tří rozhodčích z výkonu nebo dvou rozhodčích a jednoho svazového figuranta. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci. Jestliže se "svazový figurant" po dvou letech nedostaví na prodloužení atestace, bude automaticky zařazen do skupiny figurantů 1. třídy.

Přezkoušení svazových figurantů probíhá jednou za dva roky převážně v kynologickém areálů Zbraslav, kde jsou tyto požadavky výborně zabezpečeny.

 

Školení svazových figurantů ve Zbraslavi 31.10.2015

 

Na školení nastoupilo 6 svazových figurantů a 2 figuranti s I. výkonnostní třídou.

Fyzické testy nesplnil pro zranění kotníku Petr Polián, který již dál nepokračoval. Všichni ostatní splnili. Následovala praktická část, kde si všichni nejprve vylosovali psa na kterého následně prováděli obranu podle IPO a NZŘ. Po každém psu bylo každému figurantovi sděleno hodnocení od každého lektora. Na druhé kolo se opět losovalo pořadí psů.

Po ukončení druhého kola praktické části, byli figuranti seznámeni se závěrečným hodnocením.

Ze stávajících svazových figurantů uspěli Jiří Bravenec, Vojtěch Konečný, David Polzer, Lukáš Slowioczek a Jaroslav Josefík.

Figurantům I. třídy Tadeáš Gajda a Marcel Mareček byla ponechána stejná výkonnostní třída.

Ivan Tomšík (svazový figurant) se ze školení omluvil.

Celé školení proběhlo bez problémů a v přátelské atmosféře.

Lektoři: Milan Oliva, Jiří Hamer, Miroslav Vávra.

 

Figuranti v roce 2016

* Školení figurantů 1.tř. a klubových figurantů probíhalo 5x za kalendářní rok

* Školení svazových figurantů 1x za 2 roky

* Disciplíny na přezkoušení – běh na 1km, sedy – lehy, člunkový běh, kliky. Noví adepti písemný test teorie

* Současný stav: 5x svazový figurant, 22x figurant 1.třídy

* Na žádost KKR pořádání obranářských dnů, vždy byli delegováni 1 svazový figurant + 1 figurant 1.třídy. – zachovat současný stav

 

Milan Oliva, David Polzer