Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Valíčkův memoriál

53. ročník Valíčkova memoriálu v Brně - Komárově

Dne 20. října 2012 se konal již 53. ročník Valíčkova memoriálu na počest zakládajícího člena a dlouholetého předsedy Kynologického klubu Brno-Rybníček policejního důstojníka I. republiky pana Valíčka, který začal s výcvikem policejních a ušlechtilých psů na pozemcích kynologického klubu již v roce 192O.

Za neskutečně krásného slunečného podzimního počasí se soutěžilo v kategoriích IPO1, IPO3 a také v kategorii ZPU 1 (bez speciálního volitelného cviku). Závod byl se zápisem zkoušky v kategorii IPO 1 a IPO 3. Kategorii IPO 1 a IPO 3 posuzovali rozhodčí pan Miroslav Vávra – pachové práce, pan Jiří Hammer – hl. rozhodčí poslušnost, obrana. Kategorii ZPU 1 posuzoval pan ing. Luděk Novák. Role figuranta se jako již řadu předešlých ročníků s plným nasazením zhostil pan Miroslav Valentin. Bohatě sponzorsky zajištěný závod byl důstojnou tečkou za výcvikovým rokem 2012.

Na letošní 53. ročník se do kategorie IPO 1 bylo přihlásilo 5 závodníků a do kategorie IPO 3 bylo přihlášeno 8 závodníků. V kategorii ZPU bylo přihlášeno 7 závodníků, bohužel jak již bývá zvykem neposlední chvíli v sobotu ráno se půl hodiny před závodem jeden účastník kategorie IPO 3 odhlásil. V kategorii IPO 1 se na prvním místě umístnil paní Veronika Kubištová-Jobová s Alven Crazy Flash s krásným celkovým počtem bodů 282, na druhém místě se umístnila paní Marie Kavalcová se psem NO Achilleus MaRiWe s celkovým počtem bodů 239 a na třetím místě pan Pavel Šale se psem AT Amir Wiki Luvr s počtem bodů 233. V kategorii IPO 3 se na prvním místě umístnil paní Radmila Pospíšilová s fenkou NO Chelsey Vikar s počtem bodů 284, na druhém místě se umístnila paní Eva Benešová se psem NO Ken Miss Jakoso s celkovým počtem bodů 265 a na třetím místě paní Ivana Tomková s fenkou NO Irbi Vikar s počtem bodů 256. V kategorii ZPU 1 se na prvním místě umístnila paní Alena Jančíková s chodským psem Agbar Aware Fidelis et Fortis s počtem bodů 128, na druhém místě Dana Novotná s fenkou briarda s počtem bodů 116 a na třetím místě Zuzana Slámová s fenkou BOM Elga z Hückelovy vily s počtem bodů 115. Netradičným zakončením letošního ročníku byl výlov živých kaprů , které jako první cenu do kategirií IPO 1 a IPO 3 věnoval pan Jiří Štoček.

Velké poděkování patří našim sponzorům fy PETPLANET – chovatelské potřeby, fy BIOMILL, fy KYNOLOGIK plus - chovatelské potřeby, fy DIBAQ a.s. – značka výživových programů FITMIN, kteří velkou měrou přispěli k uskutečnění našeho tradičního Valíčkova memoriálu. Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu závodu a těšíme se, že příští rok se opět sejdeme na již 54. ročníku Valíčkova memoriálu .

Výbor KK Brno-Rybníček

Výsledky ke stažení ve formátu zip